Distanční výuka od 30.3.2020

Vážení rodiče,
v tomto týdnu se zejména vyučující na 2.stupni budou věnovat přípravě svých týmů v rámci Office 365, tak aby je mohli všichni začít využívat v dalším týdnu. Všechny děti, které dosud neměly přístupové údaje, je dostanou během pondělí v EŽK v sekci KOMENS. Na stejném místě dostali informaci o využívání Office 365 i zákonní zástupci.
Školní účty jsou určeny výhradně pro školní práci v prostředí Office 365. Žáci z bezpečnostních důvodů nebudou moci posílat ani dostávat poštu z jiné domény než školní tj. jde o komunikaci mezi žáky a učiteli, popřípadě mezi žáky v rámci práce na školním zadání v Office 365, popřípadě z domén schválených pro účely výuky. Žáci budou moci využívat svého účtu pouze podle pokynů učitelů. Při práci jsou povinni dodržovat všechna pravidla pro bezpečnou práci s internetem a jednat v souladu s netiketou. Především je zakázáno zneužívat školní účet k šíření nezákonného nebo urážlivého obsahu.

Vyučující v 6. třídách a částečně i ve 4.-5. třídách již nabyli s prací v týmech více zkušeností a intenzivně spolu sdílí všechny poznatky, aby je mohli využít všichni, kdo se do práce na této platformě postupně zapojí. Slibujeme si od toho jednotné prostředí a další možnosti zadávání a kontroly práce, ale i další rozšíření on-linové výuky pomocí video konferencí. Téměř ve všech třídách už se učitelům podařilo se s dětmi setkat buď přímo v Office 365, pomocí Hangout, Zoom nebo Skypu tak, jak to jednotlivým rodinám vyhovuje. Stejně jsme pojali i práci asistentů, kteří se věnují jednotlivcům, či menším skupinkám dětí.

Na obou stupních dále fungují týdenní plány, jak jste byli zvyklí, ať již na webu školy, nebo na vlastních podwebech jednotlivých učitelů.

Děkujeme všem rodičům za velkou pomoc, ať již přímo dětem v jednotlivých rodinách,nebo nabídkou nejrůznější podpory. Samozřejmě vítáme i zpětnou vazbu a dosud se nám podařilo většinu připomínek zapojit do denní praxe.

Vážení rodiče, milé děti, pokud potřebujete jakoukoli pomoc nebo máte problém, neváhejte se na nás obrátit, ať již na vyučující, tak na školní psychology: jarmila.foltynova@fzs-chlupa.cz a martina.hanusova@fzs-chlupa.cz

Přejeme Vám co nejvíce klidu v této neklidné době.

PaedDr. Zuzana Majstrová

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*