O Dana Baziková

dana.bazikova@fzs-chlupa.cz lektorka činnostního učení přízemí, zelená chodba Vystudovala obor speciální pedagogika na PF UK a 10 let pak učila ve zvláštní škole. Na FZŠ Chlupova/ prof.O.Chlupa pracuje od roku 2000. Ve vyučování používá metody činnostního učení, dramatické výchovy, skupinové práce, kooperativního učení i kritického myšlení. Prošla řadou kurzů. Působí jako lektorka metody činnostního učení. Na škole vede každoročně kroužek Dovedné ruce.

Týdenní plán 5.D na 10. – 14.6.

ČJ – slovesné tvary, časování sloves, jejich pravopis + procvičování probraného učiva

M – procvičování probraného učiva, řešení zajímavých slovních úloh a matematických hříček; obvod, obsah čtverce a obdélníku, povrch a objem krychle a kvádru ve slovních úlohách, měření a rýsování úhlů

ČJS – po, st – 2.světová válka – pokračování

čt – návštěva kina Aero – animované filmy

ŠvP 4.D a 5.D – Penzion Nuselská

Na konci května jsme vyrazili uspořádat olympijské hry vybraných evropských států do Desné v Jizerských horách. Po zapálení ohně, vztyčení vlajky a slavnostních slibech byla úspěšně olympiáda zahájena družstvem Řecka, které nám nejprve představilo svoji zem a pak pro nás uspořádalo tři soutěže. Poté stejným způsobem následovalo družstvo ze Španělska, Portugalska, Rakouska, Irska, Velké Británie, Francie a Finska. Takže jsme např. loupali španělské pomeranče, hráli anglický kriket a golf, španělský fotbal, slavili svátek sv. Patrika, zajeli si nachytat ryby k finskému jezeru, sbírali hlemýždě k francouzské večeři, jezdili na lyžích a kole po rakouských vrcholech, házeli oštěpem a diskem jako ve starém Řecku a běhali kolem světa jako portugalský mořeplavec. Všechny děti byli organizátory i účastníky zároveň. Zlatou medaily získalo Portugalsko. ŠvP se nám povedla. Mnoho jsme se dozvěděli a hodně si zasportovali.

Týdenní plán 5.D na 3. – 7.6.

ČJ – shoda několikanásobného podmětu s přísudkem + procvičování probraného učiva; DDÚ – 5.ČTL do 7.6.

M – zápis a řešení rovnic+ procvičování probraného učiva; objem a povrch krychle a kvádru, převody jednotek, osová souměrnost

ČJS – po – opakování o Evropě

st – 2.světová válka

Týdenní plán 5.D na 20. – 24.5.

ČJ – druhy podmětu a přísudku, shoda podmětu s několikanásobným přísudkem, práce na poště – vyplnění podacího lístku a složenky + procvičování probraného učiva; DDÚ – 5.ČTL do 7.6.

M – počítání s desetin.č., slovní úlohy, frausovská prostředí – test ve středu; obvod, obsah čtverce, obdélníku, objem a povrch krychle a kvádru

ČJS – po – Mnichovská dohoda; test – 1.republika

st – dokončení projektů na ŠvP – evropské státy – skupinová práce

Týdenní plán 5.D na 13. – 17.5.

ČJ – přímá řeč a shoda podmětu s přísudkem + procvičování probraného učiva; DDÚ – 5.ČTL do 7.6.

M – počítání s desetin.č., slovní úlohy, sčítání a odčítání času; převody jednotek, obvod, obsah čtverce, obdélníku, trojúhelníku, objem a povrch krychle

ČJS – po – 1.republika – dokončení + shrnutí projektu při přespání

st – evropské státy – práce skupin na vybraném státě – příprava na ŠvP

Týdenní plán 5.D na 6. – 10.5.

ČJ – Přímá řeč a shoda podmětu s přísudkem; DDÚ – 5.ČTL do 7.6.

M – počítání s velkými a desetin.č.; velikost úhlů, obvod, obsah, objem a nově povrch krychle a kvádru

ČJS – po – 1.republika

čt, pá – evropské státy – ve čt v rámci přespání ve škole „Putování po Evropě“