Týdenní plán 28. 9. – 4. 10.

Vážení rodiče, milé děti,

jak víte od dětí, z medií, webu školy, Komens i nástěnky školy, v pátek a pondělí se společně nesetkáme…

Protože děti stále chybují ve vyjmenovaných slovech, domluvili jsme si společnou strategii. Každý den po čtenářské chvilce napíšeme, opravíme a odůvodníme pětiminutovku. V pátek z probraných pětiminutovek budeme losovat a jednu z nich si napíšeme na známku. Věřím, že se nám tak podaří dosáhnout společného cíle…

V tomto týdnu se nám podařilo všem zprovoznit loginy a hesla do office.com. Děti je mají zapsány a v Teamu 4.B v Souborech ve Výukových materiálech již naleznou i téma, kterému jsme se tento týden věnovali v českém jazyce – psaní vlastních jmen. Avšak cesta k těmto souborům je trnitá… :-) Pokud doma nejdete chvilku, můžete dětem pomoci tuto cestu natrénovat.

V pátek se z důvodu konání voleb zkracuje výuka na 11.25.

A co nás čeká v jednotlivých předmětech příští týden?

ČJ

 • Párové souhlásky (spodoba znělosti)
 • Vyjmenovaná slova
 • Vybraná cvičení učebnice 16 – 21, PS 10 – 12
 • DDÚ na hvězdičky do pátku PS 10/6, 12/10

M

 • v úterý testík na základní početní operace (násobilka, pamětné i písemné sčítání, odčítání, násobení jednociferným číslem, dělení se zbytkem)
 • Děda Lesoň – rovnice
 • Vybraná cvičení v UČ na str. 20 a 21, PS 12, 13

ČJS

 • Děti postupně objevují a prezentují své kraje (v úterý čekáme na Jihomoravský, Královéhradecký, Liberecký, na čtvrteční prezentaci se domluvíme dle času v úterý)
 • ČR jako demokratický stát
 • Orientace v krajině a měřítko mapy (v pátek místo TV půjdeme ven za tímto účelem – pokud nás pustí počasí)
 • DDÚ PS 3/5, 6

Co jsme zvládli tento týden? M:  pracovali jsme na zautomatizování základních početních operací „v terénu“, ČJ PS do 10/5, ČJS PS str. 27 a str. 11 – Ústecký kraj, UČ 11 – 13, značky na mapě.

Nakonec připojuji zprávu od vedoucí školní družiny J. Mrňové: Poplatek za školní družinu ve školním roce 2020/2021: Účet 19-127851339/0800, VS je v žákovské knížce

1. splátka ihned  800 Kč
2. splátka 15.2.2020   1200 Kč
popř. 2000 Kč na celý školní rok
Děkuji moc, Jana Mrňová
Přeji Vám krásný prodloužený víkend
Pavla Platkevičová

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*