O Jana Hromádková

Mgr. Jana Hromádková, jana.hromadkova@fzs-chlupa.cz 1.st, učebna: přízemí oranžová chodba

5. A TP 2. – 6. 12. 2019

ČJ – procvičování psaní zdvojených souhlásek, přídavných jmen odvozených příponou -ský. Předpony s-, z-, vz-. Sloh – popis předmětu. Čtení s porozuměním, práce s textem.

ČJS – Z: dokončení první části prezentací evropských států. D – osobnosti národního obrození. Př – testík (elektrická energie, neobnovitelné a obnovitelné přírodní zdroje). Půda.

5. A TP 25. – 29. 11. 2019

ČJ – procvičování psaní zdvojených souhlásek, psaní předpon, koncovek podst. jmen, shody přísudku s podmětem, slovních druhů. Přípony -ský, -ští, -cký, -čtí. Předpony s-, z-,vz-. Sloh – reprodukce textu, tvorba osnovy. Čtení s porozuměním.

ČJS – Z: pokračování v prezentaci projektů (evropské státy), D: osobnosti národního obrození, shrnutí, Př: elektrický obvod, vodiče, nevodiče. Neobnovitelné a obnovitelné přírodní zdroje

Pá 29. 11. Vánoční fotografování (zájemci dostali lístečky).
Další bruslení 6. 12., 20. 12. vždy 8 – 9 hod.

5. C TP Český jazyk 18. – 22. 11. 2019

ČJ – zdvojené souhlásky, přídavná jména odvozená příponou -ský. Procvičování shody přísudku s podmětem v rozvitých větách, slovních druhů, koncovek podstatných jmen i vyjmenovaných slov. Sloh – dokončení zpráv z tematického týdne. Vyhledávání informací v textu, odpovědi na otázky.

Tento týden začínají konzultační hodiny. Kdo má ještě zájem o konzultaci, prosím, zapište se do tabulky, kterou jste obdrželi od třídní paní učitelky. Děti si přinesou na konzultaci své portfolio z ČJ.

5. A TP 18. – 22. 11. 2019

ČJ – zdvojené souhlásky, přídavná jména odvozená příponou -ský. Procvičování shody přísudku s podmětem v rozvitých větách, slovních druhů, koncovek podstatných jmen i vyjmenovaných slov. Sloh – dokončení zpráv z tematického týdne. Vyhledávání informací v textu, odpovědi na otázky.

ČJS – Z: evropské státy – prezentace projektů. D: shrnutí učiva z tematického týdne. Př: elektrická energie, vodiče, nevodiče, elektrický obvod.

Tento týden začínají konzultační hodiny, kdo má ještě zájem o konzultaci, prosím, zapište se do tabulky (viz. mail v minulém týdnu).

Bruslení: Pá 22. 11. v 8 – 9 hod. (sraz v 7.30 hod.) před školou. Další termíny 6. 12., 20. 12. 2019, vždy pátek v 8 – 9 hod. S sebou brusle, helmu, rukavice, 10 Kč.