O Jana Hromádková

Mgr. Jana Hromádková, jana.hromadkova@fzs-chlupa.cz 1.st, TU 1.A, učebna: přízemí oranžová chodba

4. A Týdenní plán 15. – 19. 4. 2019

ČJ – skloňování podstatných jmen rodu mužského podle vzoru hrad, muž, psaní i/y v koncovkách. Čtení s porozuměním, orientace v textu.

M – Jednotky hmotnosti. Velká čísla – zápis, čtení, porovnávání, sčítání a odčítání. G – úhlopříčky čtverce a obdélníku. Plánovaný test z geometrie se odkládá na 25. 4.

ČJS – VL – půda a zemědělství. V ÚT bude malý testík na vodní nádrže v ČR, úmoří a povodí. D – počátek vlády Habsburků.

ČT, PÁ – velikonoční prázdniny.
Po velikonočních svátcích začnou konzultační hodiny – tabulku pro přihlášení zašlu mailem.

4. A Týdenní plán 8. – 12. 4. 2019

ČJ – podstatná jména rodu mužského – skloňování podle vzoru HRAD , koncovky. Procvičování psaní koncovek podst. jmen RM podle vzoru PÁN. SL – prezentace vlastních příběhů. Čtení s porozuměním, práce s textem. V pátek bude čtvrtletní test (vyjmenovaná slova, slovní druhy, koncovky podst. jmen rodu středního a ženského, koncovky podst. jmen rodu mužského podle vzoru pán, životný a neživotný rod).

M – opakování učiva, příprava na čtvrtletní test (písemné sčítání, odčítání, násobení, dělení, jednotky času, jednotky délky, zlomky, římské číslice, slovní úlohy, zápis velkých čísel). Jednotky hmotnosti. G – opakování (obvod a obsah čtverce, souřadnice bodů, sestrojení trojúhelníku), úhlopříčky čtverce a obdélníku.

ČJS – Vl – počasí a podnebí ČR, D – nástup Jagellonců, Př – lesní patra.

ST 10. 4. – preventivní zubní prohlídka ve škole (jen někteří žáci), výtvarná dílna (80 Kč – téměř všichni mají zaplaceno).

Chválím všechny děti, které se účastnily zápisu za aktivitu a pěkné vystupování.

4. A Týdenní plán 1. – 5. 4. 2019

ČJ – podstatná jména rodu mužského, životný a neživotný rod, vzory, skloňování podst. jmen podle vzorů. Sloh – Můj příběh. Čtení s porozuměním, práce s textem.

M – Jednotky délky – procvičování. Velká čísla – numerace do 1 000 0000. Obvod a obsah geometrických tvarů.

ČJS – Vl – vodní nádrže v ČR, povodí, úmoří. D – české země za vlády Vladislava II. Jagelonského. Př – rostliny našich lesů – lesní patra.

ČT, PÁ – zkrácené vyučování – konec v 11.40 hod. (Zápis do prvních tříd), pomoc dětí odpoledne podle rozpisu.

4. A Týdenní plán 25. – 29. 3. 2019

ČJ – procvičování i/y v koncovkách podst. jmen RŽ a RS (bude testík). Podstatná jména rodu mužského – vzory, rod životný a neživotný. Práce s textem.

M – jednotky času – procvičování (testík), jednotky délky. G – souřadnice bodu, obvod a obsah čtverce a obdélníku, úhlopříčky. Matematická soutěž KLOKAN.

ČJS – Vl -vodstvo ČR (řeky, vodní nádrže), D – život v českých zemích po husitských válkách, Př – ekosystém les, rostliny našich lesů.

26. 3. Návštěva výstavy ohrožených živočichů (20 Kč – většina dětí už zaplatila)
29. 3. Školní kolo Butovického zvonečku.

4. A Týdenní plán 18. – 22. 3. 2019

ČJ – procvičování psaní i/y v koncovkách podst. jmen RŽ a RS, zdůvodňování vzorem. Skloňování podst. jmen rodu ženského a středního – opakování. Sloh – rozhovor, omluva. Čtení s porozuměním, vyhledávání informací.

M – procvičování převodu jednotek času. Zlomky. Souřadnice bodů. G – obvod a obsah geometrických tvarů.

ČJS – Vl – orientace na mapě ČR (nížiny, pohoří, vodstvo, města), měřítko mapy. D – křižácké výpravy. PŘ – potravní vazby hub, rostlin a živočichů, ekosystém les.

Akce: 26. 3. – výstava ohrožených zvířat (20 Kč).
29. 3. – školní kolo Butovického zvonečku.

4. A Týdenní plán 11. – 15. 3. 2019

ČJ– Podstatná jména rodu ženského – zařazení podst. jmen ke vzorům, psaní i/y v koncovkách podst. jmen RŽ (učebnice str. 51 – 54). Opakování psaní i/y v koncovkách podst. jmen rodu středního, procvičování pádových otázek, vyjm. slov. V úterý bude malý testík – přiřazení podst. jména RŽ ke správnému vzoru.

M– Jednotky času (převody – sekunda, minuta, hodina, den, týden, měsíc, rok). Procvičování písemného násobení a dělení, římských čísel. V průběhu týdne bude testík (ne všem dětem se první testík povedl). Výpočet části zlomku. Slovní úlohy. G – sestrojení trojúhelníku, čtverce, obdélníku, výpočet obvodu a obsahu.

ČJS – VL -měřítko mapy, orientace na mapě. D – husitské války (opakování), PŘ – dělení živočichů (obratlovci a bezobratlí), potravní vazby hub, rostlin a živočichů.

Akce: ST 13. 3. – třídní kolo Butovického zvonečku (Každý žák si připraví píseň, kterou zazpívá).
PÁ 29. 3. – školní kolo Butovického zvonečku.
ST 10. 4. – výtvarná dílna (malování kytiček – bylo prý dohodnuto na třídní schůzce s paní uč. Proch.) – 80 Kč
konec dubna nebo začátek května – výtvarná dílna (připravuje maminka Kuby) – dárek a přání – 100 Kč (Prosím poslat do konce týdne, kdo ještě neplatil, aby se mohl zakoupit včas materiál na výrobu).