Zápis do 1. tříd 2020/21

Aktualizace:
Vážení rodiče,
vzhledem k mimořádným opatřením v základních školách bude  plánovaný  zápis  upraven na on-line zápis. Zápis bude otevřen elektronicky  od pondělí 6. 4. 2020 do pondělí 20.4.2020.  Informace o způsobu zápisu nejdete ZDE. 
Všechny další informace – počet otevíraných tříd, ulice spádové oblasti ani kritéria se nijak nemění. 
Děkujeme za pochopení.

Ředitelství FZŠ profesora Otokara Chlupa otvírá pro školní rok 2020/2021 čtyři první třídy s kapacitou 4 x 24 žáků, tj. celkem 96 žáků.
Pokud nebudeme moci všem zájemcům z kapacitních důvodů vyhovět, budeme postupovat podle kritérií zveřejněných na školním webu od 1. 9. 2018 a prezentovaných na Dni otevřených dveří 21. 1. 2020.
Zápis do 1. tříd se bude konat ve čtvrtek 2. 4. 2020 od 13:00 do 18:00 hodin a v pátek 3. dubna 2020 od 13:00 do 17:00 hod.. Na pořadí, ve kterém děti zapisujeme, nezáleží. Můžete přijít, kdy se Vám to hodí, a není třeba se objednávat.

Kritéria a další informace:

Kritéria pro zápis do 1. tříd ZŠ pro školní rok 2020/2021:
Kritérium 1:uchazeč s místem trvalého pobytu (u cizinců v místě pobytu) ve spádovém obvodu školy v době zápisu
Školský obvod ZŠ: ulice Fingerova, Husníkova, Ovčí hájek, Seydlerova, Suchý vršek, V Hůrkách (přehled ulic uvedených ve vyhlášce hl. m. Prahy o školských obvodech základních škol)
Kritérium 2:uchazeč s místem trvalého pobytu (u cizinců s místem pobytu) na území Prahy 13 v době zápisu, jehož sourozenec se v základní škole již vzdělává (v době zápisu v 1. – 8. ročníku)
Kritérium 3: ostatní uchazeči s místem trvalého pobytu (u cizinců s místem pobytu) na území Prahy 13 v době zápisu
Kritérium 4: uchazeč s trvalým pobytem (u cizinců s místem pobytu) v obci Jinočany a Chýnice (na základě dohody o vymezení spádové oblasti uzavřené mezi MČ Praha 13 a uvedenými obcemi)
Kritérium 5: uchazeč s místem trvalého pobytu (u cizinců s místem pobytu) v jiné MČ hl. m. Prahy, jehož sourozenec se v ZŠ již vzdělává (v době zápisu v 1. – 8. ročníku)
Kritérium 6: uchazeč s místem trvalého pobytu (u cizinců s místem pobytu) v jiné MČ hl. m. Prahy
Kritérium 7: uchazeč s místem trvalého pobytu (u cizinců s místem pobytu) mimo hl. m. Prahu, jehož sourozenec se v ZŠ již vzdělává (v době zápisu v 1. – 8. ročníku)
Kritérium 8: ostatní uchazeči

V případě, že v jednom z kritérií nebude možné přijmout všechny uchazeče splňující dané kritérium, protože by došlo k překročení kapacity stanovené ředitelkou školy, bude provedeno losování. K losování dojde mezi všemi uchazeči, kteří dané kritérium splňují. Losování provede člen školské rady za přítomnosti ředitelky školy nebo jí pověřeného pedagogického pracovníka a zástupce zřizovatele. Losovat se budou registrační čísla, která byla přidělena uchazečům při zápisu do 1. třídy pro příslušný školní rok, v případě dvojčat se losuje jako jedno číslo.

Pozn.: Zákonný zástupce dítěte, kterému byl povolen odklad povinné školní docházky, je povinen se dostavit v následujícím školním roce opět k zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání, a to do základní školy dle svého výběru.

Další informace:
Žádosti budou k dispozici i ve škole. Pokud si je přejete vyplnit již doma, vytiskněte si a přineste s sebou. Přímo u zápisu je ale čas na vyplnění žádosti, tisknout ji doma předem není povinné ani nutné.

K zápisu se dostaví děti narozené mezi 1. 9. 2013 a 31. 8. 2014 v doprovodu svých zákonných zástupců.

Předčasný nástup:
• Děti narozené 1. 9. 2014 – 31. 12. 2014 přinesou k zápisu doporučení Školského poradenského zařízení (PPP – Pedagogicko-psychologická poradna, SPC – Speciálně pedagogické centrum) = jedno vyjádření
• Děti narozené 1. 1. 2015 – 30. 6. 2015 přinesou doporučení Školského poradenského zařízení (PPP, SPC) a odborného lékaře = dvě vyjádření.

Pokud chcete žádat o odklad, přineste s sebou již k zápisu oba dva potřebné doklady:
1. doporučení PPP nebo SPC
2. doporučení dětského lékaře, vyšetření odborného lékaře nebo klinického psychologa (dle obtíží dítěte).
Všechna potvrzení je třeba doložit nejlépe u zápisu nebo nejpozději do 30. dubna 2020. Pokud nebudete mít všechna potřebná vyjádření už při zápisu, je nutné vyplnit nejprve žádost o přijetí.

S sebou si k zápisu dítěte vezměte:
– OP zákonného zástupce
– rodný list dítěte
– cizinci povolení k pobytu v České republice

Upozorňujeme, že je při zápisu nutné doložit trvalý pobyt žáka (u cizinců pobyt žáka), zpravidla doložením trvalého pobytu zákonných zástupců. Bydliště lze doložit občanským průkazem nebo výpisem z evidence obyvatel.

1. 2. 2020 PaedDr. Zuzana Majstrová, ředitelka školy

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*