Distanční výuka 2. týden

Vážení rodiče, milé děti,
první dny jsme věnovali zjišťování, jak na tom kdo je, stále se nám ale nepodařilo získat zpětnou vazbu od Vás všech. Pokud máte problém s připojením k internetu, popřípadě absencí počítače, zkuste prosím alespoň jednorázově kontaktovat třídního učitele a o problému mu říci (ty, se kterými jsme zatím nenavázali kontakt, zkusíme kontaktovat telefonicky), abychom vyřešili možnosti, jak pracovat i bez techniky.

Ostatním moc děkujeme za dosavadní spolupráci. Zejména u nejmenších dětí bohužel zatím není jiná varianta, než poprosit rodiče o pomoc. Samozřejmě si uvědomujeme, že řešíte spousty jiných věcí, chodíte do práce apod. Pokud nebude možné s dětmi zadané úkoly plnit v termínu nebo na 100 procent, jistě půjde domluvit s vyučujícími individuální plnění. Není naším cílem dávat dětem špatné známky, nebo pouze zatrhávat odevzdal – neodevzdal. Víme, že největší přidanou hodnotou učení je efektivní zpětná vazba, učitelé se o to budu co nejvíce snažit.

U starších dětí je našim nejbližším cílem u všech dosáhnout toho, že budou schopni využít již nastavené možnosti, které dosud ne všichni využívali (bakaláři, týdenní plány…). V posledních 3 dnech posílal p. učitel Helikar desítky nových přístupových údajů, které by děti i rodiče měli znát, neboť Bakaláře a elektronické dokumenty využíváme již mnoho let. Jakmile toto zvládneme, budeme hledat ty nejefektivnější způsoby komunikace.

Prioritou je na 2. stupni přejít do cloudového řešení Office 365, který dlouhodobě připravujeme. Dosud ho ale letos pilotně používali pouze děti ze seminářů ICT a 6. ročník, kde je ICT povinným předmětem. Pracujeme na tom, abychom posunuli naplánovaná školení pro učitele tak, aby mohli prostředí začít plnohodnotně využívat všichni. Tím by se snížil počet kanálů, kterými k dětem putují úkoly a i zpětná vazba bude individualizovaná.

Prosíme rodiče, aby starší děti nechali řešit případné problémy co nejvíce samostatně. Pokud se děti setkají s překážkou, cestou je vždy kontaktovat vyučujícího a problém se snažit řešit s ním. Určitě nečekáme, že budou látku či úkoly vysvětlovat dětem rodiče, ani nebudeme hodnotit špatnou známkou toho, kdo se snažil úkol zvládnout svými silami.

Za sebe považuji situaci za výzvu, která nakopne vyučující, kteří někteří zatím o digitálním způsobu vyučování spíše pochybovali, k tomu že společně s dětmi vyzkoušíme novou cestu a získáme do dalšího roku cenné zkušenosti a  možnost je vyhodnotit a dále rozvíjet.

Hlavně hodně zdraví přeje

PaedDr. Zuzana Majstrová, ředitelka školy

2 thoughts on “Distanční výuka 2. týden

  1. Dobrý den, naše rodina je opět jen vděčná a spokojená,dcera z 8.A dostává funkční úkoly a může se kvalitně učit a opravdu opět neuvěřitelně úžasně se předvedl pan učitel František Žák ze 3.C, který nechá děti samostatně plnit mnoho povinností, děti mají spoustu práce vše ale formou opět úžasného projektu,který sám vymyslel a našim dětem tak zpestřuje volný domácí čas a vlévá klid do duše a učí zodpovědnosti za své činy…děkujeme a všem s fzš chlupa mnoho sil a vše dobré přejí rodiče Adélky a Bertíka

    • Díky moc za zpětnou vazbu, pracujeme na tom, aby byly dobré ohlasy od všech rodičů a dětí.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*