Změny v organizaci zápisu do 1. tříd

Vážení rodiče,
vzhledem k mimořádným opatřením v základních školách se Zápis k povinné školní docházce uskuteční na naší škole v souladu s právními předpisy, ale  jiným způsobem než v letech minulých. Mění se pouze termín a způsob zápisu. Počet otvíraných tříd, kritéria pro přijetí, postup v případě, že v jednom z kritérií nebude možné přijmout všechny uchazeče, se nemění. Informace o těchto skutečnostech najdete ZDE.

Zápis proběhne bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Všechny školy na Praze 13 využijí softwarový program, který podporuje možnost převážně distančního řešení zápisu, aby nedocházelo k setkávání více lidí. Zápis se uskuteční  od 6. dubna  do 20. dubna 2020.

A. ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO 1. ROČNÍKU můžete podat
1.Elektronicky – Zápis online – přihláška        Žádost o přijetí elektronicky vyplníte a odešlete podle pokynů.
Na mail, který uvedete v žádosti, Vám přijde Vaše žádost v PDF.
Žádost vytiskněte, všechny ostatní nevyplněné informace jsou dobrovolné (můžete a nemusíte je ještě doplnit). Poté žádost podepište a doručte škole do 5 dnů jedním z následujících způsobů:

a. osobní datovou schránkou zákonného zástupce do datové schránky školy uerpd79
b. emailem, žádost podepsaná uznávaným elektronickým podpisem na adresu zapis@fzs-chlupa.cz
c. poštou na adresu FZŠ prof. O. Chlupa PedF UK Praha 13, Fingerova 2186, Stodůlky-Praha 5, 158 00 (vzhledem k situaci doporučujeme využít jiných způsobů)
d. osobně do sběrné schránky ve škole každý všední den 9:00 – 17:00 hodin (kromě velikonočních svátků) pokud možno v zalepené obálce označené Zápis 2020. Při vyšší koncentraci lidí bude přístup ke schránce řízen přítomným pracovníkem.

2.Osobně ve škole  ve výjimečných případech, pokud nemáte možnost Žádost vyplnit elektronicky.Ve škole obdržíte i formulář Žádosti o přijetí a vyplněný vhodíte ihned do sběrného boxu.
Pokud potřebujete s vyplněním přihlášky pomoci, je nutné se objednat na přesný den a hodinu na tel. +420 702 037 638 nebo emailem na zapis@fzs-chlupa.cz, aby nedocházelo ke kumulaci osob.

Заявление на принятие ребенка в 1-ый класс школы

K vyplněné Žádosti o přijetí, kterou doručujete škole, přiložte (elektronicky nebo v obálce)
1. V případě, že došlo ke změně bydliště v dubnu, doložte skutečnost výpisem z evidence obyvatel (prostá kopie), v ostatních případech se Vaše bydliště ověří přímo z evidence obyvatel.
2. Pokud žádáte o předčasný nástup, pak ještě požadovaná potvrzení
a. Děti narozené 1. 9. 2014 – 31. 12. 2014 doporučení Školského poradenského zařízení (PPP – Pedagogicko-psychologická poradna nebo SPC – Speciálně pedagogické centrum) = jedno vyjádření
b. Děti narozené 1. 1. 2015 – 30. 6. 2015 doporučení Školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) a odborného lékaře = dvě vyjádření.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO – Dětem jsou při vyplnění žádosti přidělena registrační čísla, pod nimiž budou zveřejněny do 30 dní výsledky zápisu..

CHCETE ŽÁDAT O ODKLAD
Postupujete stejně, jak bylo popsáno výše a v přihlášce navíc zaškrtnete, že budete žádat o odklad  školní docházky.  Dále přiložíte i vytištěnou a podepsanou Žádost o odklad (přijde Vám mailem spolu s Žádostí o přijetí, pokud jste zatrhli možnost Chci žádat o odklad), nebo lze opět vyzvednout prázdný formulář ve škole u sběrného boxu, vyplnit a odevzdat spolu s Žádostí o přijetí.

Pokud již máte doporučení k odkladu z pedagogicko – psychologické poradny (PPP) a od lékaře, odevzdáte vše Vámi zvoleným způsobem (elektronicky v příloze nebo v obálce) spolu s oběma žádostmi.
V současné složité době ale mnozí z Vás  doporučení k odkladu zatím nemáte k dispozici. Prosíme uveďte na žádost o odklad, zda již máte termín vyšetření v PPP. Vyšetření v PPP jsou v současné době pozastavena a budou probíhat, jakmile budou poradny opět otevřeny. Správní řízení ohledně odkladů budou posunutá.

Před vydáním rozhodnutí mají zákonní zástupci právo nahlédnout do spisu svého dítěte. Pokud budete chtít do spisu nahlédnout, kontaktujte vedení školy.

Pokud budete mít jakékoliv dotazy, budou Vám  k dispozici radou i pomocí tito pracovníci školy:
Mgr. Libuše Charvátová – charvatova@fzs-chlupa.cz
Můžete  také napsat své dotazy na mail zapis@fzs-chlupa.cz nebo zavolat na číslo  +420 702 037 638.

Víme, že tento způsob zápisu není ideální, proto děkujeme za pochopení.
Pokud to bude možné, počítáme s uspořádáním alespoň jednoho z obvyklých tří setkání přijatých dětí ještě v červnu. V opačném případě Vás budeme o všem informovat pouze písemně. Rozdělení dětí do tříd a jména třídních učitelů bude zveřejněno až na začátku školního roku.
Přejeme Vám všem především pevné zdraví.

PaedDr. Zuzana Majstrová

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*