Angličtina 5.C, 5.D – Kloudová

Celý týden jsme opakovali zájmena osobní a přivlastňovací (I-my/you-your/he-his/she-her …), dále nahrazování podstatných jmen zájmeny – (mum-she/dad-he/a pencil-it, a cat-it/dogs-they,books-they,girls-they) a časování slovesa být – to be – ve všech osobách v jednotném i množném čísle, kladné tvary i záporné – přehledy mají děti nalepené ve školním sešitě. Vše budeme procvičovat v průběhu celé Unit 2. V Pracovním sešitě máme dokončené vše do str. 13 včetně. Děti mají mít zapsaná do slovníčku všechna slovíčka v Pracovním sešitě str. 81 2A Friends and Family-až po Tokyo včetně.
V pátek jsme si opakovali slova a učili se nová z okruhu Rodina – slovíčka jsme psali do školního sešitu.
DÚ – přepsat všechna slova z- Rodina – do slovníčku – termín zapsání a přinesení slovníčků ke kontrole – 5.D v úterý 12.11. a 5.C ve středu 13.11.
Testík z těchto slovíček – pátek 15.11.
V pátek také děti dostaly týdenní DÚ – termín odevzdání pátek 15.11.
Srdečně zdravím! MKloudová

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*