Týdenní plán 1.B 13.1. – 17.1. 2020

ČJ
čtení + sloh
– povídání o víkendu (kdo chce, může donést suvenýry)
– čtení slov/vět, znaménko za větou (.,?), nácvik plynulosti
– text pohádka: Jak dědeček měnil až vyměnil (finanční gramotnost, otázky k textu)
gramatika
– opakování písmen A,U,M,T,E,O,L,J,I,Y,P,S,K,Č,B,R,N,V,AU,OU,D,C,Z,H,Š
– dlouhé x krátké samohlásky (rozpoznání ve slovech)
– vyvození písmen Ž,Ř + doprovodné aktivity k jejich zafixování, pracovní sešit
– psaní slov, kde ve slově slyším písmeno (začátek, prostředek, konec), vyhledávání slov v křížovce
psaní (+ psací návyky)
– opis slov, diktát slov, trénink dlouhých samohlásek
– fialová písanka – velká psací písmena

M
aritmetika
– příklady na sčítání, odčítání do 10, znaménko –
– pyramidy/sčítací trojúhelníky (sčítání políček)
– ústní slovní úlohy
– mince (propojení s pohádkou ČJ)
– hadi, krokování (+/- do 10, zápis do tabulky)
geometrie
– dřívka (přidej/uber)
– geometrické tvary ( (čtverec, kruh, trojúhelník, obdélník)
– tangram (propojení s ČSP)

ČJS
rodina
– členové rodiny, vztahy uvnitř rodiny
– vlastní rodokmen – prezentace své rodiny před třídou (ÚTERÝ)

VV
– dokončení (papírový rámeček pro fotografii), zimní vločka (voskovky+vodovky)

ČSP
– tangram (různé obrazce)
– sklenice plná vzpomínek na školní rok 2019
– týdenní hodnocení – sýry

TV
– rozcvičení, pohybové hry, skok na švédskou bednu (odraz z můstku), reagování na píšťalku

HV
– písnička: Rampouch
– vnímání poslouchané hudby, vyjadřování pocitů pomocí pohybu, rozlišení hudebních nástrojů


– podepsat/okomentovat týdenní hodnocení
– podepsat zápisy v ŽK (+ str. 24 – AJ)
– trénovat čtení
– udělat DÚ z AJ a donést sešit na AJ
– přinést do třídního fondu 400,- na vstupy pro 2. pololetí
– na úterý přinést hotový rodokmen

DÚ na tento týden, cvičení je označeno razítkem DÚ:
pondělí – malá matika 5/1
úterý – písanka 5/jen písmeno B
středa – M 57/2
čtvrtek – ČJ 29/4

Akce
23.1. Divadlo v Dlouhé (Nebe – Peklo)
30.1. 2020 pololetní vysvědčení
31.1. 2020 Pololetní prázdniny
17.-21. 2. 2020 Jarní prázdniny

10.3. písečná animace ve třídě
9.13.4. 2020 Velikonoční prázdniny
27.4. výlet Velikonoční stodola (zvyky jara)
12.5. 2020 ekocentrum Prales – odpolední blok s přespáváním (17-19h ekologický program – kompostování), poté opékání buřtů a spaní v ekologickém srubu
22.-26.6. 2020 škola v přírodě
30.6. 2020 konec školního roku

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*