Kroužky 2020/2021

  1. KROUŽKY, které vedou zaměstnanci naší školy (popř. bývalí zaměstnanci).

Počítáme se zahájením činnosti až od října s tím, že je možná změna z hlediska epidemiologické situace. Přihlášku vyplňte, ale zatím nic neplaťte, vyčkejte na potvrzení od vedoucího kroužku a instrukce ohledně placení.

Přihlásit se můžete pomocí elektroniceké přihlášky ZDE (1. září)
Přehled kroužků ve šk. roce 2021_22 s čísly, které máte uvést do přihlášky (uvádíte pořadové číslo a název kroužku, děkujeme)

Umělecké

Dovedné ruce  –  vedoucí kroužku  Dana Baziková 1.-4. tř.

Sudá středa 14:00 – 15:30 h  (700,- )
Kroužek je určen pro děti z 1. – 4. tříd do počtu max. 20 žáků. Vyrábíme leccos z různých materiálů – látek, vlny, lepenky, barevných papírů, dřívek, bužírek, provázků, sádry apod. Žáci se naučí jednoduché stehy, lepit stříhat, vyměřovat i některé atraktivní techniky. Po každém kroužku si žáci hotový výrobek odnesou hned domů.

 Flétny  vedoucí kroužku Věra Matzenauerová (do 8 dětí 1000,- Kč, nad 8 dětí v kroužku 700,- Kč) 1.-5. třída

Pon 13:30 – 14:15 začátečníci, kteří ještě nikdy nehráli
Pon 14:30 – 15:15 
mírně pokročilí a pokročilí

 

V těchto odděleních se děti učí a zdokonalují ve hře na zobcové flétny podle svých schopností. Děti budou po přehrávce rozděleny do skupin podle úrovně schopností.

Bubnování, hry s rytmem vedoucí kroužku Věra Matzenauerová                                 Čt 13:30 – 14:15 hod.,   1. – 3.tř.         (700,- Kč)

Rytmus je základní dovednost, kterou si mohou osvojovat a rozvíjet všechny děti. Hra na různé nástroje je jedinečná skupinová komunikace, kdy se i učíme naslouchat druhému a zároveň se můžeme individuálně projevit. Bubnování má dobrý vliv na jemnou a hrubou motoriku, propojuje obě mozkové hemisféry, uvolňuje napětí. V kroužku využijeme hru na bubny djembe, kartonové cajony a další hudební doprovodné nástroje.

Zpívánky vedoucí kroužku Věra Matzenauerová
Středa 13:30 – 14:15 hudebna 1.- 5. třída (700,- Kč)

Sportovní

Sportovní hry    (700,- Kč ),
Po 14:00 – 14:45   1. – 5.třída    vedoucí kroužku I.Petr                                                    Čt  14:00 – 14:45   1.- 5.třída  vedoucí kroužku Z.Lanhausová

Cílem sportovních her je, aby se děti co nejvíce pohybovaly. Seznámí se s nejrůznějšími aktivitami podporujícími všeobecný pohybový rozvoj (pohybové hry, míčové hry, základy gymnastiky, atletiky…).

Florbal 1.- 5. tř.,  vedoucí kroužku I.Petr  1400,- Kč

Florbal I Po 14:15 – 16:15
Florbal II Čt 14:00 – 16:00

Ostatní kroužky

Hry a hlavolamy vedoucí kroužku E. Bezoušková,  1.-5. roč
St 13:30 – 14:15,   (700,-)
Děti mají možnost se seznámit s velkým množstvím deskových a karetních společenských her, „potrápit“ se s klasickými zápalkovými hlavolamy, ale řešit i různé moderní – Hanojská věž, Safari, magický trojúhelník, tangram apod. Pokud to situace dovolí, se děti dvakrát ročně  v rámci kroužku zúčastní miniturnaje (vánoční, na závěr roku) a společně s rodiči mohou vyzkoušet jarní deskohraní.

 2.  Kroužky 2020/21 nabízené jinými subjekty

Lingua Nova  Bude probíhat jako obvykle, resp. dojde k úpravě skupin. Více informací u Lingua Nova.

Přihlášky: www.linguanova.cz (sekce přihlášení přihlášky ZŠ) obratem dostanete potvrzení o přijetí, zúčtovací data a administrativní kód dítěte.                                   Nebo telefonicky 608 903 009.

Kurz 3. tříd – Kurzy Cambridge English

Kurz, jehož náplň je vytvořena univerzitou v Cambridge. Pomocí nejlepších britských metodiků byl sestaven studijní plán, který je zábavný, pro děti motivující a děti dělají rychlé pokroky. Absolvování kurzu umožní zájemcům složit mezinárodní cambridgeské zkoušky Cambridge English: Young Learners/absolvování zkoušek není povinné/.

Kurz je celoroční a bude probíhat od října do konce května ve středu 60 minut od  14,35-15,35 . Vyučovat bude opět naše zkušená a plně kvalifikovaná paní učitelka Přikrylová.

Baltík – kroužek programování – probíhá  jako obvykle
Zajišťuje spolek TIB, z.s. – https://tib.cz

Úterý: 14:00 – 15:00  Scratch                                                                                      15:00 – 16:00  Baltík začátečníci                                                                              16:00 – 17:00  Baltík pokročilí 

Baltík je multimediální programovací a kreslící nástroj pro děti a mládež. Rozvíjí logické myšlení, tvořivost, učí základy algoritmizace a programování.
Přihlašky a informace: https://tib.cz/krouzky/skoly

Kurzy inline bruslení

Úterý 15,00 – 16,00

Učíme děti bruslit zábavnou formou. Instruktor si děti vyzvedne ve školní družině a po skončení kroužku děti do družiny opět odvede. Kurz obsahuje 6 lekcí.

Informace a přihlášení: www.jsmeinline.cz,   tel.: 731239237, info@jsmeinline.cz

 Kutil Junior

Čtvrtek 14,00 – 15,00                                                                                                          15,00 – 16,00           Zahájení: začátek října 2020

Přináší dětem možnost věnovat se technickým činnostem přímo ve své škole.
Děti se seznámí s různými druhy nářadí a během lekcí pracují s rozmanitým materiálem. Učí se pečlivosti, trpělivosti, zručnosti a soustředění. Poznají radost z dokončené práce. Učí se pracovat samostatně i v týmu.
Všechny projekty jsou plně funkční a využitelné v domácnosti !
Naše motto: KUTIL JUNIOR NESLEDUJE MONITOR.
Více informací a přihlášky na www.kutiljunior.cz a info@kutiljunior.cz
tel.: 602 258 820

Šachový kroužek 

13:40 – 14:25 pro 3. – 5. třídy a pro 1. a 2. třídy v čase 14:30 – 15:15

Prosíme všechny zájemce o nahlášení účasti vyplněním našeho registračního formuláře https://www.sachovykrouzek.cz/registrace , jedná se pouze o nezávaznou přihlášku na první 2 zkušební hodiny, závazné přihlášky obdrží děti na kroužku.           Více info: https://www.sachovykrouzek.cz/service/zs-otakara-chlupa

Věda nás baví                                                                                                                   Středa            Zahájení:  21.10.

V kroužku VĚDA NÁS BAVÍ se děti hravou a zábavnou formou seznámí s taji vědních oborů (fyzika, chemie, biologie, astronomie, přírodopis). Srozumitelnou formou je žákům vysvětlena teorie a principy fungování jevů, které si následně ověří na jednoduchých experimentech, např. si vytvoří rostlinou i živočišnou buňku, prozkoumají vlastnosti nenewtonské kapaliny, proniknou do tajů srdce člověka atomu a zabrousí i do historie k Archimédovi a jeho vynálezům.
Experimenty jsou navrženy pro žáky prvního stupně, nejsou tedy nebezpečné ani složité.
Přihlášky a další info na:   www.vedanasbavi.cz , info@vedanasbavi.cz

Bricks for Kidz – probíhá jako obvykle

kroužek s kostkami LEGO pro děti 6 – 11 let
Středa                                                                                                                  Jednotlivé lekce jsou zaměřeny na tématické okruhy (vesmír. vynálezy…). Učíme se, stavíme a hrajeme si s LEGEM.
Zahájení: začátek října 2020
Více: www.bricks4kidz.cz/praha5/

Veronika Fojtů, vfojtu@bricks4kidz.com,  tel. 605908808

 Všeobecná sportovní příprava dětíTéčkobude probíhat jako obvykle, případné změny sdělí p. Egyházi

Tréninky vedeny ve 2 kategoriích:
Malé Téčko (děti 5 – 7 let) trénink ve čtvrtek 15:00 – 16:00 hod
Velké Téčko (děti 8 – 11 let) trénink ve  čtvrtek 16:00 – 17:30 hod
Info: www.te7.cz, Tomáš Egyházi, tomas.egyhazi@te7.cz, tel. : 608 30 60 38

Basket –6.10. a 13.10. basket odpadá

zajišťuje HH Basket Praha, jeden z nejúspěšnějších pražských i českých klubů.
Děvčata 1. – 4. třída
Úterý 14:30 – 15:45

On-line přihlášku najdete na www.hbbasket.cz,   tel: 736673909

TAEKWONDO WTF Praha probíhá jako obvykle

pro všechny ročníky
Úterý + čtvrtek 16:30 -18:30 hod.
Nábor probíhá stále, první ukázková hodina zdarma. 

Další informace www.taekwondo-praha.cz

Taneční škola Ivy Langerové odloží začátky tanců o 14 dní, tedy bychom začali v týdnu od 19.10.2020.

Pondělí 16:00-17:00 mladší                                                                               17:00-18:00 starší

Jedná se o kurzy latinsko-amerických a standardních tanců.

Podrobnější info na  FZŠ Otokara Chlupa | Tanec (topdanceprague.cz) Ukázkové „promo“ video kurzů:                                                   https://www.ivalangerova.cz/novinky-1/ukazkove-lekce-a-zapis-na-zs-a-prvni-tanecni-krucky.                                                                                                                     Kontakt: organizace@ivalangerova.cz

 

JUDO pro děti probíhá jako obvykle

Pondělí 16:30 – 17:30     začátečníci od 6ti let                                                           17:30 – 18:30     pokročilí

Přihlášení: online na webu https://www.judoprodeti.cz/zs-otokara-chlupa                 Další informace: www.judoprodeti.cz

Dětské kroužky KAMARÁD  (aktualizovaná nabídka)

Pondělí: Malý astronom, od 14:00 do 15:00 hodin. Cena 1 390Kč/pololetí            Pondělí: Jóga pro děti, od 14:30 do 15:30 hodin. Cena 1 390Kč/pololetí                 Středa: Hravá angličtina pro děti 1. třídy, od 14:00 do 15:00 hodin.                             Cena 1 390Kč/pololetí                                                                                               Středa: Angličtina s rodilým mluvčím, pro žáky 2-3 třídy, od 14:00 do 15:00 hodin.    Cena 1 590Kč/pololetí                                                                                               Středa: Angličtina s rodilým mluvčím, pro žáky 4-5 třídy, od 15:00 do 16:00 hodin.    Cena 1 590Kč/pololetí                                                                                               Čtvrtek: Šílený vědec a badatel, pro žáky 1-5 třídy, od 14:00 do 15:00 hodin.                   Cena 1 490kč/pololetí                                                                                              Čtvrtek: Hra na kytaru, pro žáky 1-5 třídy, od 14:30 do 15:30 hodin.                           Cena 1 490Kč/pololetí                                                                                                 Pátek: Kulinářské vaření a pečení, pro žáky 1-5 třídy, od 14:00 do 15:30 hodin.        Cena 1 690Kč/pololetí

Přihláška: online www.krouzky-kamarad.cz nebo info@krouzky-kamarad.cz Podrobný popis kroužků najdete na www.krouzky-kamarad.cz                                                 Kroužky probíhají v prostorách školy. Začínáme v říjnu.

Gymnastika pro děti

ÚTERÝ  16:30-17:30

GYMNASTIKA PRO DĚTI je pro všechny kluky a holky z   1. stupně.
Hlavní náplní je všeobecná sportovní příprava se zaměřením na gymnastiku.
Naučíme se kotouly, hvězdy i stojky, zacvičíme si na nářadí a zahrajeme si spoustu her.
Dále se zaměříme na nápravu svalových disbalancí, rozvoj koordinace, rychlosti, vytrvalosti a flexibility.
Trenér si vyzvedne děti před začátkem lekce v družině a po lekci děti odvede zpět do družiny nebo děti předá rodičům.

 

 

komentář u “Kroužky 2020/2021

  1. Dobrý den, kroužek Gymnastika pro děti nemá uveden žádný kontakt. Komu se můžeme ozvat? Děkuji Veselá

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*