O Dana Baziková

dana.bazikova@fzs-chlupa.cz lektorka činnostního učení přízemí, zelená chodba Vystudovala obor speciální pedagogika na PF UK a 10 let pak učila ve zvláštní škole. Na FZŠ Chlupova/ prof.O.Chlupa pracuje od roku 2000. Ve vyučování používá metody činnostního učení, dramatické výchovy, skupinové práce, kooperativního učení i kritického myšlení. Prošla řadou kurzů. Působí jako lektorka metody činnostního učení. Na škole vede každoročně kroužek Dovedné ruce.

Týdenní plán 5.D na 20. – 24.5.

ČJ – druhy podmětu a přísudku, shoda podmětu s několikanásobným přísudkem, práce na poště – vyplnění podacího lístku a složenky + procvičování probraného učiva; DDÚ – 5.ČTL do 7.6.

M – počítání s desetin.č., slovní úlohy, frausovská prostředí – test ve středu; obvod, obsah čtverce, obdélníku, objem a povrch krychle a kvádru

ČJS – po – Mnichovská dohoda; test – 1.republika

st – dokončení projektů na ŠvP – evropské státy – skupinová práce

Týdenní plán 5.D na 13. – 17.5.

ČJ – přímá řeč a shoda podmětu s přísudkem + procvičování probraného učiva; DDÚ – 5.ČTL do 7.6.

M – počítání s desetin.č., slovní úlohy, sčítání a odčítání času; převody jednotek, obvod, obsah čtverce, obdélníku, trojúhelníku, objem a povrch krychle

ČJS – po – 1.republika – dokončení + shrnutí projektu při přespání

st – evropské státy – práce skupin na vybraném státě – příprava na ŠvP

Autorské čtení

Doporučené

Fotogalerie z akce

V dubnu na naší škole proběhl již 6.ročník Autorského čtení (v předchozích letech nazvané Čtení pod lampou). Žáci, kteří se s ostatními chtěli podělit o svůj text napsaný na libovolné či určené téma, předčítali posluchačům z řad děti. Čtení se letos uskutečnilo v devíti dílnách. V každé bylo 8 – 9 dětských autorů z 1. – 9.třídy a cca 30 posluchačů Celý článek

Týdenní plán 5.D na 29. 4. – 3.5.

ČJ – vlastní jména, druhy a pravopis číslovek a zájmen, přímá řeč; DDÚ – 5.ČTL do 7.6.

M – finanční gramotnost – rozpočet, půjčky, splátky, úrok apod. – po; počítání s desetin.č. a zlomky; převody jednotek, výpočet obvodu, obsahu, objemu, povrchu

ČJS – po – program na podporu finanční gramotnosti

čt – výlet do elektráren v Písku a Temelíně

Matematika pro 3.D

Žáci 5.D připravili hodinu matematiky pro 3.D. Sami navrhli a namalovali matematická prostředí autobusů, hadů, pavučin, bilandu, pyramid a slovní úlohy. Vždy měli připravenou jednoduchou, středně těžkou a těžší variantu, někdy i bonus. Třeťákům vysvětlili zadání a pomáhali jim při úspěšném řešení. Za každé zvládnuté kolo mohli získat bod. Nikdo nezískal maximum 19 bodů, ale všichni dosáhli do třetí, horní hranice bodů. Ty pak vyměnili za sladnou odměnu. Nakonec se vzájemně pochválili za dobrou spolupráci.

Učíme třeťáky matiku