AJ 3.A,B (Andrea Běhalová) – týden 24.-28.2.,2020

Dobrý den,

Jarní prázdniny: Připomínám, že v době jarních prázdnin od 15.2 do 23.2. je škola zavřená. S dětma se uvidíme až od pondělka 24.2. 

AJ Portfolia -3.A, 3.B: Oznamuji, že portfolia na angličtinu děti mají nyní ve škole.

Pokud nenastanou nějaké změny, tak v týdnu 24.-28.2. budeme pokračovat v následujícím:

  1. Dokončíme Unit 5 na „Toys and Sport equipment“ (hračky a sportovní potřeby).
  2. Procvičujeme si čísla 0-20, pořadí slov ve větě při popisu věcí, slovní vazby „I’ve got…, I haven’t got…, Have you got..? (ústně, písemně, hrou)
  3. Povíme si o projektu k Unitu 5.
  4. Naučíme se sloveso „have got“ (mít) ve 3.osobě, v kladné a záporné větě. Např. He/ She has got a big blue ball. (česky: On/ Ona má velký modrý míč)
  5. Písemný domácí úkol jsem dětem nezadala, ale děti si mají opakovat slovíčka z Unitů 3,4,5 ústně a písemně. Slovíčka budeme ústně zkoušet na známky po jarních prázdninách.

Navíc zveřejňuji odkazy:

Baby Shark Valentine song   

2 songs „I’ve got a robot“ a „I’ve got…I haven’t got…“ k procvičení slovesa „have got“ zde ;-)

Song „Have you got a pet?“  

Přeji všem pěkné jarní prázdniny,

Andrea Běhalová

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*