Testování pro účely přijímacího řízení

Testování našich žáků pro účely přijímacího řízení ke vzdělávání na střední škole – v řádném termínu  3. – 6. května 2021

Pro přijímací zkoušky na střední školy platí mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, které vyžaduje pro účast na přijímacích zkouškách doložení potvrzení o negativním výsledku testu na COVID – 19, který není starší 7 dní.

Pro žáky 9. ročníku bude testování organizováno ve středu 28. 4. 2021 7:30. Prosíme  o registraci žáka prostřednictvím formuláře, abychom mohli zajistit dostatečně velké prostory pro testování. Po absolvování testování bude žákům vydáno potvrzení o výsledku testu. 

Formulář pro registraci najdou žáci v TEAMS v Zadání. Prosíme o vyplnění do 26. 4. 2021 do 20:00.

V případě, že žák 9. ročníku nekoná jednotnou přijímací zkoušku, ale školní přijímací zkoušku v jiném termínu, bude testován v pondělí popř. ve čtvrtek také v 7:30. K testování se také přihlaste prostřednictvím formuláře na konkrétní termín. Mějte na paměti, že platnost antigenního testu pro potřeby účasti na přijímacím zkoušce je 7 dní.

Ve čtvrtek 29. dubna  2021 v 7:00  proběhne testování uchazečů o víceletá gymnázia  (osmiletá) tj. žáků 5.ročníku. V 7:30 proběhne testování uchazečů o víceletá gymnázia  (šestiletá) tj. žáků 7. ročníku.
Žáky 5. ABC a  7. ABC pro účely přijímacího řízení ke vzdělávání na střední škole prosíme o registraci prostřednictvím formuláře, abychom mohli zajistit dostatečně velké prostory pro testování. Po absolvování testování bude žákům vydáno potvrzení o výsledku testu. 

Testování uchazečů z 5. D, 5. E proběhne v režimu testování celé třídy ve čtvrtek
29. dubna 2021 při vstupu do školy. Po absolvování testování bude žákům vydáno potvrzení o výsledku testu.

Možnosti nahrazení potvrzení o provedeném testu u přijímacích zkoušek.

Potvrzení o provedeném testu ve škole může být nahrazeno:

  1. a) dokladem o tom, že osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,
  2. b) dokladem o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 7 dnů a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření k provádění testů,
  3. c) certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.

Žádáme rodiče, aby si důkladně pročetli přílohu přiloženou ve zprávě KOMENS, která řeší všechny situace, které mohou nastat.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*