Výsledky přijímacího řízení do 1. tříd pro šk. rok 2022/23

Výsledky přijímacího řízení 2022/23 seznam evidenčních čísel přijatých uchazečů a uchazečů s uděleným odkladem.
Přijatí žáci 2022_23 – seznam
Udělené odklady 2022_23 – seznam

Evidenční číslo najdete na žádosti o přijetí a v emailu, kterým Vám bylo potvrzeno přijetí žádosti v online systému a na informačním lístečku, který jste dostali ve škole.

Ředitelka Fakultní základní školy profesora Otokara Chlupa Pedagogické fakulty UK, Praha 13, Fingerova 2186 se rozhodla přijmout vzhledem ke kapacitě školy 96 dětí dle stanovených kritérií:
1. Kritérium: uchazeč s místem trvalého pobytu ve spádovém obvodu školy v době zápisu. Školský obvod ZŠ: ulice Fingerova, Husníkova, Ovčí hájek, Seydlerova, Suchý vršek, V Hůrkách (přehled ulic uvedených ve vyhlášce hl. m. Prahy o školských obvodech základních škol)
2. Kritérium: uchazeč s místem trvalého pobytu na území Prahy 13 v době zápisu, jehož sourozenec se v základní škole již vzdělává (v době zápisu v 1. – 8. ročníku)
3. Kritérium: ostatní uchazeči s místem trvalého pobytu na území Prahy 13 v době zápisu
4. Kritérium: uchazeč s trvalým pobytem v obci Jinočany a Chýnice (na základě dohody o vymezení spádové oblasti uzavřené mezi MČ Praha 13 a uvedenými obcemi)
5. Kritérium: uchazeč s místem trvalého pobytu v jiné MČ hl. m. Prahy, jehož sourozenec se v ZŠ již vzdělává (v době zápisu v 1. – 8. ročníku)
6. Kritérium: uchazeč s místem trvalého pobytu v jiné MČ hl. m. Prahy
7. Kritérium: uchazeč s místem trvalého pobytu mimo hl. m. Prahu, jehož sourozenec se v ZŠ již vzdělává (v době zápisu v 1. – 8. ročníku)
8. Kritérium: ostatní uchazeči

Podle kritéria číslo 1 bylo přijato 104 dětí. Žádostem, které nesplňovaly kritérium č. 1, nemohlo být z kapacitních důvodů vyhověno.

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat do 15 dnů od jeho oznámení. Odvolání se podává prostřednictvím ředitelství FZŠ profesora Otokara Chlupa PedF UK Praha 13, Fingerova 2186 se sídlem ve Fingerova 2186/17, Stodůlky, 15800 Praha 5 a rozhoduje o něm Magistrát hlavního města Prahy.

Dále ředitelka školy rozhodla na základě Žádosti zákonných zástupců o odklad povinné školní docházky o udělení odkladu u žádostí, které byly v době zápisu již doloženy oběma požadovanými doporučeními.

U Žádostí o odklad povinné docházky, které ještě doloženy oběma požadovanými potvrzeními nebyly, bylo správní řízení přerušeno do doby doložení.

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání od školního roku 2022/2023 bude zákonným zástupcům doručeno poštou na kontaktní adresu, kterou uvedli v Žádosti o přijetí, nebo do datové schránky.

Rozhodnutí o přijetí a udělení odkladu školní docházky bude doručeno zákonným zástupcům do datové schránky, nebo si ho mohou vyzvednout osobně v úředních hodinách školy (pondělí až pátek 8.00 -12.00 a 14.00 – 16.00).

Dílny pro přijaté budoucí prvňáky proběhnou 31. 5., 7. 6. a 21. 6. vždy od 15.00 do 16.00.

V Praze dne 25. 4. 2022

PaedDr. Zuzana Majstrová,
ředitelka školy

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*