Týdenní plán 7.1.-11.1.2019 třídy 3.B a 3.C.

Dokončení a procvičení učiva z U3 – názvy hraček slovem i písmem, školní pokyny, pořádek slov ve větách oznamovacích i tázacích, moje oblíbená hračka – rozhovory, opakování rozhovorů a slovní zásoby z U1 a U2. Test z U3 budou psát žáci z 3.B ve čt. 10.1. a žáci z 3.C. 17.1.