AJ 2.A,B,C (Andrea Běhalová) – týden 16.-20.12.,2019

Dobrý den,

minulý týden jsem nevyvěsila týdenní plány, protože na školním webu byla porucha. Nyní je školní web funkční, tak vyvěšuji na týden 16.-20.12.,2019.

AJ Portfolia -2.A, 2.B, 2.C: Portfolia na angličtinu mají děti ze 2.A, 2.B, 2.C nyní u sebe doma. V portfoliích děti mají hodnocení za Unit 1 (jak si vedou v angličtině) a výsledky z Testu 1. Ten kdo mi neodevzdal portfolium nebo nedonesl portfolium na hodinu angličtiny zatím nedostal hodnocení a je třeba mi portfolium donést tento týden. Děti si do portfolia mají založit všechny materiály na angličtinu a zopakovat si z portfolia probrané učivo během vánočních svátků. Portfolium děti donesou zpět do školy na angličtinu příští rok v týdnu 6.-10.ledna, 2020.

Pokud nenastanou nějaké změny, tak v týdnu 16.-20.12. budeme pokračovat v následujícím:

Pokračujeme v tématu “Vánoce” (Christmas). Zpíváme si další jednoduché anglické vánoční písničky, učíme se slovní zásobu v rámci tématu příběhem a obrázky. ;-)

Domácí úkol/ Homework (HW) na leden 2020:

2.A. na pondělí 6.1.2020;       2.B, 2.C. na čtvrtek 9.1.2020:

  1. V pracovním sešitě (Activity Book) si děti mají vypracovat stránky 14,15,17.
  2. Děti si mají vyrobit miniknížku “Books” k Unitu 2 a naučit se ji číst. Materiály k výrobě miniknížky děti najdou v pracovním sešitě na stránkách 71-72. Děti vpisují na jednotlivé stránky názvy barev a dle toho vybarvují jednotlivé obrázky.
  3. V portfoliu děti mají založený pracovní list, ve kterém mají poskládat a napsat slovní spojení ve správném pořadí. Např. a blue pencil (barva + název věci).
  4. Děti si mají opakovat ústně a písemně slovíčka k Unitům 1 a 2, včetně slovíček k Vánocům. V portfoliu děti mají založený papír se slovíčkama k Vánocům. Na papíře si děti mohou jednotlivé obrázky vybarvit. Děti by se měly snažit slovíčka zařadit do jednoduchých vět a vyjadřovat je v jednoduchých větách, které již umí z Unitů 1 a 2. Např.

This is a Christmas tree. (česky: Toto je vánoční stromeček.)

I can see a Christmas tree. (česky: Já vidím vánoční stromeček.)

I can’t see a Christmas tree. (česky: Já nevidím vánoční stromeček.)

This is my/ your Christmas tree. (česky: Toto je můj/ tvůj vánoční stromeček.)

This Christmas tree is green. (česky: Tento vánoční stromeček je zelený.)

There is a Christmas tree. (česky: Tam je vánoční stromeček.)

  1. Přáníčko k Vánocům v angličtině, které jsme vyráběli minulý týden, mají děti předat tomu, koho si vybraly.
  2. Během vánočních svátků si děti mají zpívat anglické vánoční koledy a opakovat si vánoční slovní zásobu. Jak jsem dětem slíbila, tak vyvěšuji odkazy na vánoční písničky a slovíčka zde:

Oh, Christmas tree song:

 Christmas vocabulary (slovíčka):

 Twinkle Twinkle Little Star: 

S-A-N-T-A song (děti si znovu připomenou některá písmenka anglické abecedy): 

Jingle Bells song: 

We wish you a merry Christmas song:

Přeji všem krásný a poklidný adventní čas,

Andrea Běhalová

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*