O Andrea Běhalová

Andrea Běhalová, Ph.D. , andrea.behalova@fzs-chlupa.cz Vyučující Aj na 1. st Učebna AJ - 1.patro, oranžová chodba

Angličtina 4.A,B,C -Andrea Běhalová

Důležité upozornění: 

Vzhledem ke stávající situaci jsem nemohla dětem předat časopisy RR osobně. Tyto časopisy mám pro děti připravené a dostanou je hned první týden v září. Každé dítě dostane dva časopisy. Jedno číslo za duben a jedno dvojčíslo za květen/červen. 

Přeji Vám krásné léto! 

Vaše paní učitelka Andrea Běhalová

AJ 4.A,B,C (Andrea Běhalová) –Krásné léto! Beautiful summer!

Dobrý den a také zdravím všechny děti,

známky jsou uzavřené; vysvědčení jsou již napsaná. Vypracované úkoly už neodevzdávejte a neposílejte.

Portfolia na AJ -4.A, 4.B, 4.C: Oznamuji, že děti ze 4.A,B,C mají portfolia na angličtinu u třídních učitelek, u kterých si je mohou vyzvednout.

Závěrečná konzultace tento týden 22..-26.6.: Pokud by děti chtěly, tak se se mnou a se spolužáky mohou vidět a popřát si pěkné prázdniny na Google Meet konzultaci ve čtvrtek 25.6. v 17:30 hod. :-) Konzultace je dobrovolná.

O prázdninách doporučuji dětem, aby:

 • Opakovaly si slovíčka, procvičovaly fráze, příběhy a písničky, které jsme se naučili (viz CDéčko, pracovní sešit, A4 sešit na psaní, kreslení a nalepování, portfolium a webové stránky https://elt.oup.com/student/happystreet/level2/?cc=cz&selLanguage=cs)
 • Pečlivě si uschovaly portfolium s materiály na angličtinu. Děti budou portfolium znovu potřebovat v září 2020.
 • Dodělaly si všechna nevypracovaná cvičení v pracovním sešitě.
 • Pokusily se mluvit anglicky pokud k tomu budou mít příležitost.

Přeji vám všem krásné a radostné prázdniny. :-)

Vaše paní učitelka Andrea Běhalová

AJ 3.A,B (Andrea Běhalová) –Krásné léto! Beautiful summer!

Dobrý den a také zdravím všechny děti,

známky jsou uzavřené; vysvědčení jsou již napsaná. Vypracované úkoly už neodevzdávejte a neposílejte.

Portfolia na AJ -3.A, 3.B: Oznamuji, že děti ze 3.A,B mají portfolia na angličtinu u třídních učitelek, u kterých si je mohou vyzvednout. Prosím rodiče, aby dohlédli doma na to, že si děti tato portfolia doma pečlivě uschovají a donesou je zpět do školy na angličtinu v září 2020. V září 2020 budeme obsah portfolia potřebovat k opakování učiva ze 3.třídy. Poté si děti založí nové portfolium na angličtinu pro materiály k učivu probíraného ve 4.třídě.

Závěrečná konzultace tento týden 22..-26.6.: Pokud by děti chtěly, tak se se mnou a se spolužáky mohou vidět a popřát si pěkné prázdniny na Google Meet konzultaci ve čtvrtek 25.6. v 16:00 hod. :-) Konzultace je dobrovolná.

O prázdninách doporučuji dětem, aby:

 • Opakovaly si slovíčka, procvičovaly fráze, příběhy a písničky, které jsme se naučili (viz CDéčko, pracovní sešit, A4 sešit na psaní, kreslení a nalepování, portfolium a webové stránky https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/?cc=cz&selLanguage=cs)
 • Pečlivě si uschovaly portfolium s materiály na angličtinu. Děti budou portfolium znovu potřebovat v září 2020.
 • Dodělaly si všechna nevypracovaná cvičení v pracovním sešitě.
 • Pokusily se mluvit anglicky pokud k tomu budou mít příležitost.

Přeji vám všem krásné a radostné prázdniny. :-)

Vaše paní učitelka Andrea Běhalová

AJ 1.A,B,C,D (Andrea Běhalová) –Krásné léto! Beautiful summer!

Dobrý den a také zdravím všechny děti,

hodnocení jsou uzavřena; slovní hodnocení na vysvědčení jsou již napsaná. Vypracované úkoly už neodevzdávejte a neposílejte.

Portfolia na AJ -1.A, 1.B, 1.C,1.D:  Oznamuji, že děti z 1.D mají portfolia na angličtinu již u sebe doma a děti z 1.A,B,C mají portfolia na angličtinu u třídních učitelek, u kterých si je mohou vyzvednout. Prosím rodiče, aby dohlédli doma na to, že si děti tato portfolia doma pečlivě uschovají a donesou je zpět do školy na angličtinu v září 2020. V září 2020 budeme obsah portfolia potřebovat k opakování učiva z 1.třídy. Poté si děti založí nové portfolium na angličtinu pro materiály k učivu probíraného ve 2.třídě.

Závěrečná konzultace tento týden 22..-26.6.: Pokud by děti chtěly, tak se se mnou a se spolužáky mohou vidět a popřát si pěkné prázdniny na Google Meet konzultaci ve čtvrtek 25.6. v 17:00 hod. :-) Konzultace je dobrovolná.

O prázdninách doporučuji dětem, aby:

 • Opakovaly si slovíčka, procvičovaly fráze, příběhy a písničky, které jsme se naučili (viz CDéčko, pracovní sešit, portfolium a webové stránky https://elt.oup.com/student/happyhouse/level1/?cc=cz&selLanguage=cs )
 • Pečlivě si uschovaly portfolium s materiály na angličtinu. Děti budou portfolium znovu potřebovat v září 2020.
 • Dodělaly si všechna nevypracovaná cvičení v pracovním sešitě.
 • Pokusily se mluvit anglicky pokud k tomu budou mít příležitost.

Přeji vám všem krásné a radostné prázdniny. :-)

Vaše paní učitelka Andrea Běhalová

AJ 2.A,B,C,D (Andrea Běhalová) – týden 22.-26.6.,2020, Krásné léto! Beautiful summer!

Dobrý den a také zdravím všechny děti,

hodnocení jsou uzavřena; slovní hodnocení na vysvědčení jsou již napsaná. Vypracované úkoly už neodevzdávejte a neposílejte.

Portfolia na AJ -2.A, 2.B, 2.C (moje skupiny): Oznamuji, že děti ze 2.A,B,C (moje skupiny) mají portfolia na angličtinu u třídních učitelek, u kterých si je mohou vyzvednout. Prosím rodiče, aby dohlédli doma na to, že si děti tato portfolia doma pečlivě uschovají a donesou je zpět do školy na angličtinu v září 2020. V září 2020 budeme obsah portfolia potřebovat k opakování učiva ze 2.třídy. Poté si děti založí nové portfolium na angličtinu pro materiály k učivu probíraného ve 3.třídě.

Závěrečná konzultace tento týden 22..-26.6. (moje skupiny): Pokud by děti (moje skupiny) chtěly, tak se se mnou a se spolužáky mohou vidět a popřát si pěkné prázdniny na Google Meet konzultaci ve čtvrtek 25.6. v 16:30 hod. :-) Konzultace je dobrovolná.

Distanční výuka na týden 22.-26.6.: OPAKOVÁNÍ  UNITŮ 1-7: Na tento poslední týden ve školním roce 2019-20, milé děti, jsem pro vás připravila opakování Unitů 1-7. ;-)

 1. Pusťte si moji video opakovací lekci na YouTube. Vysvětlivky: Happy holidays! = Radostné prázdniny!; Happy summer = Radostné léto; Let’s go =Pojďme; See you soon = Uvidíme se brzy. Odkaz je zde:
 2. Přehrajte dětem následující 1 písničku a 2 video nahrávky několikrát během týdne. 

PĺSNIČKA: If you’are happy and you know it, then… (česky: Jestli jsi šťastný/á a víš to, tak…). Během písničky se děti mohou pohybovat jako ta paní ve videu. ;-) Odkaz na písničku je zde:

VIDEO 1: Alphabet with Pepa Pig (česky: Abeceda s Pepou prasátkem). Videem si děti připomínají a opakují anglickou abecedu s oblíbeným Pepou prasátkem. ;-) Odkaz na video 1 je zde:

VIDEO 2: Numbers 1-10 (česky: Čísla 1-10). Videem si děti připomínají a opakují čísla 1-10. Odkaz na video 2 je zde:

 1. Bonus -dobrovolné: Děti mohou dodělávat něco, co nestihly v minulých týdnech a všechna nevypracovaná cvičení v pracovním sešitě k Unitům 1-7, ale vypracované úkoly už neodevzdávejte a neposílejte .
 2. Dobrovolná/nadstandardní práce: Děti mohou dodělávat něco, co nestihly v minulých týdnech na stránkách UMIMETO.ORG –UMIME ANGLICKY až do 30.června. Poslední nové úkoly na umimeto k procvičování budou vyvěšeny během tohoto týdne 22.-26.6.

O prázdninách doporučuji dětem, aby:

 • Opakovaly si slovíčka, procvičovaly fráze, příběhy a písničky, které jsme se naučili (viz CDéčko, pracovní sešit, A4 linkovaný sešit na psaní, kreslení a nalepování, portfolium a webové stránky https://elt.oup.com/student/happyhouse/level2/?cc=cz&selLanguage=cs)
 • Pečlivě si uschovaly portfolium s materiály na angličtinu. Děti budou portfolium znovu potřebovat v září 2020.
 • Dodělaly si všechna nevypracovaná cvičení v pracovním sešitě.
 • Pokusily se mluvit anglicky pokud k tomu budou mít příležitost.

Přeji vám všem krásné a radostné prázdniny. :-)

Vaše paní učitelka Andrea Běhalová

AJ 2.A,B,C,D (Andrea Běhalová) -týden 15.-19.6.,2020

Dobrý den a také zdravím všechny děti,

Distanční výuka na týden 15.-19.6.: Připomeňte opět dětem, prosím: Milé děti, úkoly máte na celý týden, tak si je prosím rozdělte. Na úkolech pracujte samostatně, přibližně 10 minut každý den. Jsem moc ráda, děti, že všichni pilně a pečlivě vypracováváte úkoly. :-) Myslím na vás a tady máte úkoly na týden 15.-19.června.

Úkoly: Podle učebních osnov Unit 6 je posledním unitem v tomto školním roce a ten jsme také parádně zvládli na smajlíka. :-) Ale protože jste moc šikovní a rychle se učíte, tak na tento předposlední týden, milé děti, jsem pro vás připravila překvapení/ BONUS –bonusovou lekci z Unitu 7 a to k tomu, co v létě někteří z vás rádi děláte venku když je pěkně teplo a svítí sluníčko. ;-) Unit 7 s názvem “Playtime” (česky: Hraní/ hrací čas během volna) nemáte v učebnici, ale máte jej pouze v pracovním sešitě. Připraveni, děti? Tak jdeme na to. ;-)

 1. Pusťte si moji video lekci na YouTube. Vysvětlivky: Summer playtime =Letní hraní, letní hrací čas. Toys =hračky. Odkaz je zde:
 2. Přehrajte dětem následující 1 písničku a 2 video nahrávky několikrát během týdne. 

PĺSNIČKA: What are you doing? (česky: Co teď (v tuto chvíli) děláš/te?). Děti se videem učí porozumět a vyjádřit v přítomném čase průběhovém u sloves s koncovkou ing (jako inženýr ;-)) co teď, v tuto minutu/chviku dělají. Během písničky se děti mohou pohybovat jako ten pán ve videu. Vysvělivky k písničce:

I am reading. = I’m reading. =Já čtu (v tento moment/ v tuto chvíli/ teď).

I am eating. =I’m eating. =Já jím (jím/papám jídlo v tento moment/ v tuto chvíli/ teď).

I am drinking. =I’m drinking. =Já piju (v tento moment/ v tuto chvíli/ teď).

I am saying goodbye. =I’m saying goodbye. =Já říkám nashle (v tento moment/ v tuto chvíli/ teď).

Odkaz na písničku je zde:

VIDEO 1: Action verbs 1 (česky: Aktivní slovíčka či slovesa k aktivitám/hraní/dělání). Videem si děti rozšiřují slovní zásobu sloves k aktivitám/hraní/dělání venku. Během video nahrávky se děti mohou pohybovat jako děti ve videu. Odkaz na video 1 je zde:

VIDEO 2: Action verbs 2 (česky: Aktivní slovíčka či slovesa k aktivitám/hraní/dělání).  Videem si děti opět rozšiřují slovní zásobu sloves k aktivitám/hraní/dělání venku. Během video nahrávky se děti mohou pohybovat jako děti ve videu. Vysvětlivky k videu 2: speak English =mluv anglicky, catch a ball =chytni míč. Odkaz na video 2 je zde:

 1. V pracovním sešitě si děti vypracují stránky 56, 58 a 59. Na stránkách 56 a 58 děti zakroužkují jedno slovo nebo jednu větu, která se vztahuje k obrázku. Na stránce 59 děti z nabídky slov dopíšou slova do vět (vizte nabídku slov na horní části stránky). Po vypracování si udělejte sebekontrolu úkolu. Řešení najdete v moji video lekci na YouTube (vizte odkaz pod úkolem č.1 v tomto týdenním plánu. ;-)
 2. Úkol navíc pro “rychlíky” (rychlé děti): Děti si vyrobí slovíčkový “cootie catcher” (anglická výslovnost: kůty kečr; česky: skládačka z papíru nebe-peklo-ráj) dle video nahrávky. Slovíčkovým “cootie catcherem” si děti zábavně procvičují četbu a psaní známých slovíček z 2.třídy angličtiny. Odkaz na video nahrávku je zde:

  Jak vidíte ve videu, tak děti k výrobě potřebují: nůžky, pastelky, psací potřeby a A4 papír, který ustřihnou do velikosti čtverce. Děti kreslí, vybarvují (mohou i lepit) a anglicky píšou různá slova do toho vyrobeného “cootie catcheru”, která již znají z 2.třídy angličtiny (např. barvy, čísla, názvy oblečení, částí těla, pokojů/místností v domě, jídlo a nápoje, školní pomůcky, zvířátka). Při tvorbě “cootie catcheru” inspirací pro děti můžou být slovíčka v učebnici na str.7,13,15,19,21,25,31,37. Český návod k výrobě skládačky je zde: Český návod k výrobě skládačky  

 3. Dobrovolná/nadstandardní práce: Pravidelné procvičování na stránkách UMIMETO.ORG –UMIME ANGLICKY až do 30.června. Poslední nové úkoly na umimeto budou vyvěšeny během týdne 22.-26.6.

Děkuji Vám za spolupráci a důvěru. Věřím, že spolu to zvládneme. ;-)

Přeji Vám všem klidné a pohodové dny a opatrujte se.

Vaše paní učitelka Andrea Běhalová