Změny v organizaci zápisu do 1. tříd

Vážení rodiče,
vzhledem k mimořádným opatřením v základních školách se Zápis k povinné školní docházce uskuteční na naší škole v souladu s právními předpisy, ale  jiným způsobem než v letech minulých. Mění se pouze termín a způsob zápisu. Počet otvíraných tříd, kritéria pro přijetí, postup v případě, že v jednom z kritérií nebude možné přijmout všechny uchazeče, se nemění. Informace o těchto skutečnostech najdete ZDE.

Zápis proběhne bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Všechny školy na Praze 13 využijí softwarový program, který podporuje možnost převážně distančního řešení zápisu, aby nedocházelo k setkávání více lidí. Zápis se uskuteční  od 6. dubna  do 20. dubna 2020.

A. ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO 1. ROČNÍKU můžete podat
1.Elektronicky – Zápis online – Žádost bude aktivní k vyplňování až 6. 4. 2020

Žádost o přijetí elektronicky vyplníte a odešlete podle pokynů.
Na mail, který uvedete v žádosti, Vám přijde Vaše žádost v PDF.

Žádost vytiskněte, podepište a doručte škole do 5 dnů jedním z následujících způsobů:
a. osobní datovou schránkou zákonného zástupce do datové schránky školy uerpd79
b. emailem s uznávaným elektronickým podpisem na adresu zapis@fzs-chlupa.cz
c. poštou na adresu FZŠ prof. O. Chlupa PedF UK Praha 13, Fingerova 2186, Stodůlky-Praha 5, 158 00
d. osobně do sběrné schránky ve škole každý všední den 9:00 – 18:00 hodin v zalepené obálce označené Zápis 2020. Při vyšší koncentraci lidí bude přístup ke schránce řízen přítomným pracovníkem.

2.Osobně ve škole  ve výjimečných případech, pokud nemáte možnost Žádost vyplnit elektronicky.Ve škole obdržíte i formulář Žádosti o přijetí a vyplněný vhodíte ihned do sběrného boxu.
Pokud potřebujete s vyplněním přihlášky pomoci, je nutné se objednat na přesný den a hodinu na tel. +420 702 037 638 nebo emailem na zapis@fzs-chlupa.cz, aby nedocházelo ke kumulaci osob.

K vyplněné Žádosti o přijetí, kterou doručujete škole, přiložte (elektronicky nebo v obálce)
1. V případě, že došlo ke změně bydliště v dubnu, doložte skutečnost výpisem z evidence obyvatel (prostá kopie), v ostatních případech se Vaše bydliště ověří přímo z evidence obyvatel.
2. Pokud žádáte o předčasný nástup, pak ještě požadovaná potvrzení
a. Děti narozené 1. 9. 2014 – 31. 12. 2014 doporučení Školského poradenského zařízení (PPP – Pedagogicko-psychologická poradna nebo SPC – Speciálně pedagogické centrum) = jedno vyjádření
b. Děti narozené 1. 1. 2015 – 30. 6. 2015 doporučení Školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) a odborného lékaře = dvě vyjádření.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO – Dětem jsou při vyplnění žádosti přidělena registrační čísla, pod nimiž budou zveřejněny do 30 dní výsledky zápisu..

CHCETE ŽÁDAT O ODKLAD
Postupujete stejně, jak bylo popsáno výše a v přihlášce navíc zaškrtnete, že budete žádat o odklad  školní docházky.  Dále přiložíte i vytištěnou a podepsanou Žádost o odklad (přijde Vám mailem spolu s Žádostí o přijetí, pokud jste zatrhli možnost Chci žádat o odklad), nebo lze opět vyzvednout prázdný formulář ve škole u sběrného boxu, vyplnit a odevzdat spolu s Žádostí o přijetí.

Pokud již máte doporučení k odkladu z pedagogicko – psychologické poradny (PPP) a od lékaře, odevzdáte vše Vámi zvoleným způsobem (elektronicky v příloze nebo v obálce) spolu s oběma žádostmi.
V současné složité době ale mnozí z Vás  doporučení k odkladu zatím nemáte k dispozici. Prosíme uveďte na žádost o odklad, zda již máte termín vyšetření v PPP. Vyšetření v PPP jsou v současné době pozastavena a budou probíhat, jakmile budou poradny opět otevřeny. Správní řízení ohledně odkladů budou posunutá.

Pokud budete mít jakékoliv dotazy, budou Vám  k dispozici radou i pomocí tito pracovníci školy:
Mgr. Libuše Charvátová – charvatova@fzs-chlupa.cz
Můžete  také napsat své dotazy na mail zapis@fzs-chlupa.cz nebo zavolat na číslo  +420 702 037 638.

Víme, že tento způsob zápisu není ideální, proto děkujeme za pochopení.
Pokud to bude možné, počítáme s uspořádáním alespoň jednoho z obvyklých tří setkání přijatých dětí ještě v červnu. V opačném případě Vás budeme o všem informovat pouze písemně. Rozdělení dětí do tříd a jména třídních učitelů bude zveřejněno až na začátku školního roku.
Přejeme Vám všem především pevné zdraví.

PaedDr. Zuzana Majstrová

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*