Informace pro třídy nastupující 19.4.2021

Vážení zákonní zástupci,
posílám informace k nástupu do školy v týdnu od 19.4.2021. V tomto týdnu proběhlo testování zcela bez problémů, předpokládám tedy, že i v následujícím týdnu to zvládneme. Obecné informace o nástupu do škol a testování nejdete ZDE (zároveň jsme Vám je poslali již před 2 týdny v EŽK).

Kdy a kudy?
Vzhledem k tomu, že stále ještě není dokončena rekonstrukce chodníku před školou, budeme využívat pouze hlavní vchod – HV a postranní vchod vpravo (volební) – PV. Podle situace pak vchody postupně upravíme, děkujeme za pochopení.
V pondělí, kdy se bude poprvé testovat, si děti vyzvednou paní učitelky před školou. V dalších dnech už předpokládáme, že děti půjdou do školy samy. Prosíme, snažte se co nejvíc dodržet určené časy:

1.A 7:40 PV
1.C 7:50 HV
2.D 7:40 HV
3.A 7:40 HV
3.B 7:40 HV
4.A 7:50 HV
4.B 7:50 HV
4.C 7:50 PV
5.A 7:50 HV
5.B 7:50 HV
5.C 7:40 HV
IZS (Integrovaný záchranný systém) 8:00 HV

Testování s pomocí rodičů
Připomínám, že pokud máte zájem pomoci dětem při testování, prosíme, abyste se zaregistrovali pomocí registračního dotazníku, který najdete ve zprávě KOMENS v EŽK nebo na celoškolní nástěnce v KOMENS. Máte-li další dotazy, neváhejte se na mne obrátit. Děti, které rodiče přihlásili k testování s jejich dopomocí, se dostaví ke vchodu do jídelny z parkoviště školy, prosíme ale, abyste na parkoviště nezajížděli auty a neparkovali tak, že byste blokovali vjezd na parkoviště.

Skupina pro děti zaměstnanců IZS
Znovu ještě upozorňuji, že děti rodičů zaměstnanců IZS a dalších určených profesí mohou do školy chodit nepřetržitě (bez rotačního systému). Jak bude o ně postaráno a jak se přihlásit, najdete ve zprávě KOMENS v EŽK, popřípadě ZDE.

Jak dítě na testování připravit
Prosíme, abyste dítě doma seznámili s průběhem testování a možnými variantami po načtení výsledku testu. Škola bude postupovat co nejcitlivěji, nicméně je dobré, abyste doma předem tomuto tématu věnovali pozornost. Viz letáček 0_testovani diagram ¨

Zejména u menších dětí doporučujeme, pokud máte možnost, abyste zůstali blízko školy prvních asi 30 minut po nástupu dětí do školy, abyste si v případě pozitivního testu hned dítě mohli odvést. Je také možné poslat pí učitelce po dítěti lístek se souhlasem, že dítě v případě pozitivního testu může odejít domů samo.

Další informace o testování a nejčastější dotazy najdete ZDE.

Cizojazyčné varianty informací o testování (More info in different foreign languages)
https://cizinci.npi.cz/preklady-v-priprave-informace-o-provozu-skol-od-12-4-2021-a-info-letak-pro-rodice-k-testovani

Zakrytí dýchacích cest – k Vašim dotazům ohledně roušek
Mimořádné opatření k tomu říká: zakazuje se pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), zdravotnická obličejová maska (tzv.chirurgická) nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+A. Platí uvnitř i venku.

Obědy
Zatím bude jídelna nadále vařit jen jedno jídlo. 
Všechny děti, které budou v daném týdnu ve škole prezenčně, mají přihlášené obědy. Nemáte-li o oběd zájem, prosíme, odhlaste si ho běžným způsobem.
Výdej:
11:00 -11:30 hod výdej pro cizí strávníky (popř. děti na dist. výuce) – okénko
11:40 – 13:30 hod – Výdej pro děti prezenčně ve škole (kdy jde třída Vašeho dítěte na oběd Vám sdělí třídní paní učitelky)
13:30 – 14:00 hod – Výdej pro děti na distanční výuce

Informace o zásadách GDPR v souvislosti s testováním COVID-19 najdete ZDE.

K Vašim dotazům ohledně zacházení s odpady:
Škola dodržuje Pokyn MŽP – Postup k zařazení odpadu vzniklého z kontaminovaného materiálu z antigenních testů na přítomnost antigenu SARS-CoV-2, které jsou určeny výhradně k samotestování osob:V případě výrobků (testovacích sad) určených pro sebetestování zaměstnanců a žáků, kdy testy lze provádět bez asistence zdravotního personálu, Ministerstvo životního prostředí doporučuje v souladu s vyhláškou č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů) odpad, vzniklý ze sebetestování pomocí testů na přítomnost antigenu SARS-CoV-2, zařadit jako běžný směsný komunální odpad pod katalogové číslo 20 03 01. Jelikož je zde ovšem riziko, že testovaná osoba bude SARS-CoV-2 pozitivní, pak je třeba veškerý odpad z testovacích výrobků ukládat do pevného plastového pytle určeného na tyto odpady.

Škola také dodržuje Pokyny MŽP pro správnou manipulaci s takovýmto odpadem:
• Plastové pytle by měly mít minimální tloušťku 0,2 mm. Po naplnění (nejpozději však do 24 hodin) pytel pevně zavažte a na povrchu ošetřete dezinfekčním prostředkem.
• Jsou-li použity pytle z tenčího materiálu, je nutné takové obaly zdvojit. Plastový pytel proto vložte ještě do druhého pytle a zavažte.
• Povrch vnějšího pytle ošetřete dezinfekčním prostředkem a zavázaný pytel až pak dejte do černého kontejneru na směsný komunální odpad.
• Nikdy nenechávejte odpad mimo sběrnou nádobu.

Zuzana Majstrová, ředitelka školy

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*