O Dana Baziková

dana.bazikova@fzs-chlupa.cz lektorka činnostního učení přízemí, zelená chodba Vystudovala obor speciální pedagogika na PF UK a 10 let pak učila ve zvláštní škole. Na FZŠ Chlupova/ prof.O.Chlupa pracuje od roku 2000. Ve vyučování používá metody činnostního učení, dramatické výchovy, skupinové práce, kooperativního učení i kritického myšlení. Prošla řadou kurzů. Působí jako lektorka metody činnostního učení. Na škole vede každoročně kroužek Dovedné ruce.

Týdenní plán 1.D na 6. – 8.4.

Dobrý den,
zasílám v přílohách velikonoční úkoly (takže tentokrát žádné stránky z pracovních sešitů). Protože za normálních okolností by ve čtvrtek a v pátek byly velikonoční prázdniny, tak je toho trochu méně a vše je motivováno Velikonocemi, o kterých jsem si s dětmi povídala. Text nemusíte tisknout. Stačí každý den přečíst příslušný odstavec (začíná to už touto nedělí) a o něm si s dětmi povídat. Pokud nemáte tiskárnu, stačí příklady opsat. Ale pokud budete chtít, napište a já vám to vytisknu a nechám ve škole na vrátnici. Místo jarní zahrádky, kterou si děti vybarvovaly minulé dva týdny, jsou tentokrát velikonoční vajíčka. Princip vybarvování zůstává stejný – barví se vždy nějaký vzor příslušnou barvou podle toho, na čem daný den děti pracovaly (na PL je návod, barvy zůstávají stejné jako u zahrádky).
Místo Písanky posílám prázdnou stránku, na kterou bych chtěla, aby děti napsaly dopis – pozdrav spolužákovi/spolužačce. Ať ho píší naučeným písmem z Písanky – comeia csriptem. Pokud mi ho pošlete, ráda ho adresátovi, adresátům předám.
Byla bych ráda, kdybyste si s dětmi něco velikonočního vyrobili a při příštím videohovoru si to vzájemně ukázaly. Pro inspiraci posílám odkaz na stránky, kde je mnoho úžasných nápadů:
https://cz.pinterest.com/search/pins/?q=velikonoce&rs=typed&term_meta[]=velikonoce%7Ctyped
Zkuste si i s dětmi zazpívat. To k jaru patří. Pro toho kdo neumí, nebo si netroufá, odkaz na písničku Travička zelená:
https://www.youtube.com/watch?v=8rZtcZ_3jnU
Na webu školy máte už i úkoly z angličtiny.
Přeji krásný, pohodový víkend. Odpočiňte si a hlavně buďte zdraví.
Dana Baziková

Týdenní plán 1.D na 30.3. – 3.4.

Matematika – ještě nebudeme potřebovat 3.díl. Kdo si ho zatím nevyzvedl na vrátnici, má příští týden v pondělí a středu možnost mezi 8 – 12 h. Kdo by to nezvládl, ozvěte se (kromě těch, kteří se už ozvali).
                  – v příloze posílám 12 pracovních listů. Úlohy jsou gradované od nejlehčí po těžší. Povinné jsou na každé straně první 2 varianty, třetí a případně čtvrtá je dobrovolná pro nadšené počtáře :-) .Kdo má problémy s tiskem, může si je jen
                    opsat.
Oranžová – str.16, 18 a 19 = 3 stranystranu 17 nečtěte !!!! Na jeden den je počítána jedna strana, tzn. že je dokončíte ve středu a ve čtvrtek a pátek, případně sobotu a neděli máte možnost číst vlastní knížku. Na straně 18 a 19 je hodně textu, takže si
                 ho rozdělte mezi sebe, např. vy dvě věty, dítě jednu větu apod. Určitě ať dítě nečte samo celou stranu. Je to na vás, jak si to rozdělíte.
Písanka – str. 22 – 24
Prvouka – 56 – 57 – na zopakování – povídání o jarní přírodě, obrázek není povinný, stejně zatím tulipány nejsou
             – projekt – nechat si na vlhké vatě naklíčit semínko/a hrachu, fazole, čočky, řeřichy apod. Naklíčené semínko zasadit do květináčku (pokud máte možnost). Poté ho alespoň 10 dnů pozorovat a každý den nakreslit, jak to vypadá. Pokud poroste,
               změřit výšku a zapsat k příslušnému obrázku. Navrhuji dvoustranu v sešitu ČJS rozdělit na 10 okýnek a do nich pak kreslit.

Týdenní plán 1.D na 23. – 27.3.

Velká matematika – str.77 – 80 + PL v příloze + pamětně trénovat příklady do 15
          Vysvětlivky : 77/3 – Hra na autobus není povinná. Pokud chcete, lze na autobus použít
           krabici a jako cestující plyšáky. Vy pak říkáte, kde kolik plyšáků vystoupilo a nastoupilo,
           dítě je řidič a jezdí podle vašich pokynů. Není potřeba cokoliv psát, jen při tom říkat
           příklady  či si hru jen užívat. Stejně můžete hrát chůzi do schodů, pokud nějaké máte.
           78/3 – Vláčky nedělejte. Uděláme je společně ve škole. Tam na to máme příslušné
            kostičky = vagónky.
            80/1 – Jedná se o bludiště, u kterého procházíte barevnými bránami podle toho, jakou
            použijete hůlku, a to přesně v tom prostředí, jak jsou namalované
            PL – pokud máte problém s vytištěním, nemusíte ho dělat, můžete třeba jen ústně.
            Znázornění slovních úloh stačí místo zvířete jen kolečko s příslušným počtem
            nohou, očí. Určitě nechci, aby děti pracně malovaly 11 koní apod.
Písanka – str.19 – 21
Oranžová – str. 13 – 15 – Odpovědi na otázky mohou být pouze ústně, nebo je jednoduše napsat
               pod otázku, pokud je tam místo. + pokračovat v četbě vlastní knížky
Prvouka – str. 48 – 49 – Malování obrázků není povinné – už mají splněno ve svém projektu. Tady si povídání o mazlíčcích mají rozšířit od svého zvířátka i na ostatní a pochopit, že je krásné mít jakékoliv zvířátko, ale že se musím o něj denně starat, ať se mi chce nebo ne.
Sešit ČJS – myšlenková mapa na téma JARO
 
Pokud si s něčím nebudete vědět rady, ozvěte se.
V současné situaci je důležitější být zdravý a ne se stresovat tím, že nějaký úkol ještě nemáte, že to dítěti nejde, či že hodně zamešká. Vše doženeme po návratu do školy a ve druhé třídě. Nemějte strach.
A proto hlavně hodně zdraví a klidu.

Písková animace – 1.D

Další naše akce bylo sledování, jak paní maluje do písku. Písek měla na skle, pod ním lampu. Své malování nahrávala a zároveň promítala, takže jsme viděli, že se dá malovat jedním i všemi pěti prsty, sypáním a odmetáním písku. Postupně se před námi objevovalo např. sluníčko, panda, balóny a balónky, jednorožec, lví král a Malý princ. Ve skupinkách jsme si pak ukázanou techniku sami vyzkoušeli. Moc nás to bavilo.

Jde nám to

Bubnování – 1.D

A už svítí sluníčko

V únoru jsme si zabubnovali a prošli africké a americké rytmy. Bubnováním a starým africkým rituálem jsme se pokusili vyvolat sluníčko, což se nám povedlo. Naučili jsme se písničku o vláčku, kterou jsme doprovodili bubnováním a hrou na tělo. Změny rytmu jsme vyjádřili pohybem. Akce byla velmi zdařilá.

Úkoly na 11. – 20.3. – 1.D

ČJ – Oranžová – 2.díl – str. 5 – 12 ( u básní můžete stejnou pastelkou podtrhnout rýmující se slova, říct si, kolik má báseň slok a kolik veršů – tolik, kolik má řádek; o čem to bylo, zkusit převyprávět; str.8 – do mraku ať dítě napíše, o čem si myslí, že se bude následně číst, když si přečetlo nadpis z dané stránky)

– přečíst samy nebo s vámi dohromady knížku a připravit si o ní referát – ústně – až budete vědět, kdy se vrátí do školy

– Písanka – str. 14 – 18 (na prázdné řádky označené kytičkou můžete dát dítěti diktát 1 – 2 vět z předchozích stránek, abyste poznali, že si naučená písmena pamatují – dodržují jejich tvary

M – zde preferujeme počítání do 15 s názorem (použít korálky, bonbony apod) i z paměti

– velký PS – M – str. 70 – 76 (uvědomuji si, že ne všichni matematice „Fraus“ – prof.Hejného rozumíte, proto udělejte jen to, s čím si budete vědět rady, já zbylé věci dětem po návratu dovysvětlím)

ČJS – do sešitu ČJS na volnou dvoustránku vytvořit myšlenkovou mapu na téma Zima (jako o podzimu) – napsat alespoň 10 slov, které k zimě patří + alespoň 5 malých obrázků nakreslit či nalepit

– na čtvrtku nebo větší papír vytvořit projekt o domácím zvířátku – mazlíčku (projekt by měl obsahovat obrázek zvířete, které mají doma, nebo by ho chtěly mít; obrázek může být fotka nebo kresba + popis obrázku – hlava, nohy…..; připojit co jí, jak se o něj starat – jak často venčit či čistit klec, akvárium; co vše je potřeba k jeho péči; připravit si prezentaci projektu – až budete vědět, kdy se děti vrátí zpět do školy

AJ – úkoly naleznete na webu školy – týdenní plány