Týdenní plán 11.-15.11.

TENTO TÝDEN BUDOU PROBÍHAT AKTIVITY V RÁMCI TEMATICKÉHO TÝDNE NA TÉMA SVOBODA, NEBUDOU TEDY DÚ ANI AJ

ČJ– povídání o volnu (kdo chce, může donést suvenýry)
– čtení pohádek spojených se svobodou (metody kritického myšlení, hlavní postavy a jejich charakteristika, ukázka knih, seznámení s autory, skrytý význam svobody, rýmy)
– opis slov, vět
– spojování slov s obrázkem
– přečtení vět a zakroužkování správné odpovědi
– skládání písmen do slov (z nabídky písmen slož slovo)
– tajenka (psaní počátečních písmen daných obrázků do políček)
– uvolňovací cviky propojené s pohádkami (vlnky, puntíky, čáry,..)
– psaní číslic-opakování

M– sčítání prvků dohromady
– slovní úlohy – schody (kdo je výš/níž, o kolik)
– řazení předmětů podle velikosti
– spojování počtu prvků s číslicí
– číselná řada (doplnění čísel 0-10)
– krokování

ČJS– význam svobody v pohádkách (různé roviny)
– prostorová orientace (vpravo x vlevo)
– co do řádku nepatří (společné rysy)
– ryba, tchoř, labuť (základní údaje o nich, popis těla, rozdíly mezi nimi, savec/ryba/pták)

VV+ČSP– propojení s pohádkami, stříhání, lepení, práce s netradičními materiály
– týdenní hodnocení, zakládání do portfolia

HV– písničky k pohádkám a jejich rytmizace pomocí vlastně vyrobených hudebních nástrojů

TV– pohybové a míčové hry spojené s pohádkami
– reakce na základní povely při nástupu ke cvičení a na pokyny ke všem pohybovým činnostem

Akce:
11.-15.11.-tematický týden na téma SVOBODA
15.11.-RETRO den (prosím, aby žáci přišli v retro oblečení – viz.email)
11.-14.11.-konzultace (žák, rodič, učitel)
28.11.-vyrábění adventních věnců s rodiči

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*