Návrat žáků od 17. 5. 2021

Vážení zákonní zástupci.
Jsem opravdu ráda, že Vás můžeme informovat o tom, že od pondělí 17. 5. 2021 se vrací všichni žáci do školy bez rotací. Stále ještě budou platit některá nepříjemná opatření, ale pevně věříme, že se školní život bude pomalu vracet k normálu.

  1. Všichni žáci ve školách Prahy 13 se zatím nadále budou testovat 1x týdně antigenními testy. Pokud Vaše dítě prodělalo covid nebo bylo testováno jinde, prosíme, dodejte škole potvrzení, aby se dítě testovat nemuselo. Pokud potřebujete potvrzení o negativním testování, vystaví je pro potřeby přijímacího řízení na střední školy naše škola, pro ostatní účely poslouží Vaše čestné prohlášení, že se dítě testovalo ve škole.
  2. Stále platí povinnost ve vnitřních prostorách mít zakryté dýchací cesty zdravotnickou obličejovou maskou nebo respirátorem splňujícími standardy MO MZd.
  3. Stále ještě bude platit rozvolnění při ranním příchodu do školy (různé vchody).
  4. V jídelně se ruší vyzvedávání obědů přes okénko pro žáky, obědvat se bude opět dle časových rozpisů, abychom byli schopni dodržet platná opatření. Všem dětem obědy přihlásíme, nezapomeňte případně obědy odhlásit, pokud o ně nemáte zájem.
  5. TV se bude nadále konat jen venku.
  6. HV se bude vyučovat nadále bez zpěvu.
  7. Ruší se skupiny IZS a skupinové, popřípadě individuální konzultace.
  8. Kroužky organizované školou se v tomto roce již nebudou otvírat. Peníze Vám už byly vráceny na účty, ze kterých jste platili.

Bude již možné vyučovat jazyky a volitelné předměty v heterogenních skupinách. Změny nastanou z personálních důvodů pouze ve volitelném předmětu Seminář z přírodopisu v 6.-9. ročníku, bližší informace se žáci dozví v pondělí.

Školní družina a klub budou fungovat v normálním provozu včetně ranní družiny. Úhrada za ŠD bude vyúčtována jednotlivým dětem podle jejich docházky a Vašich dosavadních plateb.

Zdraví

PaedDr. Zuzana Majstrová, ředitelka školy

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*