Týdenní plán – 20.-24.1.

ČJ – čtení slov, vět a krátkých textů (nácvik plynulosti)
– porozumění přečteného textu, zodpovězení otázek k textu + prvky RWCT (předvídání), práce s textem
– opakování písmen A, U, M, T, E, O, L, J, I, Y, P, S, K, Č, B, R, N, V, AU, OU, D, C, Z, H, Š, Ž
– vyvození písmen Ř, CH + doprovodné aktivity zafixování, pracovní sešit
– analýza a syntéza slov, skládání slov z daných písmen
– rozlišování interpunkčních znamének na konci vět + intonace hlasu (. ? !)
– rozlišování krátkých a dlouhých samohlásek ve slovech
– opis vět, diktát písmen/slov/vět, zapsání slov do mřížky
– popis pracovního postupu, recept, seznam ingrediencí (propojení s ČJS)
– písanka Umím psát 1, psaní písmen P, J, B a číslic 5-6

M – sčítání do 10
– kalkulativní úlohy, číselný zápis, používání matematických symbolů = +
– určování počtu do 10, přidávání, ubírání, slovní úlohy
– sčítání pomocí součtových pyramid
– porovnávání <, >, =
– rozklad čísel
– nové prostředí: Hadi (číslo jako stav a jako operátor změny)
– orientace v tabulce, evidence do tabulky
– hra na obchod, kolik zaplatím z zboží, kolik mi musí vrátit, hodnota mincí (propojení s ČJS)
– krokování na krokovacím páse, šipkový zápis, hrací kostka
– hra Sova-Na koho myslím?
– parkety-pokrývání podlah, hledání různých řešení
– stavby z krychlí-podlaží vs. patro, stejnost a odlišnost staveb

ČJS – práce v učebnici (Jak hospodařit s kapesným, V obchodě, Co potřebujeme nakoupit?)
– finanční gramotnost, hodnota peněz (propojení s ČJ i M)

VV – zimní čepice, vzor, dekorace – inkoust a zmizík

ČSP– sebehodnocení (týdenní, pololetní)
– bambule z vlny na vyrobenou čepici (VV)-DÚ-v pátek si donést vlnu/bavlnu
– dodělávání rámečku na vlastní fotografii
– výroba chobotnice (propojení s ČJ-písmeno CH)

HV– písnička Rampouch
– hudební doprovod na vlastnoručně vyrobené nástroje

TV– míčové a pohybové hry
– průpravná cvičení-kotoul
– reagování na píšťalku

:-denně číst, procvičovat psaní písmen
-sešit v aktovce=DÚ
-na pátek 24.1. přinést vlnu/bavlnku na výrobu bambule
-dobrovolný DÚ na 29.1. vlastnoručně napsaný recept na jednoduchý pokrm-prezentace
-prosím, aby každý měl ve škole svou knihu s velkými písmeny, využití ve čtenářské dílně

Akce:
28.1. na 3.vyučovací hodinu dorazí návštěva z mateřské školy
30.1. 2020 pololetní vysvědčení
31.1. 2020 Pololetní prázdniny

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*