O Jana Hromádková

Mgr. Jana Hromádková, jana.hromadkova@fzs-chlupa.cz 1.st, učebna: přízemí oranžová chodba

5. C TP Český jazyk 1. – 5. 6. 2020

Moji milí žáci,

přeji vám vše nejlepší ke Dni dětí (1. 6.), určitě se doma najde i nějaká malá sladkost na oslavu. Žákům, kteří se připravují na zkoušky na víceletá gymnázia přeji mnoho štěstí a úspěchů.
Tento týden budeme pokračovat v opakování a procvičování učiva.

ČJ – poslala jsem rodičům e-mailem zase 4 pracovní listy, na každý den jeden, v pátek budete pokračovat v procvičování učiva na „umimeto“.

5. A TP 1. – 5. 6. 2020

Moji milí žáci,

přeji vám vše nejlepší ke Dni dětí (1. 6.), určitě se doma najde i nějaká malá sladkost na oslavu. Žákům, kteří se připravují na zkoušky na víceletá gymnázia přeji mnoho štěstí a úspěchů.
Tento týden budeme pokračovat v opakování a procvičování učiva.

ČJ – poslala jsem rodičům e-mailem zase 4 pracovní listy, na každý den jeden, v pátek budete pokračovat v procvičování učiva na „umimeto“.

ČJS – prezentace evropských států – pondělí 1. 6. v 10:00 hod. – všichni doma se připojí na videohovor naší třídy.

5. C TP Český jazyk 25 . – 29. 5. 2020

Moji milí žáci,

na tento týden máme všichni stejnou práci, ve škole i doma. Zaměříme se hlavně na opakování a procvičování učiva ve všech předmětech. Hodiny budete mít s Vaší třídní paní učitelkou a někteří s paní asistentkou. Z nového učiva se v učebnici zaměříte na několikanásobný podmět a na shodu přísudku s několikanásobným podmětem. Vytvořila jsem pro Vás 4 pracovní listy, které si vytisknete a budete vyplňovat. Kdo nemá možnost si doma listy vytisknout, napíše mi e-mail, já mu listy vytisknu a nechám na recepci školy, kde si je může vyzvednout odpoledne mezi 13:00 – 16:00 hod.
Jsou to tyto pracovní listy:

Český jazyk 5 – pracovní list č. 1 – procvičování 25. 5. 2020

1) Doplň i/y nebo í/ý
brz__čko měs__c sv__čka nav__ják m__dlo krasl__ce z__sk
v__ška v__stava zv__k ob__čej sp__s om__l přep__ch
nesm__sl krm__tko sm__čit pob__vat ml__nice m__ška s__chravo
ob__lí sv__tilna brz__ v__čko p__tlák kol__ček kef__r

2) Doplň koncovky přídavných jmen, do závorky napiš zdůvodnění vzorem.
zdrav __ chlapec (………………………..) motýl __ křídla (………………………)
rychl__ závodníci (……………………….) pomal__ hlemýžď ( ……………………)
zl__ panovník ( ……………………..) tmav__ kabát (………………………..)
ryz__ zlato (…………………………) opravdov__ kamarádi (………………….)
ciz__ lidé (…………………….) drz__ žák (………………….)

3) Doplň mě/mně.
Potkala __________ včera. Do čekárny přišel po ____________.
Viděl _________ venku v parku. Vezmeš __________ s sebou?
Spadly _________ brýle na zem. Včera se o ___________ mluvilo v rádiu.

4) Doplň do vět správné tvary číslovek. 5) Doplň správný tvar číslovek obě/dvě.
Šel jsem do parku se (4) __________ kamarády. S _________ trenérkami si rozumím.
Slavnost se konala od (6) __________ hodin. Umím kopat _________ nohama.
Stalo se to před (3) __________ roky. Dobře slyším na _________uši.
V rohu stál malý stolek se (2) __________ židlemi. Na ________ rukách měl velká tetování.
Soutěžící byli rozděleni do (2) __________ řad. Stálo to _________ stě korun.
Malý Petřík ještě lezl po (4) __________ . Udělal jsem_________ drobné chyby.
Ve (2) __________ se to lépe táhne. Hlásím se _________rukama.
Policista byl sám proti (2) __________ lupičům. Ve _________ se to lépe táhne.
Keramiku máme od (3) ________ do (4) ________ . _______ košíky jsme naplnili až po okraj.

Český jazyk 5 – pracovní list č. 2 – procvičování 26. 5. 2020

1) Doplň i/í, y/ý.
dědečkov__ vnuci otcov__ názory Jirkov__ sny
babiččin__ záliby manželé Novákov__ Čapkov__ knihy
Vančurov__ básně Lukášov__ úkoly hlídačov__ psi
Barošov__ přihrávky kovářov__ kobyly skladatelov__ múzy

2) Podtrhni správný tvar přídavného jména.
jemější/jemnější známější/známnější vyší/vyšší blišší/bližší
zřejmější/zřejmnější temější/temnější tvrdší/tvrdčí drašší/dražší

3) Doplň í/ý.
tup__ úhel vytrval__ běžec ps__ tlapky
tmav__ odstín ryz__ zlato hus__ pírko
uplynul__ čas včel__ med drah__ dárek
žab__ stehýnka děrav__ hrnec obětav__ zachránce
tepl__ čaj lv__ hříva orl__ hnízdo

4) Doplň správné tvary slovesa být.
Nechtěl ________ se učit třetí cizí jazyk. Chtěli ______________ jít do divadla nebo do kina?
Chceme ___________ úspěšní a zdraví. Nechtěli jsme __________ doma, chtěli __________
jet na dovolenou k moři. Chtěl _________ tady kamaráda, aby mi nebylo smutno. Nechtěli
_______________ jet raději s námi?

5) Zahraj si na učitele a oprav chyby, napiš celé cvičení správně do sešitu ČJ.
Utřeli bichom ten stůl, ale nemněli sme útěrku. Anička a Eliška si dala k objedu svýčkovou omáčku se 6. knedlíky. Kočky radostí předli, když jsme se všichni vrátili domú. Kéž bi už byli vánoce. Kluci sledovaly finále lygi mistrů. Bidleli jsme v novém Městě Na moravě. Oběl celou vesnici, ale kamarády nevyděl. Zavolali by jste tatínkovi, aby si pro mě přijel?
6) Učebnice str. 126/modrá tabulka + přečíst cvičení na str. 126/4 – najděte si několikanásobné větné členy. Jen ústně, nic nepíšete.

Český jazyk 5 – pracovní list č. 3 – procvičování 27. 5. 2020

1) Utvoř správné tvary.
úsměvná historka (6. p., č. j.) ______________________________________
soukromé číslo (1. p., č. mn.)_______________________________________
bílý čáp (1. p., č. mn.) ____________________________________________
horská cesta (7. p., č. mn.) ________________________________________
známý moderátor (4. p., č. j.) ______________________________________
hladové kotě (1. p., č. mn.) ________________________________________

2) Napiš v 1. pádě množného čísla.
hezký muž → _______________________ dobrý člověk → ________________________
ubohý stařec → _____________________ slovenský hokejista → ___________________

3) Doplň správný tvar zájmena ona. (ji/jí)
Pomozte ____ s domácím úkolem. Nevšímej si ____ a dávej pozor. Vzal ____ s sebou na výlet.
Podával ____ pastelky, ale jedna mu spadla na zem. K narozeninám ____ dal červenou růži.
Všichni ____ pozorovali, jak hraje na flétnu. Vidím ____ každé ráno, jak jde do školy.

4) Slovesné tvary převeďte do 2. osoby čísla jednotného.
povídali jste si __________________ zastavili jste se __________________
koupili jste si __________________ nebáli jste se __________________
pozorovali jste se __________________ přihlásili jste se __________________
zamazali jste se __________________ vychutnali jste si __________________

5) Učebnice str. 128/modrá tabulka – přečíst.
Učebnice str. 129/cv. 2 – napsat do sešitu ČJ – 5 řádků (10 vět).

Český jazyk 5 – pracovní list č. 4 – procvičování 28. 5. 2020

1) Rozhodni, zda se jedná o oznamovací, rozkazovací nebo podmiňovací způsob.
Rozbil jsem hrneček po babičce. Nezavírej ty dveře!
a) oznamovací b) rozkazovací c) podmiňovací a) oznamovací b) rozkazovací c) podmiňovací
Zítra bych se u tebe stavila. Co by sis přál k narozeninám?
a) oznamovací b) rozkazovací c) podmiňovací a) oznamovací b) rozkazovací c) podmiňovací
Zůstaňte na svých místech. Doma si budu malovat.
a) oznamovací b) rozkazovací c) podmiňovací a) oznamovací b) rozkazovací c) podmiňovací

2) Podtrhni sloveso v každé větě a urči osobu, číslo, způsob a čas.
Petr dostane k Vánocům nový tablet. _____________________________________________
Pomáháme tatínkovi v dílně. _____________________________________________
Vycestovali jsme mimo republiku. _____________________________________________
Náš pes nám rozkousal všechny boty. _____________________________________________
Chtěla bych se stát zdravotní sestřičkou. _____________________________________________
Běž posekat zahradu, než začne pršet. _____________________________________________

3) Změn věty tak, aby podmět byl několikanásobný.
Holky se těší na prázdniny. PŘÍKLAD: Jana, Iva a Monika se těší na prázdniny.
Prarodiče se vydali do lesa na houby. ______________________________________________
Kluci hráli fotbal. ______________________________________________________________
Mláďata se volně pohybovala po dvorku. ____________________________________________
U vody nás obtěžoval hmyz. _____________________________________________________

4) Učebnice str. 131/ přečíst pozorně celou stranu – Shoda přísudku s několikanásobným podmětem.
Učebnice str. 132/cv. 3a) – 5 řádků (7 vět) – napsat do sešitu ČJ.

V pátek 29. 5. budete procvičovat český jazyk v aplikaci „umimeto“. Zopakujte si všechna cvičení, kde máte bílé hvězdičky, po správném zvládnutí daného cvičení budou hvězdičky žluté.

5. A TP na dny 25. – 29. 5. 2020

Moji milí žáci,

na tento týden máme všichni stejnou práci, ve škole i doma. Zaměříme se hlavně na opakování a procvičování učiva ve všech předmětech. Vždy v pondělí v 10:00 hod. se setkáme celá třída na našem třídním odkazu na videohovory.

Český jazyk – opakování a procvičování učiva, několikanásobný podmět, shoda přísudku s několikanásobným podmětem. Vytvořila jsem pro Vás 4 pracovní listy, které si vytisknete a budete vyplňovat. Kdo nemá možnost si doma listy vytisknout, napíše mi e-mail, já mu listy vytisknu a nechám na recepci školy, kde si je může vyzvednout odpoledne mezi 13:00 – 16:00 hod.
Jsou to tyto pracovní listy:

Český jazyk 5 – pracovní list č. 1 – procvičování 25. 5. 2020

1) Doplň i/y nebo í/ý
brz__čko měs__c sv__čka nav__ják m__dlo krasl__ce z__sk
v__ška v__stava zv__k ob__čej sp__s om__l přep__ch
nesm__sl krm__tko sm__čit pob__vat ml__nice m__ška s__chravo
ob__lí sv__tilna brz__ v__čko p__tlák kol__ček kef__r

2) Doplň koncovky přídavných jmen, do závorky napiš zdůvodnění vzorem.
zdrav __ chlapec (………………………..) motýl __ křídla (………………………)
rychl__ závodníci (……………………….) pomal__ hlemýžď ( ……………………)
zl__ panovník ( ……………………..) tmav__ kabát (………………………..)
ryz__ zlato (…………………………) opravdov__ kamarádi (………………….)
ciz__ lidé (…………………….) drz__ žák (………………….)

3) Doplň mě/mně.
Potkala __________ včera. Do čekárny přišel po ____________.
Viděl _________ venku v parku. Vezmeš __________ s sebou?
Spadly _________ brýle na zem. Včera se o ___________ mluvilo v rádiu.

4) Doplň do vět správné tvary číslovek. 5) Doplň správný tvar číslovek obě/dvě.
Šel jsem do parku se (4) __________ kamarády. S _________ trenérkami si rozumím.
Slavnost se konala od (6) __________ hodin. Umím kopat _________ nohama.
Stalo se to před (3) __________ roky. Dobře slyším na _________uši.
V rohu stál malý stolek se (2) __________ židlemi. Na ________ rukách měl velká tetování.
Soutěžící byli rozděleni do (2) __________ řad. Stálo to _________ stě korun.
Malý Petřík ještě lezl po (4) __________ . Udělal jsem_________ drobné chyby.
Ve (2) __________ se to lépe táhne. Hlásím se _________rukama.
Policista byl sám proti (2) __________ lupičům. Ve _________ se to lépe táhne.
Keramiku máme od (3) ________ do (4) ________ . _______ košíky jsme naplnili až po okraj.

Český jazyk 5 – pracovní list č. 2 – procvičování 26. 5. 2020

1) Doplň i/í, y/ý.
dědečkov__ vnuci otcov__ názory Jirkov__ sny
babiččin__ záliby manželé Novákov__ Čapkov__ knihy
Vančurov__ básně Lukášov__ úkoly hlídačov__ psi
Barošov__ přihrávky kovářov__ kobyly skladatelov__ múzy

2) Podtrhni správný tvar přídavného jména.
jemější/jemnější známější/známnější vyší/vyšší blišší/bližší
zřejmější/zřejmnější temější/temnější tvrdší/tvrdčí drašší/dražší

3) Doplň í/ý.
tup__ úhel vytrval__ běžec ps__ tlapky
tmav__ odstín ryz__ zlato hus__ pírko
uplynul__ čas včel__ med drah__ dárek
žab__ stehýnka děrav__ hrnec obětav__ zachránce
tepl__ čaj lv__ hříva orl__ hnízdo

4) Doplň správné tvary slovesa být.
Nechtěl ________ se učit třetí cizí jazyk. Chtěli ______________ jít do divadla nebo do kina?
Chceme ___________ úspěšní a zdraví. Nechtěli jsme __________ doma, chtěli __________
jet na dovolenou k moři. Chtěl _________ tady kamaráda, aby mi nebylo smutno. Nechtěli
_______________ jet raději s námi?

5) Zahraj si na učitele a oprav chyby, napiš celé cvičení správně do sešitu ČJ.
Utřeli bichom ten stůl, ale nemněli sme útěrku. Anička a Eliška si dala k objedu svýčkovou omáčku se 6. knedlíky. Kočky radostí předli, když jsme se všichni vrátili domú. Kéž bi už byli vánoce. Kluci sledovaly finále lygi mistrů. Bidleli jsme v novém Městě Na moravě. Oběl celou vesnici, ale kamarády nevyděl. Zavolali by jste tatínkovi, aby si pro mě přijel?
6) Učebnice str. 126/modrá tabulka + přečíst cvičení na str. 126/4 – najděte si několikanásobné větné členy. Jen ústně, nic nepíšete.

Český jazyk 5 – pracovní list č. 3 – procvičování 27. 5. 2020

1) Utvoř správné tvary.
úsměvná historka (6. p., č. j.) ______________________________________
soukromé číslo (1. p., č. mn.)_______________________________________
bílý čáp (1. p., č. mn.) ____________________________________________
horská cesta (7. p., č. mn.) ________________________________________
známý moderátor (4. p., č. j.) ______________________________________
hladové kotě (1. p., č. mn.) ________________________________________

2) Napiš v 1. pádě množného čísla.
hezký muž → _______________________ dobrý člověk → ________________________
ubohý stařec → _____________________ slovenský hokejista → ___________________

3) Doplň správný tvar zájmena ona. (ji/jí)
Pomozte ____ s domácím úkolem. Nevšímej si ____ a dávej pozor. Vzal ____ s sebou na výlet.
Podával ____ pastelky, ale jedna mu spadla na zem. K narozeninám ____ dal červenou růži.
Všichni ____ pozorovali, jak hraje na flétnu. Vidím ____ každé ráno, jak jde do školy.

4) Slovesné tvary převeďte do 2. osoby čísla jednotného.
povídali jste si __________________ zastavili jste se __________________
koupili jste si __________________ nebáli jste se __________________
pozorovali jste se __________________ přihlásili jste se __________________
zamazali jste se __________________ vychutnali jste si __________________

5) Učebnice str. 128/modrá tabulka – přečíst.
Učebnice str. 129/cv. 2 – napsat do sešitu ČJ – 5 řádků (10 vět).

Český jazyk 5 – pracovní list č. 4 – procvičování 28. 5. 2020

1) Rozhodni, zda se jedná o oznamovací, rozkazovací nebo podmiňovací způsob.
Rozbil jsem hrneček po babičce. Nezavírej ty dveře!
a) oznamovací b) rozkazovací c) podmiňovací a) oznamovací b) rozkazovací c) podmiňovací
Zítra bych se u tebe stavila. Co by sis přál k narozeninám?
a) oznamovací b) rozkazovací c) podmiňovací a) oznamovací b) rozkazovací c) podmiňovací
Zůstaňte na svých místech. Doma si budu malovat.
a) oznamovací b) rozkazovací c) podmiňovací a) oznamovací b) rozkazovací c) podmiňovací

2) Podtrhni sloveso v každé větě a urči osobu, číslo, způsob a čas.
Petr dostane k Vánocům nový tablet. _____________________________________________
Pomáháme tatínkovi v dílně. _____________________________________________
Vycestovali jsme mimo republiku. _____________________________________________
Náš pes nám rozkousal všechny boty. _____________________________________________
Chtěla bych se stát zdravotní sestřičkou. _____________________________________________
Běž posekat zahradu, než začne pršet. _____________________________________________

3) Změn věty tak, aby podmět byl několikanásobný.
Holky se těší na prázdniny. PŘÍKLAD: Jana, Iva a Monika se těší na prázdniny.
Prarodiče se vydali do lesa na houby. ______________________________________________
Kluci hráli fotbal. ______________________________________________________________
Mláďata se volně pohybovala po dvorku. ____________________________________________
U vody nás obtěžoval hmyz. _____________________________________________________

4) Učebnice str. 131/ přečíst pozorně celou stranu – Shoda přísudku s několikanásobným podmětem.
Učebnice str. 132/cv. 3a) – 5 řádků (7 vět) – napsat do sešitu ČJ.

V pátek 29. 5. budete procvičovat český jazyk v aplikaci „umimeto“. Zopakujte si všechna cvičení, kde máte bílé hvězdičky, po správném zvládnutí daného cvičení budou hvězdičky žluté.

ČJS – Z: evropské státy – příprava na prezentace.
ČJS – D: zelená učebnice str. 46 – 47 Od totalitní moci k demokracii.
ČJS – Př: učebnice str. 50 – opakovací krabičky Člověk a živá příroda – zkuste si odpovědět ústně na 17 otázek.

Přeji všem úspěšné plnění zadaných úkolů.
JH

5. C TP Český jazyk – samostudium na dny 18. – 22. 5. 2020

Moji milí žáci a žákyně,

pokračujeme dále s úkoly jako každý týden.

ČJ – procvičování:

učebnice str. 94/cv. 7a) – druhý odstavec – opsat 4 věty v 1. osobě, množ. čísla, podmiňovacího způsobu

učebnice str. 95/cv. 2a) – utvořte zákazy ve 2. osobě, čísla množného, rozkazovacího způsobu

učebnice str. 95/cv. 3 – utvořte věty se slovesy v rozkazovacím způsobu

Nové učivo – určování základních větných členů

učebnice str. 119/ přečíst všechny modré tabulky

úkol: z úvodního textu v učebnici (nahoře) na str. 119 – vypište základní větné členy (podmět a přísudek)

učebnice str. 120/ přečíst modré tabulky

učebnice str. 121/ modrá tabulka – přečíst, pak zkusit vyhledat podmět a přísudek ve cvičení 1 na této straně (jen ústně, nic nepíšete)

učebnice str. 122/cv. 3 – vypište do sešitu jen podmět a přísudek z vět, nevyjádřený podmět napište do závorky

učebnice str. 123 a 124 – přečíst obě strany – podmět rozvitý a podmět několikanásobný

5. A TP – samostudium na dny 18. – 22. 5. 2020

Moji milí žáci a žákyně,

ve středu 20. 5. se všichni přihlaste v 9:30 hod ke společnému setkání celé třídy na stejném odkazu, na kterém se spolu pravidelně setkáváme. Po připojení si, prosím, vypněte mikrofony. Mikrofon si zapne jen ten, kdo bude mluvit.

ČJ – procvičování:

učebnice str. 94/cv. 7a) – druhý odstavec – opsat 4 věty v 1. osobě, množ. čísla, podmiňovacího způsobu

učebnice str. 95/cv. 2a) – utvořte zákazy ve 2. osobě, čísla množného, rozkazovacího způsobu

učebnice str. 95/cv. 3 – utvořte věty se slovesy v rozkazovacím způsobu

Nové učivo – určování základních větných členů

učebnice str. 119/ přečíst všechny modré tabulky

úkol: z úvodního textu v učebnici (nahoře) na str. 119 – vypište základní větné členy (podmět a přísudek)

učebnice str. 120/ přečíst modré tabulky

učebnice str. 121/ modrá tabulka – přečíst, pak zkusit vyhledat podmět a přísudek ve cvičení 1 na této straně (jen ústně, nic nepíšete)

učebnice str. 122/cv. 3 – vypište do sešitu jen podmět a přísudek z vět, nevyjádřený podmět napište do závorky

učebnice str. 123 a 124 – přečíst obě strany – podmět rozvitý a podmět několikanásobný

ČJS – Z: opakování učiva – naučit se hlavní města evropských států. Kdo nemá hotové zápisy o evropských státech, dokončí vše do středy nebo čtvrtka, aby mohl prezentovat při videohovoru.
D: učebnice str. 46 – 47 (do poloviny str. 47) – Nástup komunistické vlády, Pražské jaro, Okupace Československa – napsat stručný zápis do sešitu.
Př: učebnice str. 48 – 49 – pokračování, napsat stručný zápis, poznat živočichy na obrázcích.