1.C – týdenní plán od 4.11. – 8.11.2019

ČESKÝ JAZYK

– vyvození nových písmen S, K (věci kolem nás, hry, modelování, psaní na tabulku, aj.)

– opakování písmen A,Á,U,Ú,Ů,M,T,Ť,E,É,O,Ó,L,J,I,Y,P a skládání slov z probraných písmen

– práce v pracovním sešitě Lili a Vili (str.25-31)

– první a poslední písmeno ve slově, hláskování slov

– psaní v pracovním sešitě Kreslím tvary (str. 26-30)

– uvolňovací cviky a nácvik správného držení tužky (postýlka, polštář, peřinka)

– čtení z knihy Lili a Vili ve světě pohádek, říkadel a příběhů (metody RWCT)
– pondělní povídání o prázdninách (lze donést předměty související s víkendem)

– pravidelné ranní prohlížení/čtení vlastní knihy, hledání známých písmen a slov

– návštěva představení Za kůzlátky do pohádky (divadlo Glans)

každodenní DÚ: pravidelné každodenní čtení buď textů ze známých písmen nebo z vlastní knihy  (5-10 minut)

MATEMATIKA
Aritmetika:

– krokovací pás (tlesk, dup a počítání kroků)

– Dětský park (vybarvení pěšinek, dokreslení stanovišť)

– Vláčky (porovnávání a manipulace s dřevěnými hranolky=vláčky)

– opakování psaní číslic 1-6 a přiřazení k odpovídajícímu počtu

– zapisování počtu pomocí čísel, čárek, teček

Geometrie:

– skládání papíru (geotvary, zlomky)

– stavby z dřívek podle vzoru

PS: výběr cvičení str. 24-29

ČJS: Dopravní výchova: chůze na silnici a přecházení vozovky

Život stromu ve čtyřech ročních obdobích

PS: str.15-16, 21

Akce

7.11.  Představení Za kůzlátky do pohádky, divadlo Glans ve škole, vstupné: 90 Kč/os.

13.11. – 21.11.  Konzultace (žák – rodič – učitel), rozpis konz. hodin v recepci
11.11.- 15.11.  Tematický týden „Svoboda“ (1. stupeň)

28.11. – Výroba adventních věnců (dílna rodičů s dětmi)
3.12.  Výlet za čerty do Příbrami

9.12.  Muzeum českých vánoc v Ořechu

21.12.2019 – 5.1. 2020 Vánoční prázdniny
30.1.  Pololetní vysvědčení
31.1.  Pololetní prázdniny
17.2. – 21. 2.  Jarní prázdniny

15.3. – 20.3.  Zimní ŠVP Černá hora
9.4. – 13.4.  Velikonoční prázdniny

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*