Volby do Školské rady

Vážení rodiče,
Školská rada (ŠR) je statutárním orgánem schváleným MČ Praha 13, který se snaží v úzké součinnosti s ředitelkou školy řešit společné otázky činnosti v návaznosti na spolupráci s rodiči a zaměstnanci školy. Pracují v ní dva zástupci MČ Praha 13, dva zástupci zaměstnanců školy a 2 zástupci zákonných zástupců žáků naší školy.

31.8.2020 doběhne tříleté funkční období ŠR. Proto řaditelka školy vyhlašuje volby zástupců zákonných zástupců ve ŠR na další funkční období.

Za rodiče v ŠR doposud pracovali pan Martin Rejzl, který byl zároveň jejím předsedou,  a paní Andrea Adámková (Stoklásková). Oba souhlasí s kandidaturou i na další období. Jejich medailonky naleznete níže. Zároveň má každý zákonný zástupce právo navrhnout další kandidáty. Je třeba tak učinit nejpozději do 20.5.2020 mailem na volbyŠR@fzs-chlupa.cz a zároveň do školy dodat kandidátem podepsaný návrh na kandidaturu (lze tak učinit datovou schránkou, poštou či v úředních hodinách v recepci školy v obálce označené Volby do ŠR 2020).

V úterý 26. května 2020 se budou konat volby. Vzhledem k tomu, že podle dosavadních informací budou školy nadále alespoň částečně uzavřené pro veřejnost, proběhnou volby on-line. Podrobné informace o tom jak hlasovat, dostanete od třídních učitelů.

Kandidáti na členy Školské rady pro funkční období 1.9.2020 – 31.8.2023:
Jmenuji se Martin Rejzl a pracuji 12 let jako ředitel a předseda představenstva softwarové společnosti. Ve školní radě působím již čtyři roky jako její předseda. Za tuto dobu se povedlo vyřešit a zlepšit ve škole mnoho věcí. Smysl mého dalšího působení spatřuji právě v dlouhodobém vnímání aktuálních problémů a potřeb školy a mou snahu vedoucí k jejich vyřešení. Má motivace dále působit ve školní radě je vyvolána nejen tím, že školu navštěvují mé dvě děti, ale také skutečností, že FZŠ Otokara Chlupa považuji za jednu z nejlepších základních škol v Praze.
Martin Rejzl

Jmenuji se Andrea Adámková a věnuji se obchodní činnosti pro společnost poskytující  inventurní služby, dále pak produkci (eventy, svatby etc.) a návrhům a realizacím interiérů.
FZŠ Otokara Chlupa navštěvují obě mé děti , syn je v 7.B a dcera ve 4.C.
Již sedmým rokem jsem členkou Rady rodičů a čtvrtým rokem členkou Školské rady.
S velikou úctou, obdivem a respektem už 7 let pozoruji, jak může vypadat a neobyčejně fungovat „obyčejná“ sídlištní škola.
A proto bych byla ráda i nadále její součástí :-).
Andrea Adámková

 Školská rada, volební komise a vedení školy Vám děkuje za aktivní přístup k volbám do ŠR.

PaedDr. Zuzana Majstrová, ředitelka školy

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*