Distanční výuka

Vážení rodiče,
všechny zprávy dostáváte v EŽK (Bakaláři – KOMENS) – sledujte nástěnku školy a své třídy v systému a zprávy. Zároveň je pro jistotu zveřejňujeme i zde na webu školy. Aktuální zprávy o organizaci výuky od zítra dostanete během odpoledne. V současné chvíli bychom Vás rádi informovali ohledně školních obědů.

Obědy v době distanční výuky
Vážení rodiče,
v době distanční výuky nebude provoz školní jídelny úplně přerušen, pokud pracovníkům jídelny nebudou uložena karanténní opatření.

Jak bude jídelna fungovat:
1. Všem strávníkům (žákům i zaměstnancům) budou od středy 14. 10. 2020 odhlášeny obědy. Pokud budete mít zájem o vyzvednutí školního oběda, musíte oběd na daný den přihlásit. POZOR: Vzhledem k tomu, že systém strava.cz běžně dovoluje si oběd odhlásit/ přihlásit jen do 14:00 hod, na zítra – tedy středu 14.10.2020 – bude možné si oběd přihlásit i po této době, ale pouze mailem popř. telefonicky (v systému strava.cz to nepůjde udělat). V dalších dnech si obědy přihlašujte už v systému strava.cz.
2. Pro obědy si nemohou přicházet osoby, které jsou v nařízené karanténě (pokud jde například o žáka, může mu ale vyzvednout oběd zák. zástupce/sourozenec apod., který v karanténě není).
3. Vařit se bude pouze 1 jídlo, a to volba č. 1 dle jídelníčku.
4. Vydávat se bude pouze do vlastních nosičů, oběd nebudou děti jíst přímo v jídelně.
5. Vydávat se bude v jídelně, do které budou strávníci chodit postranním vchodem (označeno výdej obědů) po vyznačené cestě.
6. Vydávat se bude v tomto časovém rozpisu (vyskytnou-li se problémy s dodržením časů, lze se individuálně domluvit s pí vedoucí jídelny Bezděkovskou):
11:30 – 12:00 hod venkovní strávníci (výdej obědů pouze přes venkovní okénko)
12:00 – 13:30 hod žáci 1. stupně
13:30 – 14:00 hod žáci 2. stupně
Výdejové intervaly se případně mohou dodatečně upravit podle aktuální situace a počtu průměrně přihlášených strávníků)
7. Vzhledem k opatřením v oblasti stravování a snaze vyhnout se zbytečnému kumulování strávníků v jídelně, jsme nastavili tento způsob vydávání obědů:
V jídelně může čekat na vydání obědů jen omezený počet strávníků, ostatní budou muset počkat venku. Jídlonosiče si po vstupu do jídelny strávník položí na tác, tudíž nebude případně kontaminovat výdejový pult a pí kuchařky se jídlonosičů nebudou zbytečně dotýkat. Strávník sám si jídlonosič zavře, tác poté odevzdá do okénka na špinavé nádobí a tác bude dostatečně umyt v myčce.

Jakékoli další dotazy k provozu ŠJ směřujte prosím na paní vedoucí školní jídelny Bezděkovskou:  jidelna.chlupova@seznam.cz popř.235 517 326.

 

2 thoughts on “Distanční výuka

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*