Projekt Chceš žít dlouho? Poznej své tělo!

Výsledek obrázku pro lidské tělo pro dětiSoučástí učiva třetí třídy je na naší škole poznávání lidského těla. Proč vůbec mají děti rozumět tomu, jak lidské tělo funguje? Jak mohou děti přispět tomu, aby jejich tělo fungovalo správně? Jaký vliv na naše tělo má sportování? Na tyto otázky (a spoustu dalších) budou děti hledat odpověď v rámci projektu Chceš žít dlouho? Poznej své tělo! 

Každý žák ve třídě byl zařazen do skupiny, která bude zkoumat jeden ze svých oblíbených sportů: Jak se zvýší při daném sportu srdeční tep? Co dělá při daném sportu mozek? Co dělají svaly? Bez kterých kloubů bychom se při daném sportu neobešli? Jaké geny člověku pomohou k tomu, aby v daném sportu dosáhl vrcholových příček?

Informace budeme v první řadě získávat od odborníků na různá témata. Naši třídu navštíví různí lékaři z řad rodičů našich dětí a představí dětem jednotlivé součásti našeho těla. Děti se skrze přednášky budou učit vyhodnocovat, které informace jsou důležité, efektivně zapisovat poznámky na papír, klást otázky, trpělivě naslouchat a jistě také kriticky přemýšlet. Jiné informace budeme hledat v knihách o lidském těle, z dokumentárních filmů a nebo vzájemnými krátkými referáty v rámci třídy.

Po každé přednášce bude následovat test, u kterého mohou děti použít poznámky z přednášky, a následně sebehodnocení vlastních zápisků. Není tedy cílem, aby se doma učili zpaměti informace, tentokrát jde spíše o precizování zapisování informací.

Vrcholem celého projektu bude příprava týmového referátu a plakátu k danému sportu.

Kritéria plakátu jsou následující:

Aktivně se zapoj při tvorbě plakátu s následujícími informacemi:

 • Vyznač a pojmenuj na obrázku kostry kosti, které se mohou při tomto sportu poranit.
 • Vyznač a pojmenuj na obrázku svaly, které se při sportu nejvíce namáhají.
 • Zakresli a popiš na obrázku, které části mozku se nejvíce při sportu zapojují.
 • Změř, kolikrát za minutu vydechneš po deseti minutách sportování.
 • Změř tep srdce za minutu po deseti minutách sportování.
 • Alespoň 3 další zajímavé informace dle vlastní volby.

Aktivně se zapoj při prezentaci týmového projektu

Děti si vybraly tyto sporty:

 • Lezení na stěně
 • Capoira
 • Gymnastika
 • Tenis
 • Florbal
 • Běhání
 • Plavání
 • Hokejbal

Pokud chcete Vaše dítě podpořit, aby z projektu získal co nejvíce zkušeností s lidským tělem, můžete například:

 • zajistit knihu o lidském těle
 • zajistit prostor a čas pro tým Vašeho dítěte ke zjišťování informací pro daný sport
 • najít si čas pro odpovídání na jeho otázky a tím podpořit zvídavost (nebo společně hledat odpovědi v knihách)
 • průběžně dávat zpětnou vazbu (pokud bude vítána) při tvorbě referátu a plakátu
 • ptát se, jaké nové informace se dozvěděl/a
 • společně sportovat a sdílet radost z pohybu

Projekt potrvá do 14.2.2020

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*