Děti vymýšlí, jak by mohla v budoucnu vypadat školní zahrada

Fotodokumentace z workshopů
Díky grantovému projektu Participace jako nástroj k rozvoji klíčových kompetencí, který je financovaný Magistrátem HMP, se v červnu třídy 4.C a 3.D zapojily do vymýšlení budoucí podoby školní zahrady. Společně s lektorkami ze společnosti Město přátelské k dětem, z. s. se děti během dvou workshopů zabývaly současným využitím školních pozemků, ale také formulováním svých vlastních potřeb a přání.
První část workshopu probíhala v učebně, kde lektorky s dětmi vedly nad fotografiemi a nad mapou rozhovor o tom, jak děti tráví čas venku, co jim chybí a jaká jsou jejich přání. Děti se dozvěděly i mnoho zajímavých informací např. o vodě a zeleni ve městě. V druhé části dopoledne se aktivity přesunuly ven na školní pozemek. Děti ve skupinkách spolu s lektorkami analyzovaly prostor zahrady, pracovaly s mapou. Na závěr vymýšlely a stavěly model svého řešení školní zahrady.
Na tyto dva workshopy budou navazovat další aktivity vztahující se k projektu školní zahrady. S finančním přispěním Rady rodičů proběhne, opět ve spolupráci se společností Město přátelské k dětem, z. s., dotazníkové šetření mezi žáky a pedagogy celé školy. Na základě odpovědí a dalších analýz vznikne koncepční studie, jak by bylo možné zahradu v budoucnu revitalizovat. Na začátku následujícího školního roku bude studie prezentována dětem, pedagogům i zástupcům rodičů. Proběhnou také další workshopy pro žáky, v jejichž průběhu už budou vznikat konkrétní návrhy a možná dojde i na výrobu drobného mobiliáře.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*