Zápis pro šk. rok 2021/22 – Výsledky přijímacího řízení

Seznam přijatých uchazečů  – Seznam uchazečů přijatých do 1.tříd pro škol. rok 2021/22. Evidenční číslo najdete na žádosti o přijetí a v emailu, kterým Vám bylo potvrzeno přijetí žádosti v online systému.
Udělené odklady – seznam uchazečů, kterým byl udělen odklad školní docházky o 1 rok.

Ředitelka Fakultní základní školy profesora Otokara Chlupa Pedagogické fakulty UK, Praha 13, Fingerova 2186 rozhodla přijmout vzhledem ke kapacitě školy 96 dětí dle stanovených kritérií:

1. Kritérium: uchazeč s místem trvalého pobytu ve spádovém obvodu školy v době zápisu
Školský obvod ZŠ: ulice Fingerova, Husníkova, Ovčí hájek, Seydlerova, Suchý vršek, V Hůrkách (přehled ulic uvedených ve vyhlášce hl. m. Prahy o školských obvodech základních škol)
2. Kritérium: uchazeč s místem trvalého pobytu na území Prahy 13 v době zápisu, jehož sourozenec se v základní škole již vzdělává (v době zápisu v 1. – 8. ročníku)
3. Kritérium: ostatní uchazeči s místem trvalého pobytu na území Prahy 13 v době zápisu
4. Kritérium: uchazeč s trvalým pobytem v obci Jinočany a Chýnice (na základě dohody o vymezení spádové oblasti uzavřené mezi MČ Praha 13 a uvedenými obcemi)
5. Kritérium: uchazeč s místem trvalého pobytu v jiné MČ hl. m. Prahy, jehož sourozenec se v ZŠ již vzdělává (v době zápisu v 1. – 8. ročníku)
6. Kritérium: uchazeč s místem trvalého pobytu v jiné MČ hl. m. Prahy
7. Kritérium: uchazeč s místem trvalého pobytu mimo hl. m. Prahu, jehož sourozenec se v ZŠ již vzdělává (v době zápisu v 1. – 8. ročníku)
8. Kritérium: ostatní uchazeči

Podle kritéria číslo 1 bylo přijato 90 dětí. Podle kritéria číslo 2 bylo přijato 6 žáků. Žádostem, které nesplňovaly kritérium č. 1 nebo č.2, nemohlo být z kapacitních důvodů vyhověno.

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat do 15 dnů od jeho oznámení. Odvolání se podává prostřednictvím ředitelství Fakultní základní školy profesora Otokara Chlupa Pedagogické fakulty UK Praha 13, Fingerova 2186 se sídlem ve Fingerova 2186/17, Stodůlky, 15800 Praha 5 a rozhoduje o něm Magistrát hlavního města Prahy.

Dále ředitelka školy rozhodla na základě Žádosti zákonných zástupců o odklad povinné školní docházky o udělení odkladu u žádostí, které byly v době zápisu již doloženy oběma požadovanými doporučeními.

U Žádostí o odklad povinné docházky, které ještě doloženy oběma požadovanými potvrzeními nebyly, bylo správní řízení přerušeno do doby doložení.

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání od školního roku 2021/2022 bude zákonným zástupcům doručeno poštou na kontaktní adresu, kterou uvedli v Žádosti o přijetí, nebo do datové schránky.

Rozhodnutí o přijetí a udělení odkladu školní docházky bude doručeno zákonným zástupcům do datové schránky, nebo si ho mohou vyzvednout osobně v úředních hodinách školy (pondělí až pátek 9-12:00 hodin a 14-17:00).

Vzhledem k situaci není zatím jasné, zda popřípadě kdy se bude moci uskutečnit plánovaná schůzka budoucích prvňáčků. Tuto informaci a další informace k nástupu do 1. třídy se dozvíte, jakmile to bude možné. Sledujte školní web.

V Praze dne 26. 4. 2021 PaedDr. Zuzana Majstrová, ředitelka školy

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*