Týdenní plán 3.C,D AJ (Martínková) – týden 7.-11.10.

Dobrý den, milí rodiče,

minulý týden jsme s dětmi zvládli všechno podle plánu – procvičovali jsme psaní, mluvení, poslech i čtení. Jsme pořád v Unit 2 a procvičujeme hlavně barvy a školní potřeby.

Tento týden se s dětmi zaměříme na opakování Unit 2 a na přípravu projektu „My school bag.“. Budeme procvičovat slovní zásobu čísla, barvy, školní předměty. Dále pak věty typu This is a ……… – všechno ústně i písemně (v učebnici na str. 12 a v sešitě), aby se děti učily vyjadřovat při odpovědi celou větou. (What´s this? Who´s this? This is ….).

V úterý začneme pracovat na projektu „My school bag„, který budou děti prezentovat příští týden, takže mají dost času na jeho realizaci i nácvik prezentace. Tento projekt bude zaměřen na procvičování barev a školních potřeb.

Pokud nám časové možnosti dovolí, tak bychom ještě měli stihnout str. 12, 13 a 15 v pracovním sešitě. Je to na rozšíření slovní zásoby a využití mezipředmětových vztahů ve výuce AJ.

SLOVNÍ ZÁSOBA: This is a …… Where are you from? I´m from ….. + opakování již probrané látky z Unit 1 a Unit 2.

Ještě bych chtěla zmínit informaci, která se týká domácích úkolů. Prvních pár týdnů jsem brala jako „rozjezdových“ a v případě, že dítě úkol nemělo, tak jsem mu dala možnost přinést úkol na následující hodinu. Bohužel za poslední 2 týdny už jsem to brala podle pravidel, a proto se objevilo už i několik zápisů v EŽK a ŽK (u některých dětí i opakovaně). Děti vědí, že si úkol mají kroužkovat a že na to mají samy dohlížet. Vždy se snažím ten DÚ napsat i na tabuli, ale hlavně to v hodině několikrát zopakuji, aby si to pamatovali. Rozumím, že občas se to může stát každému, tak si z toho nedělám těžkou hlavu, ale budu moc ráda, když se to u dětí zlepší a přispěje to k jejich samostatnosti a zodpovědnosti za svoji práci.

Mockrát děkuji za pochopení a přeji hezký týden, Nataša Martínková.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*