O Dana Baziková

dana.bazikova@fzs-chlupa.cz lektorka činnostního učení přízemí, zelená chodba Vystudovala obor speciální pedagogika na PF UK a 10 let pak učila ve zvláštní škole. Na FZŠ Chlupova/ prof.O.Chlupa pracuje od roku 2000. Ve vyučování používá metody činnostního učení, dramatické výchovy, skupinové práce, kooperativního učení i kritického myšlení. Prošla řadou kurzů. Působí jako lektorka metody činnostního učení. Na škole vede každoročně kroužek Dovedné ruce.

Týdenní plán 2.D na

ČJ – druhy vět a znaménka za nimi; pročování řazení podle abecedy, dělení slov na slabiky; psaní – út – j (jižní pól), pá – H (Holandsko)

M – procvičování sč. a odč. do 20 s přechodem přes desítku, přechod od názoru k pamětnímu počítání; geometrická představivost – pokládání parket; sl. úlohy s penězi

ČJS – Naše vlast + opakování probraných témat

Týdenní plán 2.D na 5. – 9. 10.

ČJ – celá abeceda – znalost zpaměti a jak se podle abecedy řadí včetně slov začínajících stejným písmenem či písmeny; samohlásky, slabikorvorné r, l

M – procvičijeme sč. a odč. do 20 s i bez přechodu přes desítku; zlomky s názorem, orientace v plánku, výpočet podle údajů v tabulce – autobus, nové prostředí Zvířátka

ČJS – podzim – pokračování v tématu; doprava kolem nás a její působení na životní prostředí

Týdenní plán 2.D na 29.9. – 2.10.

ČJ – pokračujeme v pamětním nácviku abecedy – O – Ž, řazení slov podle abecedy, vyhledávání v rejstříku; dělení slov na slabiky, samohlásky; psaní L, l

M – pokračujeme v procvičování sč. a odč. do 20 bez i s přechodem přes desítku; sl. úlohy s mincemi, roky; osová souměrnost; nové prostředí – zvířátka dědy Lesoně

ČJS – Podzim – pokračování; Doprava – dokončení

Týdenní plán 2.D na 21. – 25.9.

ČJ – dělení slov na slabiky – procvičování; pamětní nácvik abecedy – A – Ň; samohlásky

M – Procvičování sč. a odč. do 20 bez přechodu i s přechodem přes základ; zápis údajů do tabulky, výpočet chybějících údajů, čtení údajů z tabulky

ČJS – út – projektový den na téma Všichni jsme jiní a přeci stejní – vzájemná tolerance, pochopení

– čt – Podzim

Týdenní plán 2.D na 14. – 18.9.

ČJ – Věta – slovo – slabika – hláska; dělení slov na slabiky, samohlásky

– ČT – projektový den – J.Čapek – Jak pejsek s kočičkou pekli dort

– dobrovolný domácí úkol –  (DDÚ) – vymyslet slovo složené ze sedmi nebo osmi či

více slabikami

M – Procvičování sč. a odč. do 20 bez přechodu přes základ

ČJS – Bezpečná cesta do školy, okolí školy a domova

Týdenní plán 1.D na 1. – 5.6.

M – 4 PL v příloze, z čehož 2 jsou povinné, zbytek dobrovolný
      malý PS str. 31
      velký PS str. 111/2, 3; 112/2, 4
      videohovor v pondělí – 110/4, 111/1, 113/1
      videohovor ve středu – 112/3, 113/2,4 + PL – M1 
ČJ – Písanka 2 – str.16, 17, 18 
       Oranžová str. 52 – 53 Otesánek + čtení vlastní knížky a 2 čtenářské listy (pokud to už děti  dělaly s pí vych. Luckou, čtou „jen“ knížku)
        videohovor úterý – Oranžová str. 43 + diktát slov do Písanky
        videohovor čtvrtek – 3 strany text v příloze
HV –https://www.youtube.com/watch?v=SKvwAHPit1A J.Šlitr – Co jsem měl dnes k obědu

https://www.youtube.com/watch?v=5XqBlcRO9tE (Otesánek-Patrasová)
https://www.youtube.com/watch?v=qwIr34__TEc (Otesánek)

VV, ČSP – namalovat Otesánka s velikánským břichem, vystřihovat z letáků potraviny a lepit je do břicha

ČJS – videohovor pátek – měsíce, adresa, určování času