O Andrea Běhalová

Dr.Andrea Běhalová, andrea.behalova@fzs-chlupa.cz Vyučující Aj na 1. st Učebna AJ - 1.patro, oranžová chodba

AJ 5.A. (Andrea Běhalová) – týden 21.-25.1.,2019

Dobrý den,

Známky ke 2.pololetí: V elektronické žákovské knížce musíme počkat až budeme mít připravený prostor pro zapisování známek ke 2.pololetí. Oznamuji tedy, že v elektronické žákovské knížce známky ke 2.pololetí budou pro Vás a Vaše děti zveřejněny až od února 2019.

Pokud nenastanou nějaké změny, tak v týdnu 21.-25.1.2019 budeme pokračovat v následujícím:

 1. Pokračujeme v Unitu 3.
 2. Nadále se věnujeme skupinové práci k tématu “my school” (moje škola) a porovnávání školních rozvrhů a škol ve Velké Británii, USA a České republice. Pracujeme se slovní zásobou v rámci tématu.
 3. Procvičujeme si v pracovním sešitě.

Homework (due Wednesday, January 23  –středa, 23.1.2019): Napsat si slovíčka do slovníčku k Unitu 3 (části 3C, 3D až po slovíčko “Science”).

Přeji všem hezký den,

Andrea Běhalová

AJ 4.C,D (Andrea Běhalová) – týden 21.-25.1.,2019

Dobrý den,

Známky ke 2.pololetí: V elektronické žákovské knížce musíme počkat až budeme mít připravený prostor pro zapisování známek ke 2.pololetí. Oznamuji tedy, že v elektronické žákovské knížce známky ke 2.pololetí budou pro Vás a Vaše děti  zveřejněny až od února 2019.

Pokud nenastanou nějaké změny, tak v týdnu 21.-25.1.2019 budeme pokračovat v následujícím:

 1. 4.D.: Opakujeme si Unit 3 a shrnující Test 3 z Unitu 3 si napíšeme příští týden v úterý 29.1. V úterý 22.1. si zkontrolujeme DÚ (pracovní list na určování času).
 2. 4.C.: Pokračujeme v Unitu 4. Procvičujeme si slovní zásobu v kladných a záporných větách „It is/isn’t…“, „They are/aren‘t….“ formou příběhu. Učíme se popsat zvířata (vzhled, potrava, kde žijí,…) a porovnat je s jinýma zvířatama. Hrajeme hry v rámci tohoto učiva a poslechneme si říkanku. Procvičujeme si v pracovním sešitě. V úterý 22.1. si zkontrolujeme DÚ (napsaná slovíčka k Unitu 4 –pouze „animals“).

Přeji všem hezký den,

Andrea Běhalová

AJ 3.A,D (Andrea Běhalová) – týden 21.-25.1.,2019

Dobrý den,

Známky ke 2.pololetí: V elektronické žákovské knížce musíme počkat až budeme mít připravený prostor pro zapisování známek ke 2.pololetí. Oznamuji tedy, že v elektronické žákovské knížce známky ke 2.pololetí budou pro Vás a Vaše děti zveřejněny až od února 2019.

Pokud nenastanou nějaké změny, tak v týdnu 21.-25.1.2019 budeme pokračovat v následujícím:

 1. 3.D. Opakujeme si Unit 4 a shrnující Test 4 z Unitu 4 si napíšeme příští týden v pondělí 28.1. Ve čtvrtek 24.1. budeme prezentovat projekty „My favourite food“ a pokud stihneme, tak si poslechneme a přečteme „Colin in Computerland“.
 2. 3.A. Začneme Unit 5 na téma „hračky a sportovní potřeby“. Procvičujeme si novou slovní zásobu k tématu a sloveso „have got“ v kladných a záporných větách a otázkách formou příběhu a písničkou. Říkankou si připomeneme čísla 0-20. Procvičujeme si v pracovním sešitě. Dětem ve 3.A. jsem písemný domácí úkol nezadala.
 3. Jak jsem dětem slíbila, tak vyvěšuji písničky k Unitu 4 na rozšíření slovní zásoby (potraviny, jídl, nápoje) a k procvičení „Do you like…?“ ;-)

Přeji všem hezký den,

Andrea Běhalová

AJ 2.A,B,C (Andrea Běhalová) – týden 21.-25.1.,2019

Dobrý den,

pokud nenastanou nějaké změny, tak v týdnu 21.-25.1.2019 budeme pokračovat v následujícím:

 1. Pokračujeme v Unitu 3.
 2. Hrajeme příběh “Be careful” jako v divadle nebo ve filmu.
 3. Procvičujeme si otázku “Do you like…?”.
 4. Čteme Spikovu miniknížku v rámci tématu.
 5. Ústně zkoušíme odříkání říkanky “I don’t like coffee”.

Domácí úkol/ Homework (HW):

2.C,B na pondělí 21.1.   2.A. na pátek 25.1.2019

 1. Děti se mají naučit zpaměti odříkat krátkou říkanku “I don’t like coffee”, která je v učebnici na stránce 22.
 2. V pracovním sešitě si děti mají vypracovat cvičení na stránce 26, jedná se o cvičení u druhého domečku a cvičení u čtvrtého domečku. Na stránce 27 si děti mají vypracovat cvičení dole na stránce.

Přeji všem hezký den,

Andrea Běhalová

AJ 1.A,B,C,D (Andrea Běhalová) – týden 21.-25.1.,2019

Dobrý den,

pokud nenastanou nějaké změny, tak v týdnu 21.-25.1.2019 budeme pokračovat v následujícím:

 1. 1.A.,1.B.: Minulý týden děti z 1.A. a 1.B. neměly angličtinu kvůli celotřídnímu programu s druhou polovinou třídy, takže co jsme měli dělat minulý týden přesouváme na tento týden, včetně domácího úkolu. (vizte minulý týdenní plán 14.-18.1.,2019)
 2. 1.C.,1.D.: Dokončujeme Unit 3. Procvičujeme si názvy barev formou “color dictation” (diktátem barev). Učíme se slovní spojení: barva + název věci. Například: a red pen, a blue book formou příběhu “Be quiet Daisy”. Zpíváme si novou zimní písničku.

Domácí úkol/ Homework (HW):

1.A.,1.B. na středu 23.1.2019: V pracovním sešitě (Activity Book) si děti mají vypracovat stránku 20. Děti mají obrázky dokreslit a říkají si podle obrázků: How many trains? Two trainS. (Kolik vlaků. Dva vlaky.) How many drums? Three drumS. (Kolik bubnů? Tři bubny.) Děti si tím procvičují množné číslo u podstatných jmen.

1.D. na úterý 22.1.2019;    1.C. na pátek 25.1.2019: Děti dostaly papír, na němž je příběh. Děti mají z toho vyrobit miniknížku a přinést ji na angličtinu tento týden, Tudíž děti mají vystřihnout podle přerušované čáry a očíslovat jednotlivé obrázky v pořadí jak probíhá příběh. Následně děti slepí stránky do podoby knížky a podepíšou si ji svým jménem.

Přeji všem hezký den,

Andrea Běhalová

AJ 2.A,B,C (Andrea Běhalová) – týden 14.-18.1.,2019

Dobrý den,

Hodnocení za 1.pololetí:  Připomínám, že tento týden bychom měli uzavřít hodnocení k 1.pololetí.

Pokud nenastanou nějaké změny, tak v týdnu 14.-18.1.2019 budeme pokračovat v následujícím:

 1. Pokračujeme v Unitu 3 na téma “Food” (jídlo).
 2. Pokračujeme v procvičování slovesa “like” (mít rád) slovní hrou a písemně. Například: I like (tea). I don’t like (bread). Znovu si společně odříkáme říkanku “I don’t like coffee.”
 3. Učíme se tvořit otázky se slovesem “like” a odpovět na ně. Například: Do you like cheese?” Yes, I do. nebo No, I don’t. K tomu si poslechneme příbě
 4. Opakujeme si již probraná základní slovíčka k Unitům 1-3 a k úvodnímu Unitu (Introductory Unit), abychom si je připomněli.
 5. Zpíváme si zimní písničku. Jak jsem dětem slíbila, tak vyvěšuji zimní písničku zde: „Little snowflake“ ;-)

Domácí úkol/ Homework (HW): 

2.C,B na pondělí 14.1.     2.A. na pátek 18.1.2019: V pracovním sešitě si děti mají vypracovat křížovku na stránce 25. Děti si tím procvičují psaní probraných slovíček.

Přeji všem hezký den,

Andrea Běhalová