O Andrea Běhalová

Dr.Andrea Běhalová, andrea.behalova@fzs-chlupa.cz Vyučující Aj na 1. st Učebna AJ - 1.patro, oranžová chodba

AJ 5.A. (Andrea Běhalová) -týden 23.-26.4.,2019

Dobrý den,

Velikonoční svátky 18.-22.4., škola je zavřená.

Pokud nenastanou nějaké změny, tak v týdnu 23.-26.4. budeme pokračovat v následujícím:

 1. Věnujeme tématu „Easter“ (Velikonoce).
 2. Pokračujeme v Unitu 4. Ústně zkoušíme povídání o “My day”.
 3. Nadále si procvičujeme kladení otázek v přítomném čase prostém.

Homework (due Wednesday, April 24 –středa, 24.4.2019): Děti se mají připravovat na ústní zkoušení –plynulé povídání v přítomném čase prostém o “My day” (Můj den).

Příjemné prožití velikonočních svátků,

Andrea Běhalová

Happy Easter

AJ 4.C,D (Andrea Běhalová) -týden 23.-26.4.,2019

Dobrý den,

Velikonoční svátky 18.-22.4., škola je zavřená.

Portfolia na AJ 4.C, 4.D. Děti ze 4.C a 4.D mají nyní portfolia u sebe doma. Děti donesou portfolia zpět do školy na angličtinu v úterý 23.4.

Pokud nenastanou nějaké změny, tak v týdnu 23.-26.4. budeme pokračovat v následujícím:

4.C: Tento týden budeme spojeni s druhou polovinou třídy z důvodu nepřítomnosti paní učitelky Kloudové. Kromě Velikonoc se také věnujeme četbě anglických knížek pro děti a začneme Unit 6 na téma „Hobbies/ What do you do in your free time?“ (Zájmy/ koníčky, Volnočasové aktivity), pouze úvod k Unitu 6. Připomínám, že dětem jsem písemný domácí úkol nezadala, ale děti si mají pravidelně opakovat probraná slovíčka z Unitů 1-5.

4.D: Kromě Velikonoc také celý týden pokračujeme v opakování Unitu 5 a připravujeme se na shrnující Test 5. Termín Testu 5 je příští týden v úterý 30.4. Navíc ústně zkoušíme nasměrování cesty. Např. Turn left, go straight on, ….(Zahni doleva, jdi rovně, …). Připomínám, že dětem jsem písemný domácí úkol nezadala, ale děti si mají pravidelně opakovat probraná slovíčka z Unitů 1-5, především nyní opakovat si vše v Unitu 5.

Navíc se ve 4.C a 4.D věnujeme tématu „Easter“ (Velikonoce). Během velikonočních prázdnin si děti mohou poslechnout velikonoční písničku: It’s Easter

Četba anglických knížek a příběhů pro děti pokračuje ve 4.C a 4.D. také v dubnu, květnu a červnu. :-)

Příjemné prožití velikonočních svátků,

Andrea Běhalová

Happy Easter

AJ 3.A,D (Andrea Běhalová) -týden 23.-26.4.,2019

Dobrý den,

Velikonoční svátky 18.-22.4., škola je zavřená.

Portfolia na AJ 3.D: Děti ze 3.D mají nyní portfolia u sebe doma. Děti donesou portfolia zpět do školy v den shrnujícího Testu 6 z Unitu 6, t.j. ve čtvrtek 25.4.

Pokud nenastanou nějaké změny, tak v týdnu 23.-26.4. budeme pokračovat v následujícím:

3.D.  Shrnující Test z Unitu 6 si napíšeme ve 3.A tento týden ve čtvrtek 25.4. Poté v pátek 26.4. si rozšíříme slovní zásobu k Unitu 6. Připomínám, že děti si mají za domácí úkol vypracovat pracovní list, který slouží k opakování Unitu 6 navíc.

3.A. Začneme Unit 7 „In the Street“ –nová slovní zásoba (lidé, popisná přídavná jména), slovesa „have got“ a „to be“ v popisu osob (Např. She has got long black hair. He is tall.). Procvičujeme si v pracovním sešitě. Připomínám, že dětem jsem písemný domácí úkol nezadala, ale děti si mají pravidelně opakovat probraná slovíčka z Unitů 1-6.

Navíc se ve 3.A a 3.D věnujeme tématu „Easter“ (Velikonoce). Během velikonočních prázdnin si děti mohou poslechnout velikonoční písničku: It’s Easter

Četba anglických knížek a příběhů pro děti pokračuje ve 3.A a 3.D. také v dubnu, květnu a červnu. :-)

Příjemné prožití velikonočních svátků,

Andrea Běhalová

Happy Easter

AJ 2.A,B,C (Andrea Běhalová) –týden 23.-26.4.,2019

Dobrý den,

Velikonoční svátky 18.-22.4., škola je zavřená. 

Pokud nenastanou nějaké změny, tak v týdnu 23.-26.4. budeme pokračovat v následujícím:

2.B,C: S dětma ve 2.B a 2.C se uvidíme až v pondělí 29.4.

2.A: Pokračujeme v opakování Unitu 4 a připravujeme se na shrnující Test z Unitu 4. Opakujeme si části těla, barvy vlasů, slovní vazbu “I’ve got….(Já mám…) ústně, písemně, poslechem a četbou . Rozšíříme si slovní zásobu o jiné části těla a smysly (hear, see, smell, taste, touch).

Domácí úkol/ Homework (HW):

2.C,B na pondělí 29.4.  

Dětem jsem domácí úkol nezadala. Během velikonočních prázdnin si děti mohou poslechnout velikonoční písničku: It’s Easter

2.A. na pátek 26.4. 

 1. Děti si mají opakovat Unit 4 – části těla, barvy vlasů, slovní vazbu “I’ve got….(Já mám…) ústně a písemně.
 2. Děti si mají vypracovat pracovní list na procvičování částí těla a četbu vět “I´ve got…”, který dostaly.
 3. Během velikonočních prázdnin si děti mohou poslechnout velikonoční písničku: It’s Easter

Příjemné prožití velikonočních svátků,

Andrea Běhalová

Happy Easter

AJ 1.A,B,C,D (Andrea Běhalová) -týden 23.-26.4.,2019

Dobrý den,

Velikonoční svátky 18.-22.4., škola je zavřená. 

Portfolia na AJ -1.A, 1.B, 1.C, 1.D: Pokud někdo ještě neodevzdal portfolium na angličtinu, tak by jej měl neprodleně odevzdat.

Minulý týden jsme měli angličtinu pouze v 1.A. Děti v 1.B, 1.C, 1.D měly jiný celotřídní program na místo angličtiny. Pokud nenastanou nějaké změny, tak v týdnu 23.-26.4. se věnujeme tématu “Easter” (Velikonoce).

 1. Učíme se slovní zásobu v rámci tématu: an Easter card, a rabbit, hot cross buns, an Easter egg, chocolate.
 2. Zapřemýšlíme, povíme a porovnáme si tradice Velikonoc v České republice vs. anglicky mluvících zemích. K tomu vzhlédneme video nahrávku.
 3. Zpíváme si anglické velikonoční písničky.
 4. Vyrobíme si malé velikonoční přáníčko. :-)
 5. Pracujeme v pracovním sešitě.

Domácí úkol/ Homework (HW):

1.D. na úterý 23.4.;    1.A, 1.B. na středu 24.4.;    1.C. na pátek 26.4.:    

 1. V pracovním sešitě na stránce 85 si děti mají vystřihnout celý dort (svíčky nechat prosím na dortu) a vybarvit jej a svíčky. Na stejné stránce si děti mají vystřihnout čísla jako pexeso (čísla nikde nelepíme).
 2. Děti si mají opakovat slovíčka k Unitu 5. Odkaz na výslovnost ke slovíčkům zde: Slovíčka k Unitu 5
 3. Během velikonočních prázdnin si děti mohou poslechnout velikonoční písničku: It’s Easter  

Příjemné prožití velikonočních svátků,

Andrea Běhalová

Happy Easter

AJ 5.A. (Andrea Běhalová) -týden 15.-17.4.,2019 (Velikonoční svátky 18.-22.4., škola je zavřená)

Dobrý den,

Poznámka pro rodiče –Čtvrtletní hodnocení: Minulý týden jsme uzavřeli čtvrtletní hodnocení z angličtiny. Tento týden děti budou informovány o průběžné čtvrtletní známce z angličtiny.

Pokud nenastanou nějaké změny, tak v týdnu 15.-17.4. budeme pokračovat v následujícím:

 1. Pokračujeme v Unitu 4. Opakujeme si předložky s časovými údaji formou minitestu a povídání o “My day” (Můj den) formou ústního zkoušení
 2. Nadále si čteme o populárních sportech v anglicky mluvících zemích a procvičujeme si v pracovním sešitě.
 3. Věnujeme se otázkám v přítomném čase prostém.

Homework (due Wednesday, April 17 –středa, 17.4.2019): Napsat si slovíčka k Unitu 4 (část 4D).

Přeji všem hezké jarní dny,

Andrea Běhalová