1. A,B,C,D AJ Martínková – týden 1-5/6 – VŠECHNY DĚTI!!!!

Milí rodiče a milé děti,

hlásím se Vám v novém týdnu s dalšími zajímavými úkoly, které na Vás čekají. Tento týden budeme pokračovat v lekci o zvířátkách. Připravila jsem si pro Vás další video, ve kterém si zvířátká společně procvičíme, dále na Vás čeká práce v pracovním sešitě a taky několik zábavných videí. Tak pojďme na to:-))

  1. Dětem pustíme mnou nahranou prezentaci, kde si spolu zopakujeme probrané učivo z minulé hodiny (ANIMALS – A CAT, A DOG, A SNAKE, A TIGER, A BIRD, A MOUSE). Potom se společně podíváme na příběh „Where is Otto?“, vysvětlíme si ho, několikrát si ho pustíme. Zároveň se děti učí 2 novým pojmům – ON (na), IN (v, ve) – které taky procvičíme na daném příběhu.

Nakonec prezentaci ukončíme zadaným úkolem v pracovním sešitě na str. 57.

  1. Práce v PS str. 57 – je to nové téma, děti to dnes slyšely poprvé. Při prvním poslechu děti zkusí pracovat bez dopomoci. Po každém čísle uděláme pauzu, ať děti mají čas si promyslet, kam dané číslo zapsat. Poslech pustíme celý ještě jednou, znovu zastavujeme po každém čísle, případně dáváme dopomoc, kde je potřeba. Nakonec společně zkontrolujeme.

https://elt.oup.com/elt/general_content/cz/Happy_House_1_new_CD2_Track_44.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub

Tady je celý poslech pro vás, milí rodiče, kvůli následné kontrole.

ONE 1

Ruby: Where´s Otto?

Tina: IN the box. (v krabici)

Ruby: IN the box?

Spike: Yes, look!

TWO 2

Spike: Ruby, where´s Otto?

Ruby: On the cupboard! Hee! Hee! (na skříňce)

THREE 3

Ruby: Where´s Otto now, Spike?

Spike: There, look! On the chair! (na židli)

FOUR 4

Spike: Ruby, where´s Otto?

Ruby: On the bed. Sshhh! (na posteli)

FIVE 5

Spike: Ruby! Ruby! Where´s Otto?

Ruby: Oh, Spike! Look! In the cupboard. (ve skříňce)

SIX 6

Ruby: Psst! Spike! Where´s Otto?

Spike: There he is! On the box! (na krabici)

              3. Pustíme si video – zopakujeme předložky ON, IN (je tam taky UNDER –                    pod – pro info)

              4. Práce v prac. sešitě str. 59 – uděláme si poslechové                            cvičení – děti si zopakují 6 zvířat (A MOUSE, A TIGER, A CAT, A SNAKE, A                DOG, A BIRD) a 6 věcí, ve/na kterých jsou (A PENCIL-CASE, A CAR, A                      BED, A CUPBOARD, A BAG, A SHOE).

http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Happy_House_1_new_CD2_Track_48.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub

Dětem vysvětlíme, že v každém řádku je 6 zvířat a oni mají za úkol zakroužkovat pouze jedno podle toho, co slyší. Necháme jim na to dost času, může to být pro děti dost náročné. Můžeme případně zopakovat to, co řekl vyprávěč ještě jednou.

Tady je celý text pro Vás, rodiče, kvůli následné kontrole.

V 1. řádku – ONE. IT´S IN THE CAR. – je zakroužkovaný tygr

V 2. řádku – TWO. IT´S IN THE BAG. – je zakroužkovaný pes

V 3. řádku – THREE. IT´S IN THE PENCIL-CASE. – je zakroužkovaná myš

V 4. řádku – FOUR. IT´S ON THE BED. – je zakroužkovaná kočka

V 5. řádku – FIVE. IT´S ON THE CUPBOARD. – je zakroužkovaný had

V 6. řádku – SIX. IT´S IN THE SHOE. – je zakroužkovaný ptáček

               5. Pustíme si další video – taky na předložky ON, IN (a UNDER)

 

PRO RYCHLÍKY:

Nakreslit 3 zvířata v 1. cvičení nahoře na str. 60, příp. vybarvit zvířata v 2. cvičení, příp. vybarvit věci ve 3. cvičení. Nebo pracovat na str 58.

Poslechová cvičení jsou pro děti náročná, ale věřím, že to s pomocí Vás, milí rodiče, zvládnou. Jde o to, aby si to procvičily, aby si to trochu upevnily, když je ale potřeba, tak jim to řekněte česky.  Ať jsou hlavně v klidu oni, i vy. Držím Vám všem palce a děkuji!!!!! pí uč Nataša.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*