1.C – týdenní plán od 9.12. – 13.12.2019

ČESKÝ JAZYK

– vyvození nových písmen D,C

– opakování písmen A,Á,U,Ú,Ů,M,T,Ť,E,É,O,Ó,L,J,I,Y,P,S,K,Č,B, R,N,V,AU,OU

– práce v pracovním sešitě Lili a Vili (str.42-46)

– první a poslední písmeno ve slově, hláskování slov

– psaní v PS Kreslím tvary (str.22-23,34), uvolňovací cviky a držení tužky

– pondělní povídání o víkendu (lze donést předměty související s víkendem)

– pravidelné ranní prohlížení/čtení vlastní knihy, hledání známých písmen a slov

každodenní DÚ: pravidelné čtení textů ze známých písmen nebo z vlastní knihy

 MATEMATIKA
Aritmetika:

– nové: součtové trojúhelníky (práce ve dvojicích: tabulka, fazolky)

– přepis čárek, teček do příkladů na sčítání

– opakování psaní číslic 1-10, přiřazení k odpovídajícímu počtu

– Krokování dopředu a dozadu a zápis pomocí čísel/šipek

Geometrie:

– manipulace s geom. tvary (čtverec, trojúhelník) – stříhání tvarů dle předlohy

PS: výběr cvičení str. 31-38

ČJS

– Každý jsme jiný (návaznost na projekt.den na téma: Dítě je dítě), PS str.24

– beseda na téma: Třídění odpadů a následný rozbor ve třídě

– adventní svátky a zvyky (sv. Lucie)

Akce

12.12. Edukativní beseda na téma: Ekologie a třídění odpadu (divadelní sál)          16.12. Návštěva vánoční výstavy v Betlémské kapli                                                 19.12. Školní vánoční florbalový turnaj (vybraní žáci)                                              20.12. Vánoční posezení v 1.C                                                                         21.12.2019 – 5.1. 2020 Vánoční prázdniny
30.1.  Pololetní vysvědčení
31.1.  Pololetní prázdniny
17.2. – 21. 2.  Jarní prázdniny                                                                                      15.3. – 20.3.  Zimní ŠVP Černá hora
9.4. – 13.4.  Velikonoční prázdniny

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*