Organizace Zápisu do 1. tříd 2022/23

Zápis do 1. tříd se bude konat ve čtvrtek 7. 4. 2022 od 13:00 do 18:00 hodin a v pátek 8. dubna 2022 od 13:00 do 17:00 hod. 

Podání přihlášky
Podání Žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání bude probíhat elektronicky.
Stačí kliknout na obrázek „On line zápis do školy“. Aplikace bude otevřena od 24. března 2022 do 8.4. 2022 12:00 hodin.

 Video návod: Jak na vyplnění online přihlášky?

Při vyplnění elektronické přihlášky si zákonný zástupce zvolí den a čas vlastního zápisu (pro zobrazení časů je třeba rozkliknout rozbalovací menu). Pořadí při zápisu nehraje žádnou roli v přijímání dětí.
Rodiče, kteří nemají možnost elektronického on-line zápisu, budou moci žádosti o přijetí (odklad školní docházky) vyplnit přímo u zápisu. K zápisu můžete přijít i bez předchozí elektronické rezervace. Doporučujeme ale si předem sjednat termín: kristyna.krecova@fzs-chlupa.cz.

Zákonný zástupce dítěte, kterému byl v loňském roce povolen odklad povinné školní docházky, je povinen se dostavit v následujícím školním roce opět k zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání, a to do základní školy dle svého výběru.

Zápis v řádném termínu
K zápisu se dostaví děti narozené 1. 9. 2015 – 31. 8. 2016 
doprovodu svých zákonných zástupců.

Předčasný nástup do školy
• Děti narozené 1. 9. 2016 – 31. 12. 2016 (k zápisu potřebují doporučení Školského poradenského zařízení PPP – Pedagogicko-psychologická poradna nebo SPC – Speciálně pedagogické centrum = jedno vyjádření)
• Děti narozené 1. 1. 2017 – 30. 6. 2017 (K zápisu potřebují doporučení Školského poradenského zařízení – PPP nebo SPC a odborného lékaře = dvě vyjádření.)

Kritéria pro přijetí jsou trvale zveřejněná na webu školy.
V případě, že v jednom z kritérií nebude možné přijmout všechny uchazeče splňující dané kritérium, protože by došlo k překročení kapacity stanovené ředitelkou školybude provedeno losování. K losování dojde mezi všemi uchazeči, kteří dané kritérium splňují. Losování provede člen školské rady za přítomnosti ředitelky školy nebo jí pověřeného pedagogického pracovníka a zástupce zřizovatele. Losovat se budou registrační čísla, která byla přidělena uchazečům při zápisu do 1. třídy pro příslušný školní rok, dvojčata se losují jako jedno číslo.

Zákonní zástupci k Zápisu přinesou:
• vytištěnou Žádost o přijetí/ Žádost o odklad podanou přes aplikaci Zápisy online na webové stránce školy
• rodný list dítěte
• občanský průkaz zákonného zástupce dítěte
• cizinci cestovní pas a povolení k pobytu
• kopie případných doporučení (PPP, SPC, lékař…)
• kopii rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky v případě, že byla žádost o odklad podána v loňském roce na jiné škole

Žádost o odklad
K žádosti o odklad potřebujete dva doklady:
1. doporučení PPP nebo SPC
2. doporučení dětského lékaře, vyšetření odborného lékaře nebo klinického psychologa (dle obtíží dítěte).

Všechna potvrzení je třeba doložit nejlépe u zápisu nebo nejpozději do 30. dubna 2022. Pokud nebudete mít všechna potřebná vyjádření už při zápisu, vyplňujete nejdřív Žádost o přijetí.

Upozorňujeme, že je při zápisu potřeba vzhledem ke stanoveným kritériím doložit trvalý pobyt žáka (u cizinců pobyt žáka), zpravidla doložením trvalého pobytu zákonných zástupců. Bydliště lze doložit občanským průkazem nebo výpisem z evidence obyvatel.

Дорогі батьки,
реєстрація дітей до першого класу школи 7го та 8го квітня 2022 року – не призначена для громадян України, які мають статус біженця в Чехії.
Зарахування до першого класу дітей біженців війни з України відбудеться 9 червня 2022 року, з 14:00 до 17:00 Будинок початкової школи Mezi Školami 2322, Прага 13.

Бажаємо удачі.
Керівництво початкової школи

Vážení rodiče,
zápis do první třídy ve dnech 7. a 8. dubna 2022 není určen pro občany Ukrajiny s vízem za účelem strpění.
Zápis do první třídy, pro děti válečných uprchlíků z Ukrajiny, se bude konat dne 9. června 2022 od 14,00 do 17,00 hodin v budově školy ZŠ Mezi školami 2322, Praha 13.
Přejeme Vám hodně štěstí.
Vedení základní školy…

PaedDr. Zuzana Majstrová, ředitelka školy

2 thoughts on “Organizace Zápisu do 1. tříd 2022/23

  1. Dobrý den, místo žádosti o odklad se během procesu omylem zobrazuje žádost o zápis.

    • Dobrý den, máte pravdu, omlouváme se, již jsme opravili. Pokud jste již odeslala žádost o přijetí bez vyplnění Žádosti o odkladu, vyplníte Žádost o odklad přímo u zápisu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*