O Jana Hromádková

Mgr. Jana Hromádková, jana.hromadkova@fzs-chlupa.cz 1.st, TU 1.A, učebna: přízemí oranžová chodba

4. A Týdenní plán 3. – 7. 12. 2018

ČJ – opakování a procvičování psaní předložek a předpon, procvičování psaní i/y po obojetných souhláskách (vyjmenovaná slova), slovní druhy – slova ohebná a neohebná. Čtení s porozuměním, práce s textem.

M – zlomky, výpočet části z celku. Rovinné útvary, obvod a obsah geometrických tvarů.

ČJS – kraje ČR – společná prezentace celého 4. ročníku. D – husitské války. Testík (Karel IV., Jan Hus). Př – rostliny – shrnutí (testík – učebnice str. 11 – 13). Živočichové – vlastnosti živočichů.

3. 12. Bruslení.
4. 12. Prevence šikany.
10. – 14. 12. Sběr papíru.
12. 12. Vánoční dílna pro děti a rodiče (17. – 19. hod).

4. A Týdenní plán 26. – 30. 11. 2018

ČJ – procvičování psaní předložek a předpon, procvičování vyjmenovaných slov – V, Z, psaní i/y po obojetných souhláskách. Slovní druhy – slova ohebná. Sloh – popis domu, místnosti. Čtení s porozuměním, členění textu.

M – rovinné útvary, zápis zlomku. Procvičování rovnic a šipkových grafů (sčítání, odčítání, násobení), dělení se zbytkem – bude testík. Slovní úlohy.

ČJS – Vl – prezentace krajů (dokončení). D – Jan Hus (opakování), husitské války (v minulém týdnu jsme nestihli). Př – dělení rostlin podle místa růstu a užitku.

30. 11. Fotografování jednotlivců.
3. 12. Bruslení (7.30 – 9.30 hod.). Celoročníková prezentace krajů – „Cestovní kancelář“ (9.50 – 11.00 hod.).
10. – 14. 12. Sběr papíru.
12. 12. Vánoční dílna pro děti a rodiče (17 – 19 hod.) ve třídě 4. A. Všichni jsou srdečně zváni.

4. A Týdenní plán 19. – 23. 11. 2018

ČJ – stavba slova (opakování). Procvičování vyjmenovaných slov (V, Z). Slovní druhy. Čtení s porozuměním – práce s textem.

M – rovnice, násobení (malý testík), šipkový graf, slovní úlohy, rovinné útvary.

ČJS – Vl – prezentace krajů (pokračování). D – husitské války. Př – stavba těla semenných rostlin.

PO 19. 11. – bruslení (s sebou brusle, helma, rukavice, 10 Kč – kdo neplatil). Na vyučování vše na AJ, penál. Sraz v 7.25 hod., odchod od školy v 7.30 hod.

Pokračují konzultační hodiny – pondělí, čtvrtek, pátek dle rozpisu.

30. 11. – fotografování jednotlivců (děti dostaly lístečky k objednání).

4. A Týdenní plán 12. – 16. 11. 2018

ČJ – stavba slova – opakování a procvičování, psaní slov s předponami. Opakování vyjmenovaných slov po V. Sloh – členění textu. Čtení s porozuměním, vyhledávání a třídění informací.

M – Násobení a dělení, rovnice – opakování, šipkový graf, rovinné útvary.

ČJS – Vl – kraje ČR (začínáme s prezentacemi). D – husitské války. Stavba těla semenných rostlin (květ, plod). Testík z Př – učebnice str. 8 – 10.

ČT 15. 11. a PÁ 16. 11. – probíhají konzultační hodiny (tabulku k přihlášení dostali všichni rodiče mailem).
ČT 15. 11. – ekologický program – „Luxus vody z kohoutku“ (60 Kč – většina dětí má již zaplaceno).

4. A Týdenní plán 5. – 9. 11. 2018

ČJ – předpony ob-, v-, zdvojenné souhlásky. Opakování vyjmenovaných slov po P, S. Sloh – tvoření vět. Čt – práce s textem.

M – rovnice, násobení a dělení, slovní úlohy. G – kolmice.

ČJS – Vl – kraje ČR – příprava projektu. D – Jan Hus. Př – stavba těla semenných rostlin.

9. 11. – Divadelní představení Pasáček vepřů (80 Kč)
15. 11. – ekologický program „Voda z kohoutku“ (60 Kč)

4. A – Týdenní plán 29. 10. – 2. 11. 2018 (ST – PÁ)

29. – 30. 10. Podzimní prázdniny.

ČJ – předložky a předpony – procvičování. Opakování a procvičování vyjmenovaných slov po P, S. Procvičování slovních druhů. Čtení – práce s textem, vyhledávání informací. Sloh – popis naší třídy.

M – rovnice. G – polopřímka, rýsování kolmic.

ČJS – Vl – kraje ČR (příprava projektu), D – shrnutí tematického týdne, Př – vlastnosti rostlin.

Akce:
6. 11. Kavárna pro rodiče na téma čtenářství.
9. 11. Návštěva divadelního představení Pasáček vepřů – vstupné 80 Kč.
15. 11. Ekologický program Voda z kohoutku – 60 Kč.