O Andrea Běhalová

Andrea Běhalová, Ph.D. , andrea.behalova@fzs-chlupa.cz Vyučující Aj na 1. st Učebna AJ - 1.patro, oranžová chodba

AJ 2.A,B,C,D (Andrea Běhalová) -týden 25.-29.5.,2020

Dobrý den,

Distanční výuka na týden 25.-29.5.: Sdělte, prosím, dětem: Milé děti, úkoly máte na celý týden, tak si je prosím rozdělte. Na úkolech pracujte samostatně, přibližně 10 minut každý den. Jsem moc ráda, děti, že všichni pilně a pečlivě vypracováváte úkoly. :-) Myslím na vás a tady máte úkoly na týden 25.-29.května. 

Úkoly: Tento týden pokračujeme v Unitu 6 na téma “Summertime, Clothes” (Letní čas, Oblečení). Podle učebních osnov Unit 6 je posledním unitem v tomto školním roce.  

  1. Pusťte si moji video lekci na YouTube. Odkaz je zde:
  2. Přehrajte dětem následující 2 video nahrávky několikrát během týdne.

VIDEO 1: What are you wearing? (česky: Co máš na sobě oblečeno?). Videem si děti připomenou některá známá slovíčka oblečení a také se učí porozumět otázce: What are you wearing? =Co máš na sobě oblečeno? Odkaz na video 1 je zde:  

VIDEO 2:  I’m wearing (česky: Já mám na sobě oblečeno). Videem se děti učí slovní vazbu: I’m wearing = Já mám na sobě oblečeno. Odkaz na video 2 je zde:

  1. Děti si několikrát poslechnou příběh “The sunhat“ (česky: sluneční klobouk) a při poslechu si všímají slovních vazeb: What are you wearing? = Co máš na sobě oblečeno?; I’m wearing…= Já mám na sobě oblečeno…; Take off your sunhat =sundej si svůj sluneční klobouk. Děti pak povídají česky rodičům, babičce, dědečkovi nebo třídní učitelce o čem ten příběh byl. Odkaz na příběh je zde:
  2. V pracovním sešitě si děti vypracují stránku 49. Nahoře na stránce děti pracují s barevnýma pastelkama, čtou jednotlivá slova barev (red =červená, blue =modrá, green =zelená, yellow =žlutá, brown =hnědá), sledují čáry a zjistí jaké barvy jsou jednotlivé kousky oblečení (shorts =kraťasy, T-shirt =tričko, sunhat =sluneční klobouk, socks =ponožky, trainers =tenisky). Pak podle vypracované stránky nahoře děti dopíšou názvy oblečení do věty (dole na stránce) a tatínkovi na obrázku vybarví pastelkama oblečení, tak jak to napsaly do věty. Po vypracování si udělejte sebekontrolu úkolu. Řešení najdete v moji video lekci na YouTube (vizte odkaz pod úkolem č.1 v tomto týdenním plánu. ;-)      
  3. Úkol navíc pro “rychlíky” (rychlé děti): Děti si vytvoří slovíčkové pexeso k oblečení podle slovíček v učebnici angličtiny na stránce 37. Na jedné kartičce bude napsané slovo, na další kartičce k tomu slovu bude nakreslený barevný obrázek kousku oblečení.
  4. Dobrovolná/nadstandardní práce: Procvičování na stránkách UMIMETO.ORG –UMIME ANGLICKY.

Děkuji Vám za spolupráci a důvěru. Věřím, že spolu to zvládneme. ;-)

Přeji Vám všem hezké jarní dny a opatrujte se.

Vaše paní učitelka Andrea Běhalová

Angličtina 1.A,B,C,D od 25.5.

Milé děti, vážení rodiče a zákonní zástupci,

vzhledem k úpravě výuky od 25.5. do konce tohoto školního roku mám přidělené všechny 2.třídy a plánování výuky pro děti ve všech 1.třídách (1.A,1.B,1.C,1.D) přebírá paní učitelka Nataša Martínková. Tudíž od této chvíle děti z mých skupinek angličtiny v 1.A, 1.B, 1.C, 1.D by měly sledovat a vypracovávat úkoly vyvěšené zde paní učitelkou Natašou Martínkovou, ale každá z učitelek angličtiny, Nataša a já, budeme nadále monitorovat práci dětí, tak, jak byly zvyklé děti i Vy. 

Vzhledem k dané situaci budu dobrovolně každý týden dětem poskytovat konzultace. Tyto konzultace v Google Meet budou jen pro děti z mých skupinek v 1.A,1.B,1.C,1.D a budou dobrovolné. Den a čas konzultací bude ještě upřesněn.

Děkuji Vám za spolupráci a důvěru. Věřím, že spolu to zvládneme. ;-)

Přeji Vám všem hezké jarní dny a opatrujte se.

Andrea Běhalová, Ph.D., učitelka angličtiny

Angličtina 4.A,B,C od 25.5.

Milé děti, vážení rodiče a zákonní zástupci,

vzhledem k úpravě výuky od 25.5. do konce tohoto školního roku mám přidělené všechny 2.třídy a plánování výuky pro děti ve všech 4.třídách (4.A,4.B,4.C,4.D,4.E) přebírá paní učitelka Monika Otrubová. Tudíž od této chvíle děti z mých skupinek angličtiny ve 4.A, 4.B, 4.C by měly sledovat a vypracovávat úkoly vyvěšené zde paní učitelkou Monikou Otrubovou, ale každá z učitelek angličtiny, i já, budeme nadále monitorovat práci dětí, tak, jak byly zvyklé děti i Vy.

Nadále děti v mých skupinkách ve 4.A,4.B,4.C mají přístup na UMITETO.ORG –UMIME ANGLICKY, kde budu připravovat zábavné úkoly k procvičování navíc každý týden. Jak jsem Vás již dříve informovala e-mailem, tak děti si mohou všechny úkoly vypracovávat v klidu doma až do konce června 2020. Úkoly v umimeto se budou vztahovat k již probranému učivu v distanční výuce a jsou pro všechny děti dobrovolné.

Vzhledem k dané situaci budu dobrovolně každý týden dětem poskytovat konzultace. Tyto konzultace v Google Meet budou jen pro děti z mých skupinek ve 4.A,4.B,4.C a budou dobrovolné. Den a čas konzultací bude ještě upřesněn.

Děkuji Vám za spolupráci a důvěru. Věřím, že spolu to zvládneme. ;-)

Přeji Vám všem hezké jarní dny a opatrujte se.

Andrea Běhalová, Ph.D., učitelka angličtiny

Angličtina 3.A,B od 25.5.

Milé děti, vážení rodiče a zákonní zástupci,

vzhledem k úpravě výuky od 25.5. do konce tohoto školního roku mám přidělené všechny 2.třídy a plánování výuky pro děti ve všech 3.třídách (3.A,3.B,3.C,3.D) přebírá paní učitelka Veronika Santana. Tudíž od této chvíle děti z mých skupinek angličtiny ve 3.A a 3.B by měly sledovat a vypracovávat úkoly vyvěšené zde paní učitelkou Veronikou Santanou, ale každá z učitelek angličtiny, i já, budeme nadále monitorovat práci dětí, tak, jak byly zvyklé děti i Vy. 

Nadále děti v mých skupinkách ve 3.A,3.B mají přístup na UMITETO.ORG –UMIME ANGLICKY, kde budu připravovat zábavné úkoly k procvičování navíc každý týden. Jak jsem Vás již dříve informovala e-mailem, tak děti si mohou všechny úkoly vypracovávat v klidu doma až do konce června 2020. Úkoly v umimeto se budou vztahovat k již probranému učivu v distanční výuce a jsou pro všechny děti dobrovolné.

Vzhledem k dané situaci budu dobrovolně každý týden dětem poskytovat konzultace. Tyto konzultace v Google Meet budou jen pro děti z mých skupinek ve 3.A, 3.B a budou dobrovolné. Den a čas konzultací bude ještě upřesněn.

Děkuji Vám za spolupráci a důvěru. Věřím, že spolu to zvládneme. ;-)

Přeji Vám všem hezké jarní dny a opatrujte se.

Andrea Běhalová, Ph.D., učitelka angličtiny

Angličtina 2.A,B,C,D od 25.5.

Milé děti, vážení rodiče a zákonní zástupci,

vzhledem k úpravě výuky od 25.5.2020 do konce tohoto školního roku přebírám plánování výuky pro děti ve všech 2.třídách (2.A,2.B,2.C,2.D), ale každá z učitelek angličtiny si bude nadále monitorovat práci dětí, tak, jak byly zvyklé děti i Vy. V mých týdenních plánech navážu na to, co děti již dělaly se mnou a s učitelkami Veronikou Santanou a Natašou Martínkovou a připravím dětem úkoly každý týden. Týdenní plány budu pravidelně vyvěšovat zde, každé pondělí.   

Děti, které budou chodit do školy si musí nosit vše na angličtinu do školy (t.j., učebnice, pracovní sešit, A4 linkovaný sešit, vybavený penál s pastelkama a nůžkama). Domškoláci budou potřebovat tyto pomůcky na angličtinu také a budou dělat stejné úkoly jako děti ve škole.

Nadále děti v mých skupinkách ve 2.A,2.B,2.C mají přístup na UMITETO.ORG –UMIME ANGLICKY, kde budu připravovat zábavné úkoly k procvičování navíc každý týden. Jak jsem Vás již dříve informovala e-mailem, tak děti si mohou všechny úkoly vypracovávat v klidu doma až do konce června 2020. Úkoly v umimeto se budou vztahovat k již probranému učivu v distanční výuce a jsou pro všechny děti dobrovolné.

Vzhledem k dané situaci budu dobrovolně každý týden dětem poskytovat konzultace. Tyto konzultace v Google Meet budou jen pro děti z mých skupinek ve 2.A,2.B,2.C a budou dobrovolné. Den a čas konzultací bude ještě upřesněn.

Děkuji Vám za spolupráci a důvěru. Věřím, že spolu to zvládneme. ;-)

Přeji Vám všem hezké jarní dny a opatrujte se.

Andrea Běhalová, Ph.D., učitelka angličtiny

Angličtina 2.A,2.B,2.C,3,A,3.B,4.A,4.B,4.C -Andrea Běhalová

Milé děti, vážení rodiče a zákonní zástupci,

chválím všechny děti, že pilně a pečlivě vypracovávájí úkoly. Po dohodě s třídními učiteli k naší distanční výuce angličtiny, Vám navíc nabízím dobrovolné procvičování na stránkách UMIMETO.ORG. Většina z Vás již má s touto doménou zkušenosti, tak připojení určitě zvládnete.

V mém umimeto navážu na to, co některé děti již dělaly v umimeto u třídních učitelů a děti si mohou všechny úkoly vypracovávat v klidu doma až do konce června 2020. Úkoly v umimeto se budou vztahovat k již probranému učivu v distanční výuce a jsou pro všechny děti dobrovolné.

K přihlášení se na stránky UMIMETO.ORG –UMIME ANGLICKY budete potřebovat heslo, které Vám bylo posláno e-mailem. Na stránky jsem již zadala práci.

Přeji Vám všem hezké jarní dny.

Vaše paní učitelka Andrea Běhalová