O Dana Baziková

dana.bazikova@fzs-chlupa.cz lektorka činnostního učení přízemí, zelená chodba Vystudovala obor speciální pedagogika na PF UK a 10 let pak učila ve zvláštní škole. Na FZŠ Chlupova/ prof.O.Chlupa pracuje od roku 2000. Ve vyučování používá metody činnostního učení, dramatické výchovy, skupinové práce, kooperativního učení i kritického myšlení. Prošla řadou kurzů. Působí jako lektorka metody činnostního učení. Na škole vede každoročně kroužek Dovedné ruce.

Autorské čtení

Doporučené

Poslední pátek v květnu jsme, jako již několikátý rok za sebou, uskutečnili Autorské čtení. V devíti dílnách se ho zúčastnilo asi 70 autorů z prvního stupně, 12 autorů z osmých tříd a na 180 posluchačů. Autoři, kteří ve svém volném čase napsali libovolný text, zde měli příležitost své dílo přečíst před různorodým publikem. Zazněly pohádky, ukázky z deníků, příběhy na různá témata, detektivky i sci-fi. Poté následovala beseda s každým autorem. Posluchači mu pak napsali, co je na textu zaujalo. Posloucháním a čtením jsme strávili příjemné dvě hodiny. Některé diváky to namotivovalo, aby se zúčastnili příštího ročníku Autorského čtení již jako autoři a ne jen jako diváci. Všem děkujeme za velmi zdařilou akci.

Výlet na Blaník

První květnový pátek jsme se spolu s 3.A vypravili hledat Blanické rytíře. Na úpatí Blaníku jsme se nejprve posilnili svačinkou a pak se vydali do svahu. Cestou jsme poznávali stromy a ptáky, četli si pověsti. Došli jsme až ke skále, ve které byl otvor do podzemí. Zde spí bájné vojsko – viz fotka :-). Pak jsme vystoupali na rozhlednu, koupili si upomínkové předměty a vyrazili zpět. Cesta byla strmá a hodně kamenitá. Výlet se nám povedl.

Nerušit

Noc s Andersenem

Doporučené

Fotogalerie 
Ve čtvrtek 28. 4. 2022 v 17.30 se před naší školou děly divné věci. Začaly se scházet děti z 1. stupně s rodiči. Místo aktovek nosily spacáky, karimatky, plyšáky a rodiče balíčky s jídlem (buchty, pizzy, ovoce apod.). A to vše proč? Blížila se pohádková Noc s Andersenem. Celý článek

Čtenářská dílna 3.D s 1.D

Díky uvolnění covidových opatření jsme mohli minulý pátek uskutečnit čtenářskou dílnu s názvem O ztraceném koni a podobizně. Třeťáci pomáhali prvňáčkům číst postupně text pohádky. Společně si jej převypravovali, domýšleli, jak to bude dál. Všichni si vyzkoušeli svoji pozornost a pamět při „kimovce“. Nakreslili portrét maminky nebo tatínka a napsali o ní/něm trojlístek/pětilístek, ze kterých jsme si pak udělali nástěnku. Třeťáci chválili prvňáčky za to, jak dávali pozor, četli, naslouchali, vymýšleli. Prvňáčci zase chválili třeťáky za to, jak jim pomáhali a byli na ně hodní. Celá dílna se povedla a rádi si jí někdy zopakujeme.

Minigolf 3.D

Od září jsme se měli možnost seznámit a vyzkoušet si některé nové sporty. Nejprve jsme si splnili první část plaveckého výcviku. Poté jsme se začali učit vybíjenou. Následoval florbal, kdy jsme se aktivně zúčastnili prosincového florbalového turnaje. V březnu jsme se naučili pod vedením trenéra hrát minigolf, který měl 18 drah s různými překážkami. Po vyslechnutí instruktáže jsme v malých skupinkách začali hru a tím se zapojili do soutěže. Abychom stihli absolvovat všechny dráhy, tak povolený počet úderů na jedné dráze byl tři. Nejlépe sa dařilo Julince, která všechny překážky zvládla na 48 úderů, ale užili jsme si to všichni. Už se těšíme, že si hru zopakujeme.

Masopust ve 3.D

Na Tučný čtvrtek přišly děti do školy v maskách. Nejprve se nám všichni představili a řekli nám, odkud přijeli. Během celého dopoledne jsme si povídali o Masopustu, četli si o něm a v připraveném textu si procvičovali učivo českého jazyka, řešili na dané téma slovní úlohy a tvořili své vlastní. Naučili jsme se dvě masopustní písničky. Slova té třetí děti hádaly z pantomimy trojic. Ke svačině všichni dostali koblihu. Navštívili jsme v maskách 5.B a 1.C, kde jsou někteří sourozenci, zazpívali jim a zahráli si s nimi píseň, která se doprovází určitým pohybem. Po návratu do své třídy děti kreslily tradiční masopustní masky podle popisu, který dostaly napsaný. Pak jsme si výkresy představili a na tabletu ukázali, jak dané masky skutečně vypadají. Rozloučili jsme se opět písní a poděkovali potleskem všem za účast. Celé masopustní dopoledne se nám velmi povedlo.

Už máme nakresleno a zpíváme