Návrat dětí do školy 12.4. 2021

Vážení zákonní zástupci,
jsme opravdu rádi, že se alespoň část dětí může vrátit do školy a pevně věříme, že jsme společně schopni zvládnout i podmínky bezpečného návratu. Rozumíme tomu, že ne všichni s těmito podmínkami souhlasí. Není ale na nás rozhodovat o podmínkách návratu, řídíme se platnými vládními opatřeními a budeme se je snažit plnit co nejcitlivěji. Věříme, že to společně zvládneme.

Co nás čeká?
Výuka v týdenních cyklech pro 1. – 5. ročník, kdy každá třída je 1 týden ve škole a další týden se vzdělává distančně. Vzhledem k tomu, že jsme velká škola, rozdělili jsme třídy tak, aby v jednom týdnu byl vždy na jedné chodbě jen poloviční počet tříd. Zajistíme tak menší míchání dětí např. v rámci využití toalet, zároveň budeme moci zajistit samostatná oddělení školní družiny pro všechny třídy (homogenita stejných skupin dopoledne a odpoledne), práci asistentů a pomoc dalších asistentů při testování apod. Rozumíme tomu, že někteří sourozenci mohu být ve třídách, které budou ve škole v opačném týdnu a že Vám to může činit potíže. Není ale v našich silách zohlednit všechny možné sourozenecké kombinace ve škole.

Jak půjdou jednotlivé třídy do školy?

Pondělí 12. 4. 2021 Pondělí 19. 4. 2021
1.B 1.A
1.D 1.C
2.A 2.D
2.B 3.A
2.C 3.B
3.C 4.A
3.D 4.B
4.D 4.C
5.D 5.A
5.E 5.B
5.C

 Další konkrétní podrobnosti – přesné časy a vchody – Vám dáme vědět nejpozději do pátku 9. 4. 2021.
Také informace o individuálních, popřípadě skupinových konzultacích na 2. stupni se dozvíte později.

Jak bude fungovat školní družina?
Pro děti bude zajištěna školní družina v homogenních skupinách (jejich třída), ranní družinu ale nejsme schopni z organizačních důvodů zajistit (homogenita skupin a ranní testování). Děkujeme za pochopení.

Jak bude fungovat školní jídelna?
Jídelna bude vařit 1 jídlo. Výdej obědů bude opět v určených časech, podrobnosti zveřejníme do pátku 9. 4. 2021. Všem třídám, které budou v daném týdnu ve škole, budou obědy přihlášeny. Pokud o obědy pro své dítě zájem nemáte, prosíme odhlaste je běžným způsobem.

Jak to bude s ochranou dýchacích cest?
Žáci ZŠ jsou povinni ve škole mít dýchací cesty zakryté zdravotnickou obličejovou maskou splňující standardy MO MZd.

Jak to bude s testováním?
Škola dostala k dispozici LEPU testy určené k samotestování. Testování bude probíhat 2x týdně – v pondělí a ve čtvrtek.
Instruktážní video – https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=Ls0nrA-Oe20&feature=emb_logo&ab_channel=M%C5%A0MT
Instruktážní leták – https://testovani.edu.cz/files/testovani-letak-pro-rodice-6-4-21f.pdf

Jak to bude u nás ve škole?
Žáky po příchodu do školy odvede paní učitelka do testovací místnosti (některá z volných tříd ve škole), žáci se pod dohledem pedagogů samootestují (viz video a letáček). Pokud je jejich výsledek negativní, přejdou do své běžné třídy, kde budou pokračovat ve vyučování. Postup při případném pozitivním výsledku najdete v odpovědích na další nejčastější dotazy níže.

Zvládne si dítě udělat test samo?
Domníváme se, že žáci budou schopní celý proces s podporou svých učitelů, vychovatelů a asistentů zvládnout. Pokud je Vaše dítě v 1. – 3. třídě a chcete využít možnosti testování s dopomocí rodiče, přijdete v určeném čase k určenému vchodu (jídelna a pavilon ŠD), kde se dítě otestuje a dále pak pokračuje do své běžné třídy. Přesné informace budou zveřejněny do pátku 9. 4. 2021. Máte-li zájem asistovat svému dítěti při testování, prosíme vyplňte nejpozději do soboty 10. 4. 2021 registrační formulář: https://forms.gle/ESuCxEA5c8w5dDTy9.
Pomůže nám to lépe první den testování zorganizovat.

Musí se testovat všechny děti?
Testovat se nemusí děti, u kterých je možné doložit negativní výsledek RT-PCR testu (ne starší než 48 hodin) nebo negativní výsledek POC antigenního testu (ne starší než 48 hodin) a které zároveň nemají příznaky onemocnění COVID-19. Děti s příznaky onemocnění neposílejte do školy.
Testovat se nemusí také děti, které onemocnění COVID-19 již prodělaly a neuplynulo více než 90 dní od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem nebo pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2. Je to ovšem nutné prokázat (např. potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě).

Pro urychlení celého procesu prosíme všechny rodiče, aby škole případné potvrzení dodali pokud možno předem, aby mohla být skutečnost zanesena do systému a dítě se nemuselo zbytečně testovat. Potvrzení můžete donést osobně do recepce školy (8:00 – 17:00) nebo ho zaslat na andrea.kroftova@fzs-chlupa.cz.

Další nejčastější dotazy rodičů
Je testování povinné?
Dítě nemůže být nuceno k účasti na testování a neúčast na testování nemůže být jakkoliv sankcionována. Důsledkem neúčasti na testování je nemožnost účasti na prezenčním vzdělávání.

Co se stane, když dítě do školy nepošlu?
Škola postupuje obdobně jako při běžné absenci. Pokud se žák neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola nemá povinnost zajistit žákovi distanční způsob vzdělávání podle zákona. Poskytne přiměřenou studijní podporu – např. týdenní plány.

Co když nestihneme testování na začátku vyučování?
Pokud dítě nebude přítomno při testování na začátku vyučování a dostaví se na vyučování později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu.

Dítě má pozitivní test. Co bude dál?
Škola vás kontaktuje, abyste si pro dítě přišli a vydá vám potvrzení o pozitivním testu. Zákonný zástupce žáka následně kontaktuje praktického lékaře a požádá o vystavení e-žádanky na provedení konfirmačního testu ve zdravotnickém zařízení. Pokud se potvrdí, že je dítě pozitivní, bude následně v domácí izolaci.

Co když má pozitivní test někdo jiný v rámci třídy?
V případě, že se pozitivní test objeví ve skupině testovaných jiný než první den prezenční výuky v daném týdnu, všichni žáci, kteří byli s pozitivně testovaným v kontaktu při vyučování (včetně školní družiny) během některého z předchozích 2 dnů, musí čekat na vyzvednutí zákonným zástupcem.

V případě výskytu pozitivního AG testu skupina takto identifikovaných kontaktů čeká na informaci o potvrzení pozitivně testovaného konfirmačním RT-PCR testem. Zákonný zástupce informuje školu o výsledku konfirmačního RT-PCR testu. Pokud konfirmační test RT-PCR potvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem, předá škola informace o takto identifikovaných kontaktech příslušné KHS, která nařídí daným skupinám a kontaktům karanténu (do nařízení karantény je doporučeno nestýkat se s dalšími osobami a omezit pohyb na veřejnosti).

V případě, kdy konfirmační test RT-PCR nepotvrdí infekci u původně pozitivně testovaného AG testem, doloží tato osoba neprodleně výsledek dané škole, která dále informuje všechny původně indikované kontakty. Všechny dotyčné osoby se mohou po této skutečnosti vrátit k prezenční výuce bez dalších potřebných kroků.

Další informace a znění vládních opatření naleznete na
https://testovani.edu.cz/pro-rodice
https://www.msmt.cz/informace-k-provozu-skol-od-12-dubna-2021

2 thoughts on “Návrat dětí do školy 12.4. 2021

 1. Vážená paní Lhotská.  Vy nesledujete dění posledních měsíců? Vy nevíte, jaká  jsou aktuální opatření proti šíření pandemie?
  Z vládního nařízení a tedy i nařízení školy, která se jím samozřejmě řídí a řídit musí, vyplývá  pro všechny osoby  pohybující se v budově školy povinnost nosit ochranu dýchacích cest! A to bez ohledu na výsledek testu. Negativní výsledek AG testu totiž ještě nutně neznamená, že v sobě člověk virus nemá a tedy jej stejně (bezpřínakově) nepředává dal. Citlivost AG testu a jeho schopnost záchytu totiž není úplně přesná a i přes negativní  výsledek, můžete být stejně pozitivní. Něco si prosím o principu AG testování přečtěte nebo se zeptejte odborníků  z oboru medicíny.
  Prostá a jednoduchá odpověď  na Vaši otázku  je tedy: Ano, dítě bude muset nosit ochranu dýchacích cest i přes negativní výsledek AG testu.
  Upozorňuji, že nejsem zaměstnancem školy a nemusím  tedy nutně reprezentovat její názor, ale Váš dotaz jsem nemohl nechat bez komentáře, protože i když nejsem ani zdravotnicky vzdělaná osoba,  po více než roce života v „koronakrizi“ už nějaké podvědomí o těchto procesech mám a divím se tedy, že se ještě stále najdou lidé, kteří jej po tak dlouhé době nemají.

  S pozdravem
  Michal Doucha

 2. Dobrý den,
  pokud děti podstoupí testy s negativními výsledky, budete trvat na nošení respirátorů ve třídách? Tedy v uzavřeném kolektivu, kde se děti nemísí s dětmi z jiných tříd?
  Děkuji za odpověď.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*