O Andrea Běhalová

Andrea Běhalová, Ph.D. , andrea.behalova@fzs-chlupa.cz Vyučující Aj na 1. st Učebna AJ - 1.patro, oranžová chodba

AJ 4.A,B,C (Andrea Běhalová) –týden 24.-28.2.,2020

Dobrý den,

Jarní prázdniny: Připomínám, že v době jarních prázdnin od 15.2 do 23.2. je škola zavřená. S dětma se uvidíme až od pondělka 24.2.

A4 linkované sešity -4.A: Od některých dětí ze 4.A jsem si vysbírala A4 linkované sešity, takže je mám nyní u sebe. Kontroluji napsané opravy k Testu 3.

AJ Portfolia -4.A, 4.B, 4.C: Oznamuji, že portfolia na angličtinu mají děti nyní ve škole.

Pokud nenastanou nějaké změny, tak v týdnu 24.-28.2. budeme pokračovat v následujícím:

 1. Začneme Unit 4 na téma „Animals“ (Zvířata).
 2. Pracujeme se slovní zásobou v jednotném vs. množném čísle; tvoříme věty a otázky se slovní vazbou „It is a…“, „They are…“, „Which animals are (big)? a dále k popisu zvířat; hrajeme hru „Scavenger hunt“.
 3. Věnujeme se stupňování přídavných jmen. Např. small –smaller –the smallest (malý –menší –nejmenší).
 4. Procvičujeme si umístění něčeho/ někoho s použitím místních předložek (např. between, next to, opposite) formou rozhovorů.
 5. Procvičujeme si v pracovním sešitě (Activity Book).
 6. Ústně zkoušíme slovíčka z Unitu 3 (pouze ten, kdo ještě nebyl).

Přeji všem pěkné jarní prázdniny,

Andrea Běhalová

AJ 3.A,B (Andrea Běhalová) – týden 24.-28.2.,2020

Dobrý den,

Jarní prázdniny: Připomínám, že v době jarních prázdnin od 15.2 do 23.2. je škola zavřená. S dětma se uvidíme až od pondělka 24.2. 

AJ Portfolia -3.A, 3.B: Oznamuji, že portfolia na angličtinu děti mají nyní ve škole.

Pokud nenastanou nějaké změny, tak v týdnu 24.-28.2. budeme pokračovat v následujícím:

 1. Dokončíme Unit 5 na „Toys and Sport equipment“ (hračky a sportovní potřeby).
 2. Procvičujeme si čísla 0-20, pořadí slov ve větě při popisu věcí, slovní vazby „I’ve got…, I haven’t got…, Have you got..? (ústně, písemně, hrou)
 3. Povíme si o projektu k Unitu 5.
 4. Naučíme se sloveso „have got“ (mít) ve 3.osobě, v kladné a záporné větě. Např. He/ She has got a big blue ball. (česky: On/ Ona má velký modrý míč)
 5. Písemný domácí úkol jsem dětem nezadala, ale děti si mají opakovat slovíčka z Unitů 3,4,5 ústně a písemně. Slovíčka budeme ústně zkoušet na známky po jarních prázdninách.

Navíc zveřejňuji odkazy:

Baby Shark Valentine song   

2 songs „I’ve got a robot“ a „I’ve got…I haven’t got…“ k procvičení slovesa „have got“ zde ;-)

Song „Have you got a pet?“  

Přeji všem pěkné jarní prázdniny,

Andrea Běhalová

AJ 1.A,B,C,D (Andrea Běhalová) -týden 24.-28.2.,2020

Dobrý den,

Jarní prázdniny: Připomínám, že v době jarních prázdnin od 15.2 do 23.2. je škola zavřená. S dětma se uvidíme až od pondělka 24.2. 

Portfolia na angličtinu (AJ) -1.A, 1.B, 1.C, 1.D:  Oznamuji, že portfolia na angličtinu děti mají nyní ve škole.

Pokud nenastanou nějaké změny, tak v týdnu 24.-28.2. budeme pokračovat v následujícím:

 1. Přivítáme se Valentýnskýma písničkama a tancem. Hrajeme si s barevnou káčou.
 2. Připomeneme si Unit 2 na téma “School” (škola) –slovíčka a písničky.
 3. Začneme Unit 4 na téma “Clothes” (Oblečení). Učíme se novou slovní zásobu: a skirt (sukně), a shoe (bota), a hat (čepice), a jumper (pulovr/ svetr bez zapínání), a sock (ponožka), a T-shirt (tričko) s kartičkama a říkankou.

Jak jsem dětem slíbila, vyvěšuji odkazy k Valentine’s Day: 

I love you (zpíváme si a tančíme s našim novým kamarádem, fialovým dinosaurem Barney)

Valentines, Valentines, What colours do you see?

Valentine shape song

Domácí úkol/ Homework (HW):

1.A na úterý 25.2.2020;     1.D na středu 26.2.2020.;     1.B, 1.C na pátek 28.2.2020

 1. V pracovním sešitě (Activity Book) na stránce 81 si děti mají vybarvit a vystřihnout 2 barevná kolečka vytvořená z trojúhelníků (každý trojúhelník je třeba vybarvit jinou barvou). Poté děti mají s pomocí rodiče/ dospělé osoby podlepit kolečka tvrdým papírem a vytvořit dírku uprostřed kolečka. Nakonec jedno kolečko si děti nechají doma a druhé kolečko donesou do školy na angličtinu.
 2. Děti si mají zazpívat Valentýnské písničky (vizte odkazy výše).
 3. Děti si mají opakovat základní slovíčka k již probraným Unitům 1,2,3.

 Přeji všem pěkné jarní prázdniny,

Andrea Běhalová

AJ 2.A,B,C (Andrea Běhalová) -týden 24.-28.2.,2020

Dobrý den,

Jarní prázdniny: Připomínám, že v době jarních prázdnin od 15.2 do 23.2. je škola zavřená. S dětma se uvidíme až od pondělka 24.2. 

AJ Portfolia -2.A, 2.B, 2.C: Oznamuji, že portfolia na angličtinu děti mají nyní ve škole, ale brzy je budeme posílat domů.

Pokud nenastanou nějaké změny, tak v týdnu 24.-28.2. budeme pokračovat v následujícím:

2.A:

 • Pracujeme na projektu k Unitu 3. Děti dostanou výkresy k projektu ve š
 • Dokončíme ústní zkoušení (odříkání zpaměti říkanku, kterou děti najdou v učebnici (Class Book) na stránce 21, pouze 4 řádky z této říkanky) a četbu příběhu “Be careful” -pouze děti, které ještě nebyly.

2.B, 2.C

 • Opakujeme si Unit 3 a připravujeme se na shrnující Test 3, který si napíšeme příští týden ve čtvrtek 5.března.
 • Navíc si procvičujeme slovní otázku “Do you like (orange juice)?”. Po poslechu a četbě příběhu s názvem “Soup” si děti vytvoří vlastní polévku do A4 sešitu a tím si rozšíří slovní zásobu o zeleninu a názvy polé
 • Ústně začneme zkoušet slovíčka k Unitům 1,2,3, včetně použití slovíček ve větách. Navíc dokončíme ústní zkoušení na odříkání zpaměti říkanku, kterou děti najdou v učebnici (Class Book) na stránce 21,
 • Děti, které ještě nečetly miniknížku “Cheese” a ve škole vypracovaný projekt “Food and Drink” k Unitu 3, tak tento týden vše budou číst.

Jak jsem dětem slíbila, vyvěšuji odkazy k Valentine’s Day:

Baby Shark Valentine song

Valentines, Valentines, What colours do you see?

 

Valentine shape song

Domácí úkol/ Homework (HW):

2.A. na pondělí 24.2.2020:

 1. Na projekt k Unitu 3 si děti mají donést celkem 4 malé, barevné obrázky -2 obrázky co k jídlu a pití mají rádi J a 2 obrázky co k jídlu a pití nemají rádi L. Obrázky budeme lepit na výkres o velikosti A4 a k obrázkům budeme psát věty. Děti navíc budou potřebovat lepidlo, nůžky a řádně ořezané barevné pastelky k vybarvování a psací potřeby –budeme psát věty v angličtině.
 2. V pracovním sešitě (Activity Book) na str.73-74 si děti mají vyrobit miniknížku “Cheese!”. Děti dokreslují do obrázků jídlo a nápoje a jejich názvy pak dopisují do vět pod jednotlivými obrázky. Děti se mají doma procvičovat čtení miniknížky “Cheese!”.
 3. Děti si mají doma opakovat základní slovíčka z Unitů 1,2,3 ústně a písemně a použité v kladných a záporných větách, např.: This is a book. This isn’t a pencil. I can see a lion. I can’t see a zebra. I like apples. I don’t like coffee. There is mouse Spike. There isn’t Daisy.

2.B, 2.C. na čtvrtek 27.2.2020:

Děti si mají doma opakovat základní slovíčka z Unitů 1,2,3 ústně a písemně a použité v kladných a záporných větách, např.: This is a book. This isn’t a pencil. I can see a lion. I can’t see a zebra. I like apples. I don’t like coffee. There is mouse Spike. There isn’t Daisy.

Přeji všem pěkné jarní prázdniny,

Andrea Běhalová

AJ 4.A,B,C (Andrea Běhalová) –týden 10.-14.2.,2020

Dobrý den,

AJ Portfolia -4.A, 4.B, 4.C: Oznamuji, že portfolia na angličtinu mají děti nyní ve škole.

Časopisy (prosincové vydání + dvojčíslo na leden/únor 2020): Oznamuji, že děti ze 4.A ,4.B, 4.C mají u sebe nyní anglické časopisy (prosincové vydání + dvojčíslo na leden/únor). Děti by si měly nosit na angličtinu 2 časopisy (prosincové vydání + dvojčíslo na leden/únor).

Pokud nenastanou nějaké změny, tak v týdnu 10.-14.2. budeme pokračovat v následujícím:

 1. Dokončíme ústní zkoušení na určování času a slovíčka k Unitu 3.
 2. Prezentujeme vypracované projekty k Unitu 3.
 3. Zamyslíme se nad opravenými shrnujícími Testy k Unitu 3 a píšeme společně opravy k Testu 3.
 4. Připomeneme si svátky a významné události v lednu a únoru, včetně Valentine’s Day.

Přeji všem pěkný zimní den,

Andrea Běhalová

AJ 3.A,B (Andrea Běhalová) – týden 10.-14.2.,2020

Dobrý den,

AJ Portfolia -3.A, 3.B: Oznamuji, že portfolia na angličtinu děti mají nyní ve škole.

Minulý týden nám jedna angličtina ve 3.B odpadla z důvodu celotřídního programu. Pokud nenastanou nějaké změny, tak v týdnu 10.-14.2. budeme pokračovat v následujícím:

 1. Ve 3.B se věnujeme psaní oprav ke shrnujícímu Testu 4, ve 3.A dokončíme psaní oprav.
 2. Ústní zkoušení v úterý 11.2.: Ústně zkoušíme odříkání písničky v učebnici (Class Book) na stránce 28. V písničce děti mohou zaměnit slovo „a ball“ za název jiné hračky.
 3. V Unitu 5 si procvičujeme četbu a dramatizaci příběhu „Let’s play football“ (vizte učebnici na str.29).
 4. Procvičujeme si také psaní základní slovní zásoby k Unitu 5 a čísel 0-20.
 5. Zpíváme si písničky na Valentýna.

Užitečné odkazy k Unitu 5 jsou zde: Story „Let’s play football“        

Vocabulary (slovíčka, Unit 5)           Song „I’ve got a ball“ 

Přeji všem pěkný zimní den,

Andrea Běhalová