Provoz školy – covid 19

Opatření v září 2021/22

Dezinfekce
V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý provede dezinfekci rukou a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole. 

Roušky, respirátory
Každá osoba (žáci, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorách zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd. 
Z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou plošně vyjmuty osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen ochranný prostředek dýchacích cest, a jsou schopny tuto skutečnost prokázat lékařským potvrzením; tyto osoby jsou však povinny mít nasazen jiný ochranný prostředek dýchacích cest podle tohoto opatření, který je v lékařském potvrzení specifikován.

Testování
Ve školách proběhne preventivní testování žáků s frekvencí 3x po sobě, první test se provede 1. září (1. ročník se testuje 2. září), dále se testuje v termínech 6. září a 9. září 2021.

Testování nepodstupují žáci, kteří: 

  • jsou po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování)
  • jsou po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní)
  • doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě

Pokud již některé z potvrzení máte a zatím jste ho škole neposkytli, prosíme, pošlete ho v KOMENS zást. ředitelky Kroftové.

Pokud se žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení apod.). Uvedená opatření budou v platnosti po dobu trvání screeningového testování.

V případě testování žáků 1. – 3. ročníku je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou (zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit). Prosíme, pokud budete žákům z 2. a 3. tříd asistovat, zaregistrujte se dopředu zde. Testování 2. a 3. tříd s asistencí bude probíhat v jídelně v 7.30. Při testování 1. tříd počítáme s asistencí rodičů, podrobnější informace budou v článku k zahájení školního roku 1. tříd. 

Pokud žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu v recepci školy.

Škola bude nadále dodržovat všechna aktuální hygienická doporučení a nařízení.
Další informace: https://www.edu.cz/covid-19/testovani-ve-skolstvi

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*