1.C týdenní plán od 14.10.–18.10.2019

ČESKÝ JAZYK

– vyvození nových písmen J, I (hry, modelování, psaní na tabuli, tabulku, atd.)

– opakování písmen A,Á,U,Ú,Ů,M,T,Ť,E,É,O,Ó,L a skládání slov z probraných písmen

– práce v pracovním sešitě Lili a Vili (str. 19-23)

– první a poslední písmeno ve slově, hláskování slov

– psaní v pracovním sešitě Kreslím tvary (str. 19-22)

– uvolňovací cviky a nácvik správného držení tužky (postýlka, polštář, peřinka)

– čtení pohádky z knihy Lili a Vili ve světě pohádek (metody RWCT)
– povídání o víkendu (lze donést předměty související s víkendem)

– pravidelné ranní prohlížení/čtení vlastní knihy, hledání známých písmen

každodenní DÚ: pravidelné každodenní čtení buď textů známých písmen nebo z vlastní knihy

MATEMATIKA – ARITMETIKA:

– krokovací pás (tlesk, dup a počítání kroků)

– zapisování počtu pomocí čárek, teček dle obrázku

– Vláčky – seznámení s novým prostředím a s pomůckami (barevné hranolky)

– postupné seznámení s psaním číslic 1-5

– práce s tabulkou v různých příkladech v PS

– nové prostředí: Dětský park

GEOMETRIE:

– skládání papíru (geotvary, zlomky)

– stavby z kostek

PS: výběr cvičení str. 19-24

ČJS

– kde bydlím, cesta do školy a co potkávám (důležité body)

– Den stromů: poznávání stromů v okolí školy

– PODZIM – projekt pro 1.ročník v 1.D

– dny v týdnu, měsíce, roční období a počasí (sledujeme na dřevěném kalendáři)

PS: str.12-13

VV – tapety z listí

ČSP – modelace písmen a tvoření slov z různých materiálů (práce ve skupinách)

TV – rozcvička, skok přes švihadlo, soutěž v družstvech;

– revize tělocvičen (odpadla pondělní hodina)

HV – opakování písní ve spojení s tanečkem

– nová písnička k podzimu

– využití rytmu (tleskání, dupání, chrastidla)

Akce

29.-30.10.  Podzimní prázdniny

31.10.-1.11.  Ředitelské volno

7.11.  Představení Za kůzlátky do pohádky, divadlo Glans ve škole
listopad 2019  Konzultace (žák – rodič – učitel)
11.-15.11.  Tematický týden „Svoboda“ (1. stupeň)
3.12.  Výlet za čerty do Příbrami

21.12.2019 – 5.1. 2020 Vánoční prázdniny
30.1.  Pololetní vysvědčení
31.1.  Pololetní prázdniny
17.2. – 21. 2.  Jarní prázdniny

15.3. – 20.3.  Zimní ŠVP Černá hora
9.4. – 13.4.  Velikonoční prázdniny

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*