Organizace Zápisu do 1. tříd pro šk. rok 2021/22

Všeobecné informace o počtu otevíraných tříd a kritériích pro přijetí najdete ZDE.

ORGANIZACE ZÁPISU
Vzhledem k mimořádným opatřením se Zápis k povinné školní docházce uskuteční na naší škole následujícím způsobem.

Zápis proběhne bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Všechny školy na Praze 13 využijí softwarový program Zápisy online, který podporuje možnost převážně distančního řešení zápisu, aby nedocházelo k setkávání více lidí.

Zápis se uskuteční  od 6. dubna  do 16. dubna 2021.

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO 1. ROČNÍKU můžete podat:
1. Elektronicky – Zápis online – přihláška
Žádost o přijetí elektronicky vyplníte a odešlete podle pokynů v programu.
Na mail, který uvedete v žádosti, Vám přijde Vaše žádost v PDF.
Žádost vytiskněte,  nevyplněné informace můžete, ale nemusíte doplnit dodatečně. 

Poté žádost podepište a doručte škole do 5 dnů jedním z následujících způsobů:
a) osobní datovou schránkou zákonného zástupce do datové schránky školy:uerpd79
b) e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce na adresu zapis@fzs-chlupa.cz
c) poštou na adresu FZŠ prof. O. Chlupa PedF UK Praha 13, Fingerova 2186, Stodůlky-Praha 5, 158 00 (vzhledem k situaci doporučujeme využít některý z jiných způsobů)
d) osobně do sběrné schránky ve škole každý všední den 9:00 – 17:00 hodin, pokud možno v zalepené obálce označené Zápis 2021. Při vyšší koncentraci lidí bude přístup ke schránce řízen přítomným pracovníkem.

Přijetí podepsané přihlášky Vám potvrdíme na mail uvedený v přihlášce. Online přihlášky, u kterých nebudeme mít doručenu podepsanou přihlášku, budou zneplatněny. 

2.Osobně ve škole – ve výjimečných případech, pokud nemáte možnost Žádost vyplnit elektronicky. U vstupu do školy obdržíte i formulář Žádosti o přijetí a vyplněný vhodíte ihned do sběrného boxu. Pro běžné dotazy ohledně organizace budou k dispozici pracovníci školy.
Pokud potřebujete s vyplněním přihlášky více pomoci (například cizinci apod.), je nutné se objednat na přesný den a hodinu e-mailem na zapis@fzs-chlupa.cz, aby nedocházelo ke kumulaci osob.

K vyplněné Žádosti o přijetí, kterou doručujete škole, přiložte elektronicky nebo v obálce:
1. V případě, že došlo ke změně bydliště v dubnu, doložte skutečnost výpisem z evidence obyvatel (prostá kopie), v ostatních případech se Vaše bydliště ověří přímo z evidence obyvatel.
2. Pokud žádáte o předčasný nástup, pak ještě požadovaná potvrzení
a) děti narozené 1. 9. 2015 – 31. 12. 2015doporučení Školského poradenského zařízení (PPP – pedagogicko-psychologická poradna nebo SPC – speciálně pedagogické centrum) = jedno vyjádření
b) děti narozené 1. 1. 2016 – 30. 6. 2016 doporučení Školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) a odborného lékaře = dvě vyjádření.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO – Dětem jsou při vyplnění žádosti přidělena registrační čísla, pod nimiž budou zveřejněny do 30 dní výsledky zápisu (na webu školy a ve vývěsce před školou).

CHCETE ŽÁDAT O ODKLAD
Postupujte stejně, jak bylo popsáno výše, a v přihlášce navíc zaškrtnete, že budete žádat o odklad  školní docházky.  Dále přiložíte i vytištěnou a podepsanou Žádost o odklad (přijde Vám mailem spolu s Žádostí o přijetí, pokud jste zatrhli možnost „Chci žádat o odklad“), nebo lze opět vyzvednout prázdný formulář ve škole u sběrného boxu, vyplnit a odevzdat spolu s Žádostí o přijetí.
Doporučení k odkladu z pedagogicko – psychologické poradny (PPP) a od lékaře (2 doporučení), odevzdáte vše Vámi zvoleným způsobem (elektronicky v příloze nebo v obálce) spolu s oběma žádostmi.

Před vydáním rozhodnutí mají zákonní zástupci právo nahlédnout do spisu svého dítěte. Této možnosti můžete využít 19. a 20. 4. 2021 v době od 9 od 14 hodin, v budově Fakultní základní školy profesora Otokara Chlupa Pedagogické fakulty UK, Praha 13, Fingerova 2186  v kanceláři zástupkyně ředitelky školy. Termín Vaší případné návštěvy si rezervujte předem na e-mailové adrese zapis@fzs-chlupa.cz .

Pokud budete mít jakékoliv dotazy, budou Vám  k dispozici radou i pomocí tito pracovníci školy:
Mgr. Kristýna Krečová – zástupce pro 1.stupeň +420 733 731 872.
Můžete  také napsat své dotazy na mail zapis@fzs-chlupa.cz

Víme, že tento způsob zápisu není ideální, proto děkujeme za pochopení.

Pokud to bude možné, počítáme s uspořádáním alespoň jednoho z obvyklých tří setkání přijatých dětí ještě tento školní rok. V opačném případě Vás budeme o všem informovat pouze písemně. Rozdělení dětí do tříd a jména třídních učitelů budou zveřejněna až na začátku školního roku.

Přejeme Vám všem především pevné zdraví.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*