O Jana Hromádková

Mgr. Jana Hromádková, jana.hromadkova@fzs-chlupa.cz 1.st, učebna: přízemí oranžová chodba

5. C – TP 20. – 24. 1. 2020

ČJ – skupiny hlásek mě x mně, procvičování psaní zdvojených souhlásek, předpony s-, z-, ob-, v- a skupin hlásek bě, pě, vě. Opakování vyjmenovaných slov, koncovek podst. jmen, shody přísudku s podmětem. Sloh – popis pracovního postupu. Čtení – čtení s porozuměním, práce s textem, vyhledávání informací.

5. A – TP 20. – 24. 1. 2020

ČJ – skupiny hlásek mě x mně, procvičování psaní zdvojených souhlásek, předpony s-, z-, ob-, v- a skupin hlásek bě, pě, vě. Opakování vyjmenovaných slov, koncovek podst. jmen, shody přísudku s podmětem. Sloh – popis pracovního postupu. Čtení – čtení s porozuměním, práce s textem, vyhledávání informací.

ČJS – Z: Vodstvo v Evropě (orientace na mapě). Prezentace evropských států. D: Vynálezy a stroje. Př: Porovnání planet sluneční soustavy.

28. 1. v 17 hod. – Den otevřených dveří pro 6. roč.
1. týden v únoru – Pražské poetické setkání (každý si připraví báseň).

5. C TP Český jazyk 16. – 20. 12. 2019

ČJ – procvičování psaní předpon s-, z-, vz-. Předložky a předpony. Opakování a procvičování učiva.
Ve středu 18. 12. píšeme souhrnný test (vyjmenovaná slova, koncovky podstatných jmen, shoda přísudku s podmětem, přípona -ský, -ští, -cký, -čtí, zdvojené souhlásky, slovní druhy, určení pádu.
Sloh – popis osoby. Čtení s porozuměním, práce s textem.

Přeji všem klidné a pohodové vánoční svátky. (JH)

5. A TP 16. – 20. 12. 2019

ČJ – procvičování psaní předpon s-, z-, vz-. Předložky a předpony. Opakování a procvičování učiva.
V úterý 17. 12. píšeme souhrnný test (vyjmenovaná slova, koncovky podstatných jmen, shoda přísudku s podmětem, přípona -ský, -ští, -cký, -čtí, zdvojené souhlásky, slovní druhy, určení pádu.
Sloh – popis osoby. Čtení s porozuměním, práce s textem.

ČJS – Z: podnebí a vodstvo v Evropě. D: manufaktury, parní stroje, vynálezy. Př: souhvězdí, galaxie, sluneční soustava.

PO 16. 12. – prevence „Bezpečný internet“ (1. a 2. hod.).
ÚT 17. 12. Test z ČJ – opakování.
ČT 19. 12. Florbalový turnaj – vybraní žáci.
PÁ 20. 12. Bruslení – sraz v 7.30 hod před školou, s sebou brusle, helmu, rukavice, sportovní oblečení, 10 Kč. Návrat do školy v 9.40 hod., pak následuje vánoční besídka.

Přeji všem klidné a pohodové vánoční svátky. (JH)

5. C TP 9. – 13. 12. 2019 Český jazyk

ČJ – procvičování psaní předpon s-, z-, vz-. Opakování všech probraných jevů dohromady (vyjmenovaná slova, koncovky podstatných jmen, shoda přísudku s podmětem, přídavná jména s příponou -ský, zdvojené souhlásky) – budeme psát testíky i diktát.
Skupiny hlásek bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně. Sloh – popis osoby. Čtení s porozuměním, práce s textem.

5. A TP 9. – 13. 12. 2019

ČJ – procvičování psaní předpon s-, z-, vz-. Opakování všech probraných jevů dohromady (vyjmenovaná slova, koncovky podstatných jmen, shoda přísudku s podmětem, přídavná jména s příponou -ský, zdvojené souhlásky) – budeme psát testíky i diktát.
Skupiny hlásek bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně. Sloh – popis osoby. Čtení s porozuměním, práce s textem.

ČJS – Z: vodstvo v Evropě. V pátek 13. 12. píšeme testík – hlavní města a zajímavosti již probraných evropských států. D: České vynálezy. Testík 11. 12. – národní obrození (malá učebnice str. 8 – 11, velká – zelená učebnice str. 25 – 27). Př: půda, význam půdy. Člověk a vesmír.

9. 12. – Vánoční dílna pro děti a rodiče. Všichni jste srdečně zváni. Prosím, nezapomeňte s sebou materiál a pomůcky – viz mail z 27. 11.
9. – 13. 12. Sběr papíru.