Týdenní plán 13.-17.1.

ČJ – čtení slov, vět a krátkých textů (nácvik plynulosti)
– porozumění přečteného textu, zodpovězení otázek k textu
– opakování písmen A, U, M, T, E, O, L, J, I, Y, P, S, K, Č, B, R, N, V, AU, OU, D, C, Z, H
– vyvození písmen Š, Ž + doprovodné aktivity zafixování, pracovní sešit (čtení: O kašpárkovi-propojení s písmenem Š)
– analýza a syntéza slov, skládání slov z daných písmen
– rozlišování interpunkčních znamének na konci vět + intonace hlasu (. ? !)
– rozlišování krátkých a dlouhých samohlásek ve slovech
– opis vět, vyhledávání slov v křížovce, diktát písmen/slov/vět
– popletené věty, práce s textem
– písanka Umím psát 1, psaní písmen U, O, T a číslic 4,5

M – sčítání do 10, číselné řady
– kalkulativní úlohy, číselný zápis, používání matematických symbolů = +
– určování počtu do 10, přidávání, ubírání, slovní úlohy
– sčítání pomocí součtových pyramid
– porovnávání <, >, =
– rozklad čísel
– Dětský park, orientace v plánku, hledání cest
– orientace v tabulce, evidence do tabulky, doplnění dle tabulky
– krokování na krokovacím páse, šipkový zápis
– hra Sova-Na koho myslím?
– geometrické tvary (čtverec, kruh, trojúhelník, obdélník)
– nové prostředí: Parkety, pokrývání podlah, hledání různých řešení

ČJS – práce v učebnici (Rodiny vypadají různě, Příbuzenské vztahy)
– co je rodina a kdo ji tvoří, členové rodiny, rodokmen
– příbuzenské vztahy (práce s textem, spojovačka-propojení s ČJ)

VV – Já a moje rodina (kresba, stříhání, skládání z papíru-propojení s ČJS)

ČSP– sebehodnocení
– tvorba rámečku na fotografii (přinést libovolnou fotografii 10×15 cm)

HV– hudební nástroje-poznávání
– vnímání poslouchané hudby, vyjadřování pocitů z hudby

TV– míčové a pohybové hry, hod míčem na cíl
– průpravná cvičení-kotoul
– reagování na píšťalku

:-denně číst, procvičovat psaní písmen
-sešit v aktovce=DÚ
-na úterý přinést hotový rodokmen
-donést na pátek libovolnou fotografii
-prosím, aby každý měl ve škole svou knihu s velkými písmeny, využití ve čtenářské dílně

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*