Kroužky 2020/2021

  1. KROUŽKY, které vedou zaměstnanci naší školy (popř. bývalí zaměstnanci).

Počítáme se zahájením činnosti až od října s tím, že je možná změna z hlediska epidemiologické situace. Přihlášku vyplňte, ale zatím nic neplaťte, vyčkejte na potvrzení od vedoucího kroužku a instrukce ohledně placení.

Přihlásit se můžete pomocí elektroniceké přihlášky zde
Přehled kroužků ve šk. roce 2020_21 s čísly, které máte uvést do přihlášky (uvádíte pořadové číslo a název kroužku, děkujeme)

Umělecké

Dovedné ruce  –  vedoucí kroužku  Dana Baziková 1.-4. tř.

Sudá středa 14:00 – 15:30 h  (650)
Kroužek je určen pro děti z 1. – 4. tříd do počtu max. 20 žáků. Vyrábíme leccos z různých materiálů – látek, vlny, lepenky, barevných papírů, dřívek, bužírek, provázků, sádry apod. Žáci se naučí jednoduché stehy, lepit stříhat, vyměřovat i některé atraktivní techniky. Po každém kroužku si žáci hotový výrobek odnesou hned domů.

Dětský pěvecký sbor Kulíšci  vedoucí kroužku H.Trejbalová   1.– 3. tř.

Čt 14:00 – 15:00 hod., (650)
Zde již zpěváčci využívají znalosti buď z hudební výchovy, nebo z přípravného oddělení. Pracují s Orffovým instrumentářem a vytvářejí doprovody k písním. Děti se již doprovázejí i na vlastní hudební nástroje, na které hrají buď v hudebních školách, nebo v našich flétnových odděleních. Pracují s jednohlasými písněmi nebo jednoduchými dvojhlasy současné tvorby pro děti, úpravami lidových písní, a pokoušíme se i o „starou muziku“. Děti se již učí poslouchat složitější harmonii za pomoci dalších hudebních nástrojů.

Dětský pěvecký sbor Noctuella vedoucí kroužku H.Trejbalová

Čt 15:00 – 16:00 hod.,  (650)
Zde pracují děti 4. – 9. tříd a využívají poznatků ze svého působení v DPS Kulíšci. Děti zpívají různý repertoár – písně různých žánrů, tvorbu pro dětské sbory ve vícehlasé úpravě. I nadále využívají svých vlastních doprovodů na různé hudební nástroje (saxofon, klarinet, kontrabas, flétny a jiné).

 Flétnová oddělení vedoucí kroužku H.Trejbalová (650 Kč) 

Čt 12:30 – 13:15 začátečníci, kteří ještě nikdy nehráli
Čt 13:15 – 14:00
mírně pokročilí
Čt 16:00 – 16:45
pokročilí   

V těchto odděleních se děti učí a zdokonalují ve hře na zobcové flétny podle svých schopností. Každé oddělení tvoří flétnový soubor, který vystupuje na různých koncertech. Vyspělejší oddělení využívají různé druhy fléten – sopraninové, sopránové, altové, tenorové a basové. Děti budou po přehrávce rozděleny do skupin podle úrovně schopností.

Bubnování, hry s rytmem vedoucí kroužku Věra Matzenauerová                                 St 14:00 – 14:45 hod.,   1. – 3.tř.         (650)

Rytmus je základní dovednost, kterou si mohou osvojovat a rozvíjet všechny děti. Hra na různé nástroje je jedinečná skupinová komunikace, kdy se i učíme naslouchat druhému a zároveň se můžeme individuálně projevit. Bubnování má dobrý vliv na jemnou a hrubou motoriku, propojuje obě mozkové hemisféry, uvolňuje napětí. V kroužku využijeme hru na bubny djembe, kartonové cajony a další hudební doprovodné nástroje.

Sportovní

Sportovní hry    (650),
Po 14:00 – 14:45   1. – 3.tř.    vedoucí kroužku I.Petr                                                      Čt  14:00 – 14:45   1.- 5.třída  vedoucí kroužku Z.Lanhausová (Sachová)

Cílem sportovních her je, aby se děti co nejvíce pohybovaly. Seznámí se s nejrůznějšími aktivitami podporujícími všeobecný pohybový rozvoj (pohybové hry, míčové hry, základy gymnastiky, atletiky…).

Florbal 1.- 6. tř.,  vedoucí kroužku I.Petr

(45 min. 650 Kč, 1 hodina 800 Kč)

Po 14:45 – 15:30
Po 15:30 – 16:15
Čt  14:00 – 15:00                                                                                                            Čt  15:00 – 16:00

(Vždy 2 „hodiny“ za sebou). Je možnost chodit na jednu hodinu  i na dvouhodinovku.

Ostatní kroužky

Hry a hlavolamy vedoucí kroužku E. Bezoušková,  1.-5. roč
St 14:00 – 14:45,   (650)
Děti mají možnost se seznámit s velkým množstvím deskových a karetních společenských her, „potrápit“ se s klasickými zápalkovými hlavolamy, ale řešit i různé moderní – Hanojská věž, Safari, magický trojúhelník, tangram apod. Pokud to situace dovolí, se děti dvakrát ročně  v rámci kroužku zúčastní miniturnaje (vánoční, na závěr roku) a společně s rodiči mohou vyzkoušet jarní deskohraní.

Arteterapie – vedoucí kroužku K. Hajdučíková – Šmídová,  1. – 5.tř.

Po 14:00 – 14:45,    (650 Kč)

Arteterapie je součást léčebné pedagogiky zaměřená na léčení prostřednictvím obrazu a výtvarných aktivit. Samotné slovo arteterapie se skládá ze dvou slov. „Arte“ je indoevropského původu a znamená nadání, později řemeslná profese a dnes umění.

Náplň kroužku: výtvarná, hudební, literární a dramatická činnost podle zaměření skupiny, se kterou budeme pracovat.

KROUŽEK ANIMACE  vedoucí kroužku K. Hajdučíková – Šmídová, 3 – 5. tř.

ČT 14:00 – 14:45    (650)

Budeme si hrát, kreslit, fotit, natáčet, pracovat s programy na animaci, zkoušet a zkoušet. Tak, aby nás to hlavně bavilo.

Animace je jedním z trvalých snů lidstva. Tato teorie vznikla při zkoumání jeskynních maleb…Je snad něco přirozenějšího než touha zachytit pohyb? Všechno v přírodě se hýbe. Lidé chodí, voda teče, rostliny rostou, jediné, co v přírodě probíhá opravdu neustále, je změna, ve formě pohybu. Některé změny se stanou v mžiku, jiné jsou tak pomalé, že ani nevnímáte, že se něco hýbe. Přesto se pořád dějí.

 

FIE –  INSTRUMENTÁLNÍ OBOHACENÍ PODLE REUVENA FEUERSTEINA – vedoucí kroužku K. Hajdučíková – Šmídová  1. – 5. tř.

ST 14:00 – 14:45   (650)

Hlavním cílem Instrumentálního obohacení je snaha zvýšit modifikovatelnost organismu, rozšiřovat mentální schopnosti člověka, aby byl schopen se v nové situaci rychle a správně orientovat. Program Instrumentálního obohacení je navržen jako soubor úkolů nezávislých na obsahu v tom smyslu, že obsah instrumentu neslouží sám sobě za cíl. Obsah je vybrán tak, že jeho vlastnosti umožňují získat nutné předpoklady myšlení. Výsledek vždycky znamená naučit se pravidla, principy neb strategie, které vyjadřují podstatu úkolu, a ne úkol sám.

 2.  Kroužky 2020/21 nabízené jinými subjekty

Lingua Nova  Bude probíhat jako obvykle, resp. dojde k úpravě skupin. Více informací u Lingua Nova.

Přihlášky: www.linguanova.cz (sekce přihlášení přihlášky ZŠ) obratem dostanete potvrzení o přijetí, zúčtovací data a administrativní kód dítěte.                                   Nebo telefonicky 608 903 009.

Kurz 3. tříd – Kurzy Cambridge English

Kurz, jehož náplň je vytvořena univerzitou v Cambridge. Pomocí nejlepších britských metodiků byl sestaven studijní plán, který je zábavný, pro děti motivující a děti dělají rychlé pokroky. Absolvování kurzu umožní zájemcům složit mezinárodní cambridgeské zkoušky Cambridge English: Young Learners/absolvování zkoušek není povinné/.

Kurz je celoroční a bude probíhat od října do konce května ve středu 60 minut od  14,35-15,35 . Vyučovat bude opět naše zkušená a plně kvalifikovaná paní učitelka Přikrylová.

Baltík – kroužek programování – probíhá  jako obvykle
Zajišťuje spolek TIB, z.s. – https://tib.cz

Úterý: 14:00 – 15:00  Scratch                                                                                      15:00 – 16:00  Baltík začátečníci                                                                              16:00 – 17:00  Baltík pokročilí 

Baltík je multimediální programovací a kreslící nástroj pro děti a mládež. Rozvíjí logické myšlení, tvořivost, učí základy algoritmizace a programování.
Přihlašky a informace: https://tib.cz/krouzky/skoly

Kurzy inline bruslení

Úterý 15,00 – 16,00

Učíme děti bruslit zábavnou formou. Instruktor si děti vyzvedne ve školní družině a po skončení kroužku děti do družiny opět odvede. Kurz obsahuje 6 lekcí.

Informace a přihlášení: www.jsmeinline.cz,   tel.: 731239237, info@jsmeinline.cz

 Kutil Junior

Čtvrtek 14,00 – 15,00                                                                                                          15,00 – 16,00           Zahájení: začátek října 2020

Přináší dětem možnost věnovat se technickým činnostem přímo ve své škole.
Děti se seznámí s různými druhy nářadí a během lekcí pracují s rozmanitým materiálem. Učí se pečlivosti, trpělivosti, zručnosti a soustředění. Poznají radost z dokončené práce. Učí se pracovat samostatně i v týmu.
Všechny projekty jsou plně funkční a využitelné v domácnosti !
Naše motto: KUTIL JUNIOR NESLEDUJE MONITOR.
Více informací a přihlášky na www.kutiljunior.cz a info@kutiljunior.cz
tel.: 602 258 820

Šachový kroužek 

13:40 – 14:25 pro 3. – 5. třídy a pro 1. a 2. třídy v čase 14:30 – 15:15

Prosíme všechny zájemce o nahlášení účasti vyplněním našeho registračního formuláře https://www.sachovykrouzek.cz/registrace , jedná se pouze o nezávaznou přihlášku na první 2 zkušební hodiny, závazné přihlášky obdrží děti na kroužku.           Více info: https://www.sachovykrouzek.cz/service/zs-otakara-chlupa

Věda nás baví                                                                                                                   Středa            Zahájení:  21.10.

V kroužku VĚDA NÁS BAVÍ se děti hravou a zábavnou formou seznámí s taji vědních oborů (fyzika, chemie, biologie, astronomie, přírodopis). Srozumitelnou formou je žákům vysvětlena teorie a principy fungování jevů, které si následně ověří na jednoduchých experimentech, např. si vytvoří rostlinou i živočišnou buňku, prozkoumají vlastnosti nenewtonské kapaliny, proniknou do tajů srdce člověka atomu a zabrousí i do historie k Archimédovi a jeho vynálezům.
Experimenty jsou navrženy pro žáky prvního stupně, nejsou tedy nebezpečné ani složité.
Přihlášky a další info na:   www.vedanasbavi.cz , info@vedanasbavi.cz

Bricks for Kidz – probíhá jako obvykle

kroužek s kostkami LEGO pro děti 6 – 11 let
Středa                                                                                                                  Jednotlivé lekce jsou zaměřeny na tématické okruhy (vesmír. vynálezy…). Učíme se, stavíme a hrajeme si s LEGEM.
Zahájení: začátek října 2020
Více: www.bricks4kidz.cz/praha5/

Veronika Fojtů, vfojtu@bricks4kidz.com,  tel. 605908808

 Všeobecná sportovní příprava dětíTéčkobude probíhat jako obvykle, případné změny sdělí p. Egyházi

Tréninky vedeny ve 2 kategoriích:
Malé Téčko (děti 5 – 7 let) trénink ve čtvrtek 15:00 – 16:00 hod
Velké Téčko (děti 8 – 11 let) trénink ve  čtvrtek 16:00 – 17:30 hod
Info: www.te7.cz, Tomáš Egyházi, tomas.egyhazi@te7.cz, tel. : 608 30 60 38

Basket –6.10. a 13.10. basket odpadá

zajišťuje HH Basket Praha, jeden z nejúspěšnějších pražských i českých klubů.
Děvčata 1. – 4. třída
Úterý 14:30 – 15:45

On-line přihlášku najdete na www.hbbasket.cz,   tel: 736673909

TAEKWONDO WTF Praha probíhá jako obvykle

pro všechny ročníky
Úterý + čtvrtek 16:30 -18:30 hod.
Nábor probíhá stále, první ukázková hodina zdarma. 

Další informace www.taekwondo-praha.cz

Taneční škola Ivy Langerové odloží začátky tanců o 14 dní, tedy bychom začali v týdnu od 19.10.2020.

Pondělí 16:00-17:00 mladší                                                                               17:00-18:00 starší

Jedná se o kurzy latinsko-amerických a standardních tanců.

Podrobnější info na  http://www.ivalangerova.cz/praha-5/fzs-otokara-chlupa    Ukázkové „promo“ video kurzů:                                                   https://www.ivalangerova.cz/novinky-1/ukazkove-lekce-a-zapis-na-zs-a-prvni-tanecni-krucky.                                                                                                                     Kontakt: organizace@ivalangerova.cz

 

JUDO pro děti probíhá jako obvykle

Pondělí 16:30 – 17:30     začátečníci od 6ti let                                                           17:30 – 18:30     pokročilí

Přihlášení: online na webu https://www.judoprodeti.cz/zs-otokara-chlupa                 Další informace: www.judoprodeti.cz

Dětské kroužky KAMARÁD  (aktualizovaná nabídka)

Pondělí: Malý astronom, od 14:00 do 15:00 hodin. Cena 1 390Kč/pololetí            Pondělí: Jóga pro děti, od 14:30 do 15:30 hodin. Cena 1 390Kč/pololetí                 Středa: Hravá angličtina pro děti 1. třídy, od 14:00 do 15:00 hodin.                             Cena 1 390Kč/pololetí                                                                                               Středa: Angličtina s rodilým mluvčím, pro žáky 2-3 třídy, od 14:00 do 15:00 hodin.    Cena 1 590Kč/pololetí                                                                                               Středa: Angličtina s rodilým mluvčím, pro žáky 4-5 třídy, od 15:00 do 16:00 hodin.    Cena 1 590Kč/pololetí                                                                                               Čtvrtek: Šílený vědec a badatel, pro žáky 1-5 třídy, od 14:00 do 15:00 hodin.                   Cena 1 490kč/pololetí                                                                                              Čtvrtek: Hra na kytaru, pro žáky 1-5 třídy, od 14:30 do 15:30 hodin.                           Cena 1 490Kč/pololetí                                                                                                 Pátek: Kulinářské vaření a pečení, pro žáky 1-5 třídy, od 14:00 do 15:30 hodin.        Cena 1 690Kč/pololetí

Přihláška: online www.krouzky-kamarad.cz nebo info@krouzky-kamarad.cz Podrobný popis kroužků najdete na www.krouzky-kamarad.cz                                                 Kroužky probíhají v prostorách školy. Začínáme v říjnu.

Gymnastika pro děti

ÚTERÝ  16:30-17:30

GYMNASTIKA PRO DĚTI je pro všechny kluky a holky z   1. stupně.
Hlavní náplní je všeobecná sportovní příprava se zaměřením na gymnastiku.
Naučíme se kotouly, hvězdy i stojky, zacvičíme si na nářadí a zahrajeme si spoustu her.
Dále se zaměříme na nápravu svalových disbalancí, rozvoj koordinace, rychlosti, vytrvalosti a flexibility.
Trenér si vyzvedne děti před začátkem lekce v družině a po lekci děti odvede zpět do družiny nebo děti předá rodičům.

 

 

komentář u “Kroužky 2020/2021

  1. Dobrý den, kroužek Gymnastika pro děti nemá uveden žádný kontakt. Komu se můžeme ozvat? Děkuji Veselá

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*