AJ 2.A,B,C,D (Andrea Běhalová) -týden 1.-5.6.,2020

Dobrý den,

Distanční výuka na týden 1.-5.6.: Sdělte, prosím, dětem: Milé děti, úkoly máte na celý týden, tak si je prosím rozdělte. Na úkolech pracujte samostatně, přibližně 10 minut každý den. Jsem moc ráda, děti, že všichni pilně a pečlivě vypracováváte úkoly. :-) Myslím na vás a tady máte úkoly na týden 1.-5.června.

Úkoly: Tento týden pokračujeme v Unitu 6 na téma “Summertime, Clothes” (Letní čas, Oblečení). Podle učebních osnov Unit 6 je posledním unitem v tomto školním roce.  

  1. Pusťte si moji video lekci na YouTube. Odkaz je zde: https://youtu.be/cXgYs-iStLM
  2. Přehrajte dětem následující 1 písničku a 1 říkanku několikrát během týdne.

PĺSNIČKA: Colours -song (česky: Barvy -písnička). Písničkou si děti připomenou některá známá slovíčka barev. Odkaz na písničku je zde:  

ŘĺKANKA:  My clothes -chant (česky: Moje oblečení -říkanka). Říkankou se děti učí přivlastňovací zájmeno: my (česky: moje) ve větách s oblečením. Odkaz na říkanku je zde:

  1. V pracovním sešitě si děti vypracují stránku 52. Ke každému obrázku myšek děti dokreslí symbol počasí (vizte symboly počasí nahoře na téže stránce) a do vět dopíšou anglicky slovo k tomu symbolu počasí (vizte slova nahoře na téže stránce). Tímto cvičením si děti procvičují anglicky psaní slov: snowy (zasněženo), rainy (deštivo), sunny (slunečno), windy (větrno). V angličtině se to vyjadřuje ve větách jinak než v češtině, např. takto: It’s rainy.= To je deštivo (venku). Po vypracování si udělejte sebekontrolu úkolu. Řešení najdete v moji video lekci na YouTube (vizte odkaz pod úkolem č.1 v tomto týdenním plánu. ;-) 
  2. Tvorba miniknížky “Clothes!”. V pracovním sešitě (Activity Book) na str.79-80 si děti vyrobí miniknížku “Clothes!” (česky: Oblečení). Tvorbou miniknížky si děti procvičují psaní slovní vazby: I am wearing.. (česky: Já mám na sobě oblečeno), psaní barev a zájmeno: my (česky: moje). Na první stránce miniknížky s názvem “Clothes!” si děti napíšou svoje jméno, příjmení a třídu. Na ostatních stránkách miniknížky děti vybarví kousky oblečení myšek v jednotlivých obrázcích a podle toho jakou barvou oblečení vybarví, tak dopisují anglicky do vět názvy barev. Jakmile děti budou mít vybarveno a napsáno, tak si vezmou nůžky a vystřihnout si miniknížku –ALE POZOR: Děti stříhají pouze podle přerušované čáry ——– a pak miniknížku slepí nebo sešívačkou dají dohromady. Pro inspiraci jak si miniknížku vyrobit podívejte se do učebnice na stránku 39. ;-)
  3. Úkol navíc pro “rychlíky” (rychlé děti): Děti si vytvoří slovíčkové pexeso k symbolům počasí podle slovíček v pracovním sešitě na stránce 52. Na jedné kartičce bude napsané slovo, na další kartičce k tomu slovu bude nakreslený barevný obrázek symbolu počasí.
  4. Dobrovolná/nadstandardní práce: Procvičování na stránkách UMIMETO.ORG –UMIME ANGLICKY.

Děkuji Vám za spolupráci a důvěru. Věřím, že spolu to zvládneme. ;-)

Přeji Vám všem hezké jarní dny a opatrujte se.

Vaše paní učitelka Andrea Běhalová

U tohoto článku nemůžete přidávat komentáře.