O Dana Baziková

dana.bazikova@fzs-chlupa.cz lektorka činnostního učení přízemí, zelená chodba Vystudovala obor speciální pedagogika na PF UK a 10 let pak učila ve zvláštní škole. Na FZŠ Chlupova/ prof.O.Chlupa pracuje od roku 2000. Ve vyučování používá metody činnostního učení, dramatické výchovy, skupinové práce, kooperativního učení i kritického myšlení. Prošla řadou kurzů. Působí jako lektorka metody činnostního učení. Na škole vede každoročně kroužek Dovedné ruce.

Týdenní plán 1.D na 18. – 22.11.

ČJ – písmeno B – čtení slov a vět; uvolňovací cviky

M – sč. a odč. do 10 se znázorněním, sestavování příkladů podle znázornění, vytváření slovních úloh a jejich řešení, číselná řada 1 – 8, porovnávání

ČJS – dopravní výchova – opakování, okolí školy a domova

Týdenní plán 1.D na 4. – 8.11.

ČJ – 2 nová písmena – čtení slov a vět s nimi; uvolňovací cviky – obloučky a rovné čáry; nácvik správného psaní čísel; čt – představení divadla Glans ve škole:O kůzlátkách

M – číslo jako znak pro vyjádření počtu, zápis příkladů na sč. i odč. ke znázornění; orientace v plánku;stavění  vláčků – kombinatorika, hledání všech řešení

ČJS – správné a bezpečné chování na chodníku a na ulici; okolí školy

Týdenní plán 1.D na 21. – 25.10.

ČJ – Písmena P, S – čtení slov a vět s vyvozenými písmeny, správná intonace při tečce, otazníku, vykřičníku za větou; uvolňovací cviky – vlnovky, rovné čáry; po – čtenářská dílna s 4.D, út – II.projektový den – O.Sekora – Ferda mravenec

M – Sestavování příkladů na sč. a odč.ke znázornění; více, méně – porovnávání; jednoduché slovní úlohy; správné psaní číslic; základní geometrické tvary – poznávání, rozlišení

ČJS – po – Dopravní výchova s policistkou; chování na chodníku, přechodu, silnici

Podzimní výstava 1.D

Dnes jsme uspořádali podzimní výstavu jako součást ročníkového projektu. Vystavovali jsme ovoce, zeleninu, polní plodiny, plody z keřů a výrobky z nich. Návštěvníkům z ostatních prvních tříd, z 5.D a rodičům jsme vyprávěli, co o vystavovaných předmětech víme. Také jsme je seznámili s tím, co dělají některá zvířata na podzim a kteří ptáci odlétají. Nechali jsme je ochutnat šípkový čaj a jablka. Také si mohli vyzkoušet „výlov rybníku“. Doufáme, že se toho od nás co nejvíce dozvěděli a těšíme se, až pozvou oni nás.

Také si dáte šípkový čaj?

Podzimní dílničky 1.D

V úterý odpoledne jsme uspořádali podzimní dílničky pro děti a jejich rodiče. Tři maminky si pro nás připravily nádherné vytváření – ptáčka z podzimních plodů, záložku či obrázek z listí a zvířátko ozdobené listím. Kromě toho jsme navlékali jeřabiny jako korálky, vytvářeli zvířátka z kaštanů a obtiskávali listy. U toho nám pomáhali ostatní dospěláci. Dílny se nám podařili a z výtvorů jsme měli velkou radost.

Koukejte, jak nám to jde.