Týdenní plán 11.11. – 17.11.2019

Vážení rodiče, milé děti,

asi bych Vás správně ani neměla informovat o tom, co nás v příštím týdnu čeká, neboť to nezapadá do filosofie totalitního režimu :-), ale zvyk je železná opona (tedy košile).

Příští týden bude probíhat tematický týden s názvem Svoboda. Děti se budou učit i tradičním (pro nás netradičním) způsobem a zkusíme na vlastní kůži zažít minulost. Ve středu navštívíme besedu s autorem knihy TRIKOLORA, panem Šinkovským. Ve čtvrtek nás čeká návštěva výstavy Totalitní stát, kde prostřednictvím videomappingu budou děti mít možnost seznámit se s reáliemi doby před listopadem 1989.Na tento zážitek jsme objednaní v čase od 12:00 do 12:30, je umístěn na Karlově náměstí. Očekávám příchod do školy kolem 13:00, doufám, že tím nikomu nevzniknou žádné komplikace. Další happeningy budou probíhat v prostorách naší školy.

Pokud byste doma našli nějaký pěkný dobový materiál, který by se mohl hodit jako ilustrace dob minulých, prosím neváhejte je poslat po dětech… Děkuji!

ČJ

  •  Předložky x předpony
  • Zdvojené hlásy ve slovech (např. zz, nn, dd, jj…)
  • Přípona -ský

 

M

  • Dělení dvojciferným číslem
  • V druhé polovině týdne bude testík na dělení jednociferným i dvojciferným číslem

ČJS

  • Dějiny – události kolem roku 1989
  • Vodstvo – hlavní toky
  • Hospodářství Evropy
  • Opakování států a největších měst – ve čtvrtek test

Co jsme stihli v minulém týdnu: ČJ: PS do 13/7, 0: 17/1 – 3, M: PS do 20/2, Poč.: do 20/2 (jen první 4 příklady), ČJS: vyhledávání informací na internetu, orientace na mapě, věci typické pro daný stát, povrch Evropy (ČJS – modelování), státy a hlavní města.

Krásný víkend přeje

Pavla P.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*