FIE

Naše škola nabízí již více než pět let žákům 4. ročníku pravidelné lekce  FIE – Feuersteinovo instrumentální obohacování. Za složitým názvem se skrývá zajímavá metoda, která často děti zaujme a inspiruje, formuje jejich myšlení, upevňuje vhodné školní návyky, učí je práci s chybou a vede děti k přemýšlení o vlastních myšlenkových postupech.

Zpravidla se těchto hodin účastní žáci, kteří dobře zvládají školní nároky, a naše škola jim takto poskytuje možnost dalšího rozvoje. Formou práce se speciálními  pracovními listy se žáci učí soustředit nebo vyvozovat vše na základě svých dosavadních zkušeností. Místo konstatování „to je…“ inspiruje otázkami typu „Co vidíš? Už ses s tím setkal? Kde ještě by se to dalo použít?“ apod.  Žáci se postupně učí využívat různé strategie a propojovat naučené teorie s praktickým životem. Cílem ale nejsou správné odpovědi.  Zásadní je rozvoj  myšlení a aktivní přemýšlení o procesu učení.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*