Kavárna pro rodiče

Fotogalerie – prohlédněte si fotografie z akce
Letos první Kavárna pro rodiče se uskutečnila ve středu 16.10.2019. Na téma Demokratické principy v matematice Hejného přišlo besedovat asi 30 rodičů z 8. ročníku. Kromě paní učitelek z naší školy Gity 
Balharové, Martiny Dědourkové, Hanky Pevné a Lucie Kráčmarové přijali naše pozvání i další hosté 
– lektor společnosti H-mat, která zaštiťuje výuku v ČR, a zároveň učitel základní školy Miroslav Kučera, Dr. Slezáková z katedry matematiky PedF UK, prof. Dr. Martin Leobl, Csc. z MFF UK a v neposlední řadě pan profesor Hejný. 
Další Kavárna na stejné téma jen pro rodiče 6.-7. ročníku se uskuteční ve středu 6.11. 2019.
Přihlašovat se můžete pomocí on-line přihlášky, na kterou jste dostali proklik od třídních učitelů.
Kavárna pro rodiče byla financována z projektu Výzva 49.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*