Týdenní plán 21.-25.10.

ČJ-povídání o víkendu
-opakování písmen A, U, M, T, E, O, L, J, I, Y
-vyvození písmen P, S + doprovodné aktivity k jejich zafixování, pracovní sešit
-text Povídám, povídám pohádku (propojení s písmenem „P“, znaky pohádek, jaké pohádky známe, převyprávění některých z nich, ilustrace)
-text Jak dědeček měnil, až vyměnil (propojení s písmenem „S“, seznam, nákup)
-skládání písmen do slov, první a poslední písmeno ve slově
-hláskování písmen – čtení jednoduchých slov, vět
-uvolňovací cviky (+ psací návyky)
-písanka (rovné čáry) + opakování 1, 2, 3, 4 a psaní nových číslic 5, 6
-souhrnný test toho, co už umíme (úterý)

M-počítání do 10, čtení čísel 0-10, číselná osa, řada
-zavádění nového prostředí Dětský park (orientace v mapce prostorové situace, ústní evidence procesu pohybu)
-dopočítávání prvků do daného počtu
-rozklad čísel na dva sčítance
-porovnávání-více/méně, o kolik
-krokování na krokovacím páse + hrací kostka (tleskání, počítání, chůze – nácvik sčítání, odčítání)
-orientace v prostoru (vpravo, vlevo, nad, vedle,..)
-překládání papíru na polovinu, stříhání růžků a předvídání/porovnávání vzniklých deček
-souhrnný test toho, co už umíme (čtvrtek)

ČJS-práce s učebnicí (Listnaté stromy, Poznáváme stromy)
-koruna, kmen + listy, plody základních stromů
-listnaté a jehličnaté stromy

VV-malba Dětského parku (propojení s matematikou), skupinová práce, vodové barvy

ČSP-dečky z papíru, stříhání (propojení s matematikou)
-týdenní hodnocení
-zakládání materiálů do portfolia

TV-míčové hry s pravidly
-správné rozcvičení, nácvik správného dýchání
-reakce na základní povely při nástupu ke cvičení a na pokyny ke všem pohybovým činnostem

HV-píseň Indiánská rodina, rytmizace

DÚ: -denně číst (vlastní kniha x příloha v mailu)
-sešit v aktovce = DÚ (úterý ČJ, středa M, čtvrtek ČJ-psaní)
-podepsat/okomentovat týdenní hodnocení a donést ho do školy
-děti dostanou během tohoto týdne dotazník, prosím o jeho vyplnění nejpozději do pátku 25.10.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*