O Dana Baziková

dana.bazikova@fzs-chlupa.cz lektorka činnostního učení přízemí, zelená chodba Vystudovala obor speciální pedagogika na PF UK a 10 let pak učila ve zvláštní škole. Na FZŠ Chlupova/ prof.O.Chlupa pracuje od roku 2000. Ve vyučování používá metody činnostního učení, dramatické výchovy, skupinové práce, kooperativního učení i kritického myšlení. Prošla řadou kurzů. Působí jako lektorka metody činnostního učení. Na škole vede každoročně kroužek Dovedné ruce.

Týdenní plán 1.D na 27. – 30.1.

ČJ – písmeno F – čtení, opis, diktát slov, vět; čtení s porozuměním; nácvik psacího písma – O, U, T, P; DDÚ – přednes básně – na 30.1.

M – sč., odč. a porovnávání do 10 s názorem i pamětně – sl.úlohy, parkety, krokování, orientace v tabulce, zápis do tabulky, geom. tvary

ČJS – Děti jako já + Zdravá strava

Týdenní plán 1.D na 20. – 24.1.

ČJ – Písmena Ř, Ch – čtení, opis, diktát, autodiktát slov, vět; čtení textu s porozuměním; začátek psaní psacího písma – Comenia Script – A, E, I, Y; út – projektový den – básně F.Hrubína o zimě; DDÚ – přednes libovolné básně – alespoň 4 verše – na čt 30.1.

M – Sč., odč. a porovnávání s názorem i pamětně do 10, sč. trojúhelníky, krokování, sl.úlohy, parkety, geometrické tvary

ČJS – Zdravá strava – pokračování, Kapesné – hospodaření s penězi

Jak jsme nakupovali zdravé svačiny – 1.D

Poté co jsme si povídali, co je zdravé a co ne,  jsme se dnes vypravili do místní samoobsluhy si koupit zdravou svačinu. Náš cíl byl mít v košíku nějaké vitaníny – ovoce nebo zeleninu, bílkoviny – šunku či mléčný výrobek a tmavé pečivo se semínky, aby nás to zasytilo. To vše jsme chtěli pořídit do 20 Kč, které měl každý s sebou. Cíl se nám podařil dosáhnout a nakupování jsme si užili. Zároveň jsme v praxi využili to, co jsme se naučili – počítat, číst a hledat zdravé potraviny.

Tak kde jsou ty bílkoviny?

 

Dentální hygiena 1.D

Ve čtvrtek jsme byli na dentální hygieně. Sestřičky nám pomocí fialové vodičky, kterou nám potřely zoubky, zkontrolovaly, jak si je čistíme. Pak nás učily nejprve na modelu, pak i naše vlastní zuby správně čistit. Už víme, jak má vypadat náš kartáček, co je mezizubní kartáček a zubní nit a jak je použít. Také jsme zhlédli animovaný film o správném čištění zubů.

Tak se správně čistí

Týdenní plán 1.D na 13. – 17.1.

ČJ – Písmena Š, Ž – čtení, opis, diktát slov, vět, příběhů s probranými písmeny, porozumění obsahu; uvolňovací cviky – motýlí křídla

M – Sč. a odč. pamětně i s názorem do 10, sčítací trojúhelníky, orientace v plánu, porovnávání, vláčky, krokování, dečky, stavby z krychlí – zápis do tabulky, parkety

ČJS – po – zdravá strava

čt – nákup zdravé svačiny

Týdenní plán 1.D na 6. – 10.1.

ČJ – písmeno H, čtení, opis, diktát slov, vět; uvolňovací cviky – čárky a obloučky

M – sč., odč. a porovnávání do 10, součtové trojúhelníky, krokování, stavby z krychlí, jednoduché sl.úlohy

ČJS – po – povánoční svátky – silvestr, oslava Tří králů – koledování po třídách

čt – dentální hygiena – kartáček s sebou