Kavárny pro rodiče žáků 5., 7. a 9. tříd

V úterý 4. 2. 2020 od 17.00 proběhne Kavárna pro rodiče žáků 9. ročníku.  Pozvání přijala paní doktorka Měchurová Miroslava – ředitelka SPC Klíč. Tématem Kavárny bude debata o vhodném výběru střední školy s ohledem na návaznost dosavadních principů výuky na naší základní škole.  Zamyslíme se nad principy otevřené školy a tím, jak mohou tyto principy přispět k další výchově a vzdělání (kritické myšlení, rozvoj přírodovědné, matematické a čtenářské gramotnosti, individuální rozvoj jednotlivce, projektová výuka, výuka pro udržitelný rozvoj…).  Projdeme krok za krokem přijímací řízení na střední školy, předáme informace k podání přihlášky i odevzdání zápisového lístku. Čas bude i na Vaše dotazy.

V úterý 11. 2. 2020 od 17.00 ve škole proběhne Kavárna pro rodiče žáků 5. a 7. ročníků, kteří uvažují o přechodu svých dětí na víceletá gymnázia. Hlavním tématem kavárny bude správný výběr školy vzhledem potřebám dětí. Pozvání přijala ředitelka SPC Klíč. Zamyslíme se nad tím, co našim dětem víceletá gymnázia nabízí z pohledu dnešní globální společnosti. Při debatě se dotkneme fungování principu demokratického vzdělávání na víceletých gymnáziích a respektování kulturní rozmanitosti. Projdeme krok za krokem přijímací řízení na střední školy, předáme informace k podání přihlášky i odevzdání zápisového lístku. Čas bude i na Vaše dotazy.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*