O Jan Helikar

jan.helikar@fzs-chlupa.cz Informatika, Informační a komunikační technologie, PČ, správce počítačové sítě, ICT koordinátor. 1.patro, žlutá chodba

Projekt PRIMAS Praha 13

primas_plakatProjekt PRIMAS Praha 13 (reg. č. projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000288) je spolufinancován Evropskou unií.
http://www.praha13.cz/Projekt-PRIMAS-Praha-13.html

Naše škola je zapojena do projektu PRIMAS, zaměřeného na podporu specifických vzdělávacích potřeb žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ) a na zavádění multikulturní výchovy (MKV) v rámci vzdělávání ve všech ZŠ zřízených MČ Praha 13.

Konference PRIMAS 2019

3.D Plán na týden od 18.2. do 22.2.2013

Plán na týden od 18.2. do 22.2.2013

Informace pro rodiče třídy 3.D:

19.2. – školní kolo – Pražské poetické setkání 2013 ( I.st. )

22.2. – bruslení na zimním stadionu na Lukách, od 11 -12 hod.

Český jazyk – vyjmenovaná slova po P, uč. po s. 48

– ve středu opakovací testík na vyjmenovaná slova po B, L, M

( doplnit i,í /y,ý , doplnit věty, k danému vyjmenovanému slovu

doplnit slovo příbuzné a naopak )

– příprava na poet. setkání – básničky / přednes

Matematika – základní numerace do 1000

– opakování a procvičování násobení a dělení, dělení se zbyt-

kem ( 2,3,4 )

– slovní úlohy ( úsudky )

Člověk a jeho svět – Člověk – lidské tělo ( trup, dolní končetiny )

– Slované ( skupinka )