O Dana Baziková

dana.bazikova@fzs-chlupa.cz lektorka činnostního učení přízemí, zelená chodba Vystudovala obor speciální pedagogika na PF UK a 10 let pak učila ve zvláštní škole. Na FZŠ Chlupova/ prof.O.Chlupa pracuje od roku 2000. Ve vyučování používá metody činnostního učení, dramatické výchovy, skupinové práce, kooperativního učení i kritického myšlení. Prošla řadou kurzů. Působí jako lektorka metody činnostního učení. Na škole vede každoročně kroužek Dovedné ruce.

Týdenní plán 1.D na 1. – 5.6.

M – 4 PL v příloze, z čehož 2 jsou povinné, zbytek dobrovolný
      malý PS str. 31
      velký PS str. 111/2, 3; 112/2, 4
      videohovor v pondělí – 110/4, 111/1, 113/1
      videohovor ve středu – 112/3, 113/2,4 + PL – M1 
ČJ – Písanka 2 – str.16, 17, 18 
       Oranžová str. 52 – 53 Otesánek + čtení vlastní knížky a 2 čtenářské listy (pokud to už děti  dělaly s pí vych. Luckou, čtou „jen“ knížku)
        videohovor úterý – Oranžová str. 43 + diktát slov do Písanky
        videohovor čtvrtek – 3 strany text v příloze
HV –https://www.youtube.com/watch?v=SKvwAHPit1A J.Šlitr – Co jsem měl dnes k obědu

https://www.youtube.com/watch?v=5XqBlcRO9tE (Otesánek-Patrasová)
https://www.youtube.com/watch?v=qwIr34__TEc (Otesánek)

VV, ČSP – namalovat Otesánka s velikánským břichem, vystřihovat z letáků potraviny a lepit je do břicha

ČJS – videohovor pátek – měsíce, adresa, určování času

Týdenní plán 1.D na 25. – 29.5.

 

ČJS – dále pokračujeme v určování času s užitím slov celá, čtvrt, půl, třičtvrtě
        – se mnou v pátek budou dělat str,68
M – velký PS – str.. 107/1, 2, 3 ; 110/1
      malý PS – str. 31
      v příloze zasílám 4 PL – 2 jsou povinné, zbylé 2 dobrovolné
     – se mnou budou dělat v pondělí 109/ 1, 2 + PL – M2 – ten s penězi – prosím,
       vytiskněte ho a připravte na pondělí
                                          ve středu  108/ 3, 4
ČJ – Písanka 2 – str. 13, 14, 15
       Oranžová – z ní nadoma nic nezadávám, pokračujte ve čtení knížky. Děti by měly
        vypracovat do 10.6. dva čtenářské listy, které potřebuji zaslat.
       – se mnou budou dělat v úterý – Oranžová str. 40 – Každý jsme jiný
                                            ve čtvrtek – Oranžová str. 44
HV – dobrovolné píseň Rožnovské hodiny https://www.youtube.com
ČSP, VV – vyrobit nějaké hodiny s pohyblivými ručičkami, pokud je už nemáte hotové – dobrovolné,

Týdenní plán 1.D na 18. – 22.5.

ČJ – Oranžová – str. 41 – 42 (Nakreslit a napsat o sobě obrázkové psaní je dobrovolné.)
        Písanka 2 – str. 10, 11, 12 + diktát slov, vět, které už psali – ve větách můžete slova proházet
M – velký PS – str. 104 – (děti tabulku na autobusy znají, ale zatím jsme do ní psali nástupní  = A,
                                       B = 1.stanice, C = 2.stanice, D = 3.stanice, E = konečná)
                       str. 105 – (úlohu 2 doporučuji si vyzkoušet s opravdickými mincemi)
                       str. 106
                      PL v příloze – Slovní úlohy s časem
M – malý PS – str. 27 – 28, ale myslím si, že už je máme hotové
                      str.29, 30
ČSJ – Prvouka – str. 66 – 67 + procvičování určování času na hodinách

Týdenní plán 1.D na 11. – 15.5.

M – velký PS – str. 101/1, 2, 4 – cv.3 nedělejte
                      str. 102/1, 3 – cv. 2 je dobrovolné, cv.4 nedělejte
                       pyramidy na bílém papíře mezi str. 102 – 103
                       str. 103/1,2 – cv.3 nedělejte
M – malý PS – str. 26
M – můžete opakovaně počítat příklady na PL, který jsem s pokyny posílala minulý týden s ostatními úkoly
Oranžová – str. 38, 39 (cv. dole – „rým o sobě“ je dobrovolné)
Písanka 2 – str. 8, 9 + diktát věty např. Ola málo solí. Ála pije. – psát na „kytičkové“ řádky na str.9
ČJS – 63 – 64  – Hodiny – určování času
         odkaz na video o určování času .  https://www.youtube.com/watch?v=SZG6hv5uyeY
         odkaz na pohádku Krtek a hodiny: https://www.youtube.com/watch?v=rKb_1fDt8HI

Týdenní plán 1.D na 4. – 7.5.

Oranžová str. 32, 33
Písanka 2  – str. 6 , 7 + doporučuji 2 x diktát už napsaných slov malými písmeny – stačí vždy 3 slova, zda si naučená písmena pamatují, diktát lze psát na poslední stranu Písanky 2
HV – jen pro pobavení video, které natočila kolegyně – není povinné si ho pouštět :-)
Matematika – velký PS str. 96/ 1, 3 – cv.4 je dobrovolné
                                       str.97, 98
                      – malý PS – str. 24 – 25
                      – PL v příloze – Lze jej využít opakovaně, když nejprve budou počítat a výsledky psát na přiložený proužek papíru, podruhé je říkat ústně, teprve pak přímo do PL. Určitě ho nepočítejte celý najednou. Každý den nejvíce jedno cvičení, nebo jen jeden sloupeček nejprve na proužek papíru a pak znovu načisto. Pokud dítě v pohodě zvládá cv.1, tak teprve dělejte cv.2. Pokud ne, opakovaně se k němu vraťte.Tudíž není nutné ho propočítat celý během příštího týdne. Můžete se k němu opakovaně vracet podle schopností vašeho dítěte.
ČJS – str. 54 – pokud dítě ztratilo samolepky, dopíše názvy dalších obyvatel lesa do obrázku

Týdenní plán 1.D na 27. – 30.4.

HV – píseň Pět ježibab – text – https://www.youtube.com/watch?v=9CRFWKK0BIk
        píseň Pět ježibab – obrázky – https://www.youtube.com/watch?v=IJvtsuhZBWk
ČJ – v příloze vybarvování podle textu + text se šifrou
      – v příloze text Pálení čarodějnic
        Písanka 2 – str. 4 (vedle tiskacích písmen píší dané psací písmeno buď velké nebo malé )
                          str. 5
M – malý PS – str. 22 – 23
     – přílohy – matematická šifra – dobrovolné
                  – 3 PL udělané podle obtížnosti – dítě si vybere, kterou variantu chce řešit – lehkou, středně těžkou a těžkou a vyřeší, pak vypočítá druhý PL, kterým si ověří tajenku – ta je stejná na všech třech PL (tajenka zní Namaluj svoji vysněnou roušku), třetí PL je dobrovolný
VV – děti namalují podle tajenky – technika i materiál jsou na vašich možnostech – budu ráda, když všechny nebudou malovat jen pastelkami