Výsledky voleb do ŠR

Vážení rodiče,
jak jsme Vás všechny prostřednictvím webových stránek školy, třídních učitelů a zástupců v Radě rodičů informovali, v letošním roce končí tříleté období současné Školské rady. Proto v květnu proběhly volby do Školské rady při FZŠ prof. O. Chlupa (ŠR). Školská rada je volena na tříleté období, které začíná letos 1. září a skončí k poslednímu srpnu 2023. Školská rada má na škole dlouholetou tradici a je aktivně spojená s činností školy. Do ŠR jsou voleni dva zástupci z řad rodičů, jejichž děti jsou žáky naší ZŠ, a dva pedagogičtí pracovníci. Zbývající dva členové ŠR jsou zastupitelé MČ Prahy 13, kteří jsou jmenováni radou MČ.
Postup voleb byl vzhledem k vzniklé pandemii aktualizován o elektronické volby zástupců z řad rodičů a o přímou volbu z řad pedagogických pracovníků. Děkujeme všem zákonným zástupcům za aktivní přístup k volbám.

Výsledky voleb:
Volba rodičů:
paní Andrea Adámková (Stoklásková), zvolena
pan Martin Rejzl, zvolen

Volba zástupců ped. pracovníků:
paní učitelka Lucie Kráčmarová, zvolena
paní učitelka Michaela Patočková, zvolena

Nově zvolená ŠR společně se stávajícími členy se poprvé sejde v novém školním roce 2020/2021. Na tomto jednání bude zvolen předseda ŠR a projednána Výroční zpráva o činnosti FZŠ prof. O. Chlupa za uplynulý školní rok.
Blahopřejeme všem zvoleným členům a přejeme hodně úspěchů v další práci.

Jménem volební komise: Mgr. Andrea Kroftová

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*