O Dana Holečková

Mgr. Dana Holečková, dana.holeckova@fzs-chlupa.cz 1.st, TU 5.D Učebna: 2.patro, oranžová chodba Vystudovala Ped.fakultu v Praze - obor učitelství 1. stupně. Tři roky učila na Praze 6, šest let na málotřídní škole na Praze západ. U nás učí od r. 1995. Školení : RWCT, dramatická výchova, činnostní učení.

3.D Týdenní plán od 18.2. do 22.2.

18.2. bruslení 10-11 h
20.2. plavání
21.2. společná výtvarná výchova s 5.D

Český jazyk: Vyjmenovaná slova po l (PS s.36-37).

Matematika: Procvičování probraného učiva (dokončíme 1.díl pracovního sešitu). Kruh, kružnice (část dětí neměla před prázdninami kružítko!).

Člověk a jeho svět: Opakování probraného učiva o lidském těle, zvl. srdce a krevního oběhu. V pátek (výměna za čtvrtek) se konečně pustíme do projektů dvojic.

3.D Týdenní plán od 4.2. do 8.2.

4.2. pokračování zubní prevence
6.2. plavání
Prosím zaplatit zálohu na ŠvP (termín byl 31.1.).

Český jazyk: Vyjmenovaná slova po l (PS s.34-36). Pokračujeme v prezentaci referátů z četby pohádek B.Němcové.

Matematika: Krokování. Sčítání a odčítání do 1 000 zpaměti i písemně. Procvičování násobilky 2-10. Algebrogramy. Kružnice, kruh (děti si mají ve čtvrtek přinést kružítko).PS s.36-37.

Člověk a jeho svět: Lidské tělo (opakování probraného učiva, nově: srdce a krevní oběh).

3.D Týdenní plán od 28.1. do 31.1.

Od 6.2. začneme každou středu plavat. Pozor! Na 1.hodině proběhne kontrola dětí, zda nemají bradavice. S sebou: igelitovou tašku s celým jménem dítěte a názvem školy, plavky (chlapci nesmějí mít ty s volnou nohavičkou), osušku, sprchový šampon, pantofle do sprchy. Děvčata budou nosit svázané vlasy a koupací čepici.

Český jazyk: Do 31.1. přinést referát o pohádkách B.Němcové. Vyjmenovaná slova po l (PS s.32-33).

Matematika: Písemné odčítání trojciferných čísel. Seznámení s Bilandem (děti si měly v příloze ze 2.ročníku vylámat groše). Sčítání a odčítání do 1 000 zpaměti. Algebrogramy.Polopřímky, opačné polopřímky. PS s.34,36.

Člověka jeho svět: Opakování kostry, svalů, kůže. Nové učivo: Dýchání, srdce a krevní oběh.

3.D Týdenní plán od 21.1. do 25.1.

21.1.: 10-11 h bruslení

Český jazyk: Dokončíme vyjmenovaná slova po b (PS s.30-31).

Matematika: Souřadnice bodu ve čtvercové síti (PS s.31, učebnice s.30,31,39,42,45). Algebrogramy (PS s.12,30, uč. s.10,14,32). Nové učivo: Indické násobení trojmístného čísla (uč. s.44). Geometrie: Procvičíme si měření úseček na cm a mm, rýsování přímek a polopřímek.

Člověk a jeho svět: Opakování částí lidského těla a kostry. Dokončíme svaly a budeme si povídat o kůži.

3.D Týdenní plán od 14.1. do 18.1.

Český jazyk: Pololetní prověrka. Vyjmenovaná slova po b (PS s.28,29).

Matematika: Pololetní prověrka. Souřadnice bodů ve čtvercové síti. Histogram. Délka úsečky (převod cm a mm), polopřímky. PS s.31-33.

Člověk a jeho svět: Lidské tělo – procvičování částí těla, kostra, kůže.

Do pátku 18.1. si děti mohou opravit špatné známky.

3.D Týdenní plán od 7.1. do 11.1.

7.1. 10-11 h: BRUSLENÍ

Český jazyk: Pokračujeme v seznamování s vyjmenovanými slovy po b. PS s.24-26.

Matematika: Zaokrouhlování čísel. Kombinace násobení se sčítáním a odčítáním. Písemné sčítání trojciferných čísel. Algebrogramy. Geometrie: Opakování rýsování přímek, polopřímek, úseček (děti by měly mít ve škole pravítka 30 cm a mikrotužku). Měření délky, jednotky délky a jejich převody. PS s.30-31, 35.

Člověk a jeho svět: Test České země za přemyslovských králů. Vyberu si dějepisná portfolia – součástí pololetního hodnocení bude jejich úplnost a přehlednost. Nové učivo: Lidské tělo (části, kostra). Pro tento obor nemáme učebnice – děti budou ode mě dostávat materiály.