Informace o závěru školního roku 2019/20

Vážení rodiče,
chtěla bych Vás informovat o aktuálních změnách a závěru školního roku.

Všechny školy na Praze 13 končí školní rok v pátek 26.6. 2020. Vysvědčení bude  vydáváno dle harmonogramu, který dětem včas sdělí třídní učitel. Poslední den školy nebudou vydávány obědy.

MŠMT ČR  aktualizovalo soubor hygienických pokynů školy a školská zařízení
„Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020“

Jsou v něm tyto hlavní změny:
Pro žáky 1. stupně:

Ředitel školy může zařadit žáka do školní skupiny i dodatečně, ale nesmí být překročen maximální počet žáků ve skupině a musí být jinak dodržena neměnnost složení skupin. Pokud máte o dodatečné přihlášení svého dítěte zájem, pište svoji žádost na zuzana.majstrova@fzs-chlupa.cz.

Pro žáky 2. stupně:

Od 8. 6. 2020 mohou školy organizovat setkání žáků 2. stupně za dodržení aktuálních mimořádných opatření v počtu maximálně 15 žáků ve skupině. Z tohoto důvodu bude každá třída, kde se přihlásí více než 15 dětí, rozdělena do dvou skupin.  K docházce můžete přihlásit své dítě v anketě v Bakalářích (EŽK) do úterý 2.6. 2020, moc prosíme o dodržení termínu, ulehčíte nám přípravu harmonogramu. V 9. ročníku se přihlašují pouze žáci, kteří chtějí být zařazeni do prezenční výuky a zatím do školy nechodili.Pokud naopak dojde ke změně u žáka, který se již vyučování účastnil, sdělte to prosím třídnímu učiteli.

Všichni přihlášení žáci musí v den nástupu do školy odevzdat Prohlášení, odklik na ně najdete přímo v anketě. Pokud si prohlášení nemůžete vytisknout, můžete si ho vyzvednout v recepci školy každý den 7-7:30 nebo 13:30 – 16:00 hodin.

Anketa k přihlašování je v EŽK přístupná pouze zákonným zástupcům, je tedy třeba použít přihlašovací údaje zák. zástupce, nikoli žáka. Pokud jste své přihlašovací údaje zapomněli, lze si je vygenerovat znovu využitím tlačítka Zapomenuté heslo, které Vám nové údaje zašle na mailovou adresu, kterou jste uvedli jako mail pro styk se školou.

Žáci 2. stupně se budou scházet na 2 vyučovací hodiny týdně (každý ročník jeden den). V týdnu od 8.6. do 12. 6. proběhnou konzultace nebo setkání s vyučujícími navazující na vzdělávání na dálku (objasnění učiva, odevzdání prací v souvislosti s hodnocením vzdělávání za školní rok 2019/2020). Po uzavření klasifikace budou probíhat třídnické hodiny (odevzdávání učebnic, vyzvednutí osobních věcí, odevzdání klíčku od skříňky atd.), vše dle harmonogramu, který žákům včas sdělí třídní učitel. Učitel také sdělí žákům rozdělení do skupin.

Pokud se nezmění situace, počítáme s uskutečněním rozloučení s žáky 9. tříd ve čtvrtek 25.6.2020 dopoledne. S ohledem na mimořádná opatření se setkání uskuteční po jednotlivých třídách, venku, bohužel ale bez občerstvení. Přesné instrukce včetně časového rozpisu dostanete prostřednictvím třídních učitelů 9. tříd.

Těšíme se na setkání s dalšími dětmi a věříme, že zdárně dokončíme tento zvláštní školní rok.

PaedDr. Zuzana Majstrová, ředitelka školy

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*