O Dana Baziková

dana.bazikova@fzs-chlupa.cz lektorka činnostního učení přízemí, zelená chodba Vystudovala obor speciální pedagogika na PF UK a 10 let pak učila ve zvláštní škole. Na FZŠ Chlupova/ prof.O.Chlupa pracuje od roku 2000. Ve vyučování používá metody činnostního učení, dramatické výchovy, skupinové práce, kooperativního učení i kritického myšlení. Prošla řadou kurzů. Působí jako lektorka metody činnostního učení. Na škole vede každoročně kroužek Dovedné ruce.

Za Kazi na Kazín

První týden v září nás Kazi pozvala na Kazín. Měli jsme se chovat tiše (což nám moc nešlo) a sledovat značky na zemi (což nám šlo, takže jsme nezabloudili). Cestou jsme plnili úkoly, např. sbírali odpadky, a dozvěděli se zajímavé informace o bylinách po cestě. Kazi jsme na Kazíně našli. Ona si pro nás připravila lektvar na posílení síly a moudrosti a společně jsme si s ním připili. Bivoje jsme nepotkali, stále hledal kance, který celé okolí rozryl. Výlet se nám líbil i přesto, že z Kazína nic nezbylo. Ve škole jsme pak Kazi vyrobili pohledy a na ně napsali své poděkování.

Říp

Napodruhé se nám podařilo odjet na Říp. Pro jistotu jsme si ve škole zahráli na Tetu, promluvili s duchy a nacvičili zaříkávadlo, které jsme doprovodili na rytmické nástroje. Zafungovalo a počasí nám tentokrát přálo. Všichni jsme zdolali vrchol, rozhlédli se po kraji z několika vyhlídek a souhlasili jsme s praotcem Čechem, že je naše vlast krásná.

Vyšehrad

Vydali jsme se podívat, odkud skočil Šemík, kde měla asi Libuše palác a studnu, kam schovala zlatou kolébku, kam chodila do lázně a kde se otevírají na Velký pátek poklady. Prohlédli jsme si Vyšehradský hřbitov a kostel sv. Petra a Pavla, kde bohužel už nevystavují Přemyslovy lýkové střevíce a tašku. Poznali jsme, které sousoší je Ctirad se Šárkou a které Libuše s Přemyslem. Zadováděli jsme si na dětském hřišti, které je vyzdobeno vyřezanými sochami postav ze Starých pověstí českých. Dozvěděli jsme se novou pověst o Čertových sloupech a viděli jsme, kde byl hrad Děvín a odkud Bivoj nesl kance. Bylo to fajn.

Kdepak je ten Šemík?

Dívčí hrady

Na Dívčích hradech nás čekalo 5 úkolů – házet šiškou do stromu, štafetový běh, vyjmenovat památky, které jsme viděli z vyhlídky, přenést na židličce z rukou „raněného“ a sestavit rozstříhanou pověst o Šárce a Ctiradovi. Za každý splněný úkol jsme získali část věty. Větu jsme sestavili a řekli ostatním skupinám. Obsahovala informaci o koních Převalského. Ty jsme pak pozorovali v ohradě a vyjmenovávali odlišné znaky od koně „obecného“. Výlet jsme zakončili na místě, kde asi byla Šárka přivázaná. Tam jsme si znovu celou pověst zopakovali. Bylo nádherně, a proto se nám výlet podařil.

Čechova stodola

Vyrazili jsme si zopakovat Staré pověsti české do Čechovy stodoly u Příbrami. Vyprávěl nám je samotný praotec Čech. Občas se nás na něco zeptal a my jsme všechno věděli. Moc nás chválil. Dozvěděli jsme se i nové pověsti, např. O králi Ječmínkovi a O Lucké válce. V sádrové kouli jsme našli schovaný drahokam, který jsme si mohli nechat, nebo za něco vyměnit v obchůdku. Na závěr jsme si vybarvovali buď praotce Čecha nebo náš erb. Výlet se nám moc líbil.

Autorské čtení

Doporučené

I letos se nám povedlo uskutečnit tradiční Autorské čtení. Žáci dobrovolně napsali na libovolné téma text, např. pohádku, povídku, sci – fi příběh a pak jej přečetli před svými spolužáky. Vybraných 20 autorů se pak zúčastnilo předčítání i v jiných třídách, kde posluchače tvořili žáci z různých tříd. Pobavili jsme se u pohádek o zvířátkách a u básně, poučili u sci – fi příběhu o robotech a příbězích o dětech a jejich problémech. S každým autorem poté proběhl rozhovor o tom, jak, kdy, a proč psal, co by z toho chtěl zažít, jak se inspiroval apod. Nakonec posluchači každému napsali hodnocení, které si určitě autoři schovají na památku. Prezenčně se zúčastnila 2.D, 3.D a 5.B. Videa svých čtenářů natočila 3.C, všechna jsou k dispozici na interní webové stránce spolu s  divadelními představeními, která žáci natočili v rámci Chlupíkova divadelního léta.