Docházka dětí rodičů vybraných profesí

Dětem rodičů z IZS (integrovaného záchranného sboru) a vybraných profesí, které jsou žáky 1. stupně základní školy a vztahuje se na ně rotační výuka, je mimořádným opatřením MZd povolena celodenní osobní přítomnost ve školní družině nebo školním klubu, a to v týdnech, ve kterých v jejich třídě probíhá distanční výuka. Účast není pro tyto děti zpoplatněna.

 • Pro děti IZS je školní družinou/školním klubem zajištěn dopolední a odpolední program v neměnné skupině pro nejvýše 30 dětí. V rámci programu se děti IZS zapojují do distanční výuky své třídy, vypracovávají úkoly a připravují se na výuku.
 •  Ve školní družině/školním klubu jsou vytvořeny podmínky také pro odpočinkové činnosti, volnou hru a pohybové aktivity venku.
 • Dohled nad dětmi IZS v rámci školní družiny/školního klubu může vykonávat vychovatel nebo jiný ředitelem školy pověřený pedagogický pracovník.
 • O způsobu organizace programu školní družiny/školního klubu pro děti IZS a rozdělení dětí do skupin rozhoduje ředitelka školy.
 • Děti IZS mají nárok na zajištění školního stravování za stejných podmínek, jako při prezenční výuce.
 • Na děti IZS účastnících se programu školní družiny/školního klubu se vztahuje povinnost testování obdobně jako je tomu v týdnu prezenční výuky.

Mimořádným opatřením určené výjimky pro děti IZS se vztahují na tyto vybrané profese:

 • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
 • pedagogičtí pracovníci, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo pedagogičtí pracovníci školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
 • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
 • příslušníci ozbrojených sil,
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006
 • Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
  zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení
 • Finanční správy České republiky.

Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele.

Prosíme rodiče, kteří pracují ve výše uvedených profesích a jejichž dítě bude chodit do školní družiny/školního klubu v době, kdy v jejich třídě probíhá distanční výuka, aby své dítě přihlásili pomocí dotazníku, který najdete ve zprávě KOMENS v Bakalářích (a na celoškolní nástěnce tamtéž).  Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele v den nástupu do ZŠ.

Ve škole žákům zapůjčíme školní tablety, je potřeba znát přístupové údaje do Teams a přinést si vlastní sluchátka. Dále je potřeba učení na daný den, svačinu, pití.

Program ve školní družině/ školním klubu bude pro přihlášené děti probíhat od 8.00 do 16.00 hodin.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*