O Jana Hromádková

Mgr. Jana Hromádková, jana.hromadkova@fzs-chlupa.cz 1.st, učebna: přízemí oranžová chodba

5. C TP Český jazyk 4. – 7. 5. 2020

Moji milí žáci,

chválím vás všechny, jak většinou pěkně zvládáte samostudium a plníte zadané úkoly. Tento týden bude zase kratší, v pátek 8. 5. je opět státní svátek.

ČJ – opakování – učebnice str. 87/cv. 5 a) – celé

učebnice str. 141/ cv. 5 – nepište přídavná jména, napište jen příslovce (15 slov)

Nové učivo – časování sloves: budoucí čas, učebnice str. 86 – modrá tabulka.

Úkol: vyčasujte v budoucím času ve všech osobách a v jednotném a množném čísle slovesa: hrát si, zapamatovat si.

učebnice str. 87/cv. 3 – vyber si 5 sloves a použij je ve větách v budoucím času (utvoříš 5 vět, napíšeš do sešitu)

Časování sloves – čas minulý, učebnice str. 88, přečíst modré tabulky + tabulku „Přehled časování v čase minulém.“

učebnice str. 88/cv. 2 – 5 řádků (9 vět)

učebnice str. 89/cv. 5 – celé

V aplikaci „umimeto“ – 1 cvičení (máte ho na nástěnce a zároveň je zapsané i v domácích úkolech). Prosím, zkontrolujte si, zda jste udělali již všechny předchozí úkoly, kdo je ještě nemá, dodělá si je.

5. A TP – samostudium na dny 4. – 7. 5. 2020

Moji milí žáci,

chválím vás všechny, jak většinou pěkně zvládáte samostudium a plníte zadané úkoly. Děkuji těm, kteří mi již poslali své práce z ČJS o vybraném živočichovi, jsou velice pěkné a doufám, že si je budeme moci brzy prohlédnout společně ve škole. Tento týden bude zase kratší, v pátek 8. 5. je opět státní svátek.

ČJ – opakování – učebnice str. 87/cv. 5 a) – celé

učebnice str. 141/ cv. 5 – nepište přídavná jména, napište jen příslovce (15 slov)

Nové učivo – časování sloves: budoucí čas, učebnice str. 86 – modrá tabulka.

Úkol: vyčasujte v budoucím času ve všech osobách a v jednotném a množném čísle slovesa: hrát si, zapamatovat si.

učebnice str. 87/cv. 3 – vyber si 5 sloves a použij je ve větách v budoucím času (utvoříš 5 vět, napíšeš do sešitu)

Časování sloves – čas minulý, učebnice str. 88, přečíst modré tabulky + tabulku „Přehled časování v čase minulém.“

učebnice str. 88/cv. 2 – 5 řádků (9 vět)

učebnice str. 89/cv. 5 – celé

V aplikaci „umimeto“ – 1 cvičení (máte ho na nástěnce a zároveň je zapsané i v domácích úkolech). Prosím, zkontrolujte si, zda jste udělali již všechny předchozí úkoly, kdo je ještě nemá, dodělá si je.

ČJS – v aplikaci „umimeto“ máte zadaných 6 cvičení na nástěnce, někteří žáci už mají hotová všechna cvičení, někteří nemají ještě ani jedno. Kdo ještě nic neudělal, udělá aspoň 3 cvičení z těchto 6 zadaných. Chválím všechny, kteří si sami pracují a mají už mnoho získaných štítů.
Z: zopakujte si všechny evropské státy, jejich polohu a hlavní města, abyste je znali zpaměti.
D: 2. svět. válka – podívejte se na Dějiny udatného národa českého, zjistěte co nejvíce informací o 2. svět. válce, zkuste požádat o pomoc babičky a dědečky, informace si zapište na papír, příští týden mi řeknete, co jste zjistili.
Př: učebnice str. 46 – přečíst.

5.C TP Český jazyk – samostudium na dny 27. – 30 . 4. 2020

Moji milí žáci,

pokračujeme v naší práci s učebnicí a procvičováním učiva při videohovorech. Mám radost, že se nám daří spolu pokračovat v učivu a doufám, že si i něco budete pamatovat.

Český jazyk

učebnice str. 115/cv. 2a) – 4 řádky (8 vět) – napište ve větách správné tvary číslovek slovy

„Staronové“ učivo – SLOVESA (opakujeme a budeme doplňovat o nové znalosti).

učebnice str. 81/dvě modré tabulky – přečíst a ještě na str. 82 je také důležitá modrá tabulka k přečtení

učebnice str. 83/cv. 6 – 4 řádky, podtrhněte ještě vlnovkou jednoduché a složené slovesné tvary

učebnice str. 83/cv. 8a) – určete osobu, číslo a čas sloves

učebnice str. 84 – přečíst tři tabulky – časování sloves

učebnice str. 85/cv.3 – vytvořit v sešitu tabulku a doplnit. Nebo, kdo máte možnost si tabulku z učebnice okopírovat, můžete, pak doplníte a vlepíte do sešitu

učebnice str. 85/cv. 4 – 4 řádky

učebnice str. 86/cv. 6 – celé

V aplikaci „umimeto“ – 2 cvičení za domácí úkol (druhy číslovek, slovesná osoba – zadáno v domácích úkolech a ještě to „visí“ do na nástěnce), termín: do 3. 5.

Přeji hodně úspěchů v práci a zůstaňte zdraví!

Připomínám v pátek 1. 5. – svátek, páteční videohovory jsou přesunuté na úterý a čtvrtek podle naší dohody.

JH

5. A TP – samostudium na dny 27. – 30. 4. 2020

Moji milí žáci,

pokračujeme v naší práci s učebnicí a procvičováním učiva při videohovorech. Mám radost, že se nám daří spolu pokračovat v učivu a doufám, že si i něco budete pamatovat.

Český jazyk

učebnice str. 115/cv. 2a) – 4 řádky (8 vět) – napište ve větách správné tvary číslovek slovy

„Staronové“ učivo – SLOVESA (opakujeme a budeme doplňovat o nové znalosti).

učebnice str. 81/dvě modré tabulky – přečíst a ještě na str. 82 je také důležitá modrá tabulka k přečtení

učebnice str. 83/cv. 6 – 4 řádky, podtrhněte ještě vlnovkou jednoduché a složené slovesné tvary

učebnice str. 83/cv. 8a) – určete osobu, číslo a čas sloves

učebnice str. 84 – přečíst tři tabulky – časování sloves

učebnice str. 85/cv.3 – vytvořit v sešitu tabulku a doplnit. Nebo, kdo máte možnost si tabulku z učebnice okopírovat, můžete, pak doplníte a vlepíte do sešitu

učebnice str. 85/cv. 4 – 4 řádky

učebnice str. 86/cv. 6 – celé

V aplikaci „umimeto“ – 2 cvičení za domácí úkol (druhy číslovek, slovesná osoba – zadáno v domácích úkolech a ještě to „visí“ do na nástěnce), termín: do 3. 5.

ČJS – Z: stát Řecko – pokračovat v zápisu do sešitu podle dané osnovy, zopakovat všechny evropské státy a znát jejich hlavní města.
ČJS – D: zelená učebnice str. 44 – Boj proti okupaci, ČSR svobodná – stručný zápis do sešitu.
ČJS – Př: učebnice str. 44 – 45 přečíst, úkol: vyberte si jednoho živočicha ze společenstva pole nebo lesa a popište ho podle osnovy:
– název živočicha
– název společenstva, kde žije
– stručný popis tohoto společenstva, příklady ostatních živočichů zde žijících
– jeho potrava
– jeho přirození nepřátelé
– zajímavost o něm
Vypracujte na papír formátu A4 (velikost velkého sešitu) nebo můžete zpracovat na počítači a poslat mi e-mailem, doplňte obrázky.

Přeji hodně úspěchů v práci a zůstaňte zdraví!

Připomínám v pátek 1. 5. – svátek.

JH

5. C TP Český jazyk – samostudium na dny 20. – 24. 4. 2020

Moji milí žáci,
pokračujeme i v tomto týdnu ve stejných pracovních postupech a v našich pravidelných videohovorech. Jen prosím, aby se na aplikaci „umimeto.org“ přihlásili všichni a začali plnit „domácí úkoly“, jsou zatím jen z českého jazyka, ale polovina třídy je ještě nezačala plnit.

ČJ – procvičování:

učebnice str. 105/cv. 17 – 4 řádky (9 vět)

učebnice str. 107/cv. 7a) celé

Nové učivo: Číslovky (učebnice str. 110 – 112) – zapamatovat si rozdělení číslovek na určité a neurčité.

učebnice str. 110/cv. 3a) – vybrat a napsat číslovky určité a číslovky neurčité

Zapamatovat si rozdělení číslovek podle významu – učebnice str. 111/ modrá tabulka.

učebnice str. 112/cv. 9a) – 4 řádky (7 vět)

Skloňování číslovek základních – dva, oba, dvě, obě – str. 113 – tabulka (doporučuji důkladně přečíst).

učeb. str. 113/cv. 1 – 4 řádky

Skloňování číslovek tři, čtyři – str. 113 – tabulka (pozorně přečíst).

učebnice str. 114/cv. 3a) – 4 řádky

Aplikace „umimeto“ – 2 cvičení v domácích úkolech (koncovky přídavních jmen – jarní/mladý, shoda přísudku s podmetěm)

Přeji úspěšné plnění úkolů a hodně zdraví všem.
JH

5. A TP – samostudium 20. – 24. 4. 2020

Moji milí žáci,
pokračujeme i v tomto týdnu ve stejných pracovních postupech a v našich pravidelných videohovorech. Jen prosím, aby se na aplikaci „umimeto.org“ přihlásili všichni a začali plnit „domácí úkoly“, jsou zatím jen z českého jazyka, ale třetina třídy je ještě nezačala plnit.

ČJ – procvičování:

učebnice str. 105/cv. 17 – 4 řádky (9 vět)

učebnice str. 107/cv. 7a) celé

Nové učivo: Číslovky (učebnice str. 110 – 112) – zapamatovat si rozdělení číslovek na určité a neurčité.

učebnice str. 110/cv. 3a) – vybrat a napsat číslovky určité a číslovky neurčité

Zapamatovat si rozdělení číslovek podle významu – učebnice str. 111/ modrá tabulka.

učebnice str. 112/cv. 9a) – 4 řádky (7 vět)

Skloňování číslovek základních – dva, oba, dvě, obě – str. 113 – tabulka (doporučuji důkladně přečíst).

učeb. str. 113/cv. 1 – 4 řádky

Skloňování číslovek tři, čtyři – str. 113 – tabulka (pozorně přečíst).

učebnice str. 114/cv. 3a) – 4 řádky

Aplikace „umimeto“ – 2 cvičení v domácích úkolech (koncovky přídavních jmen – jarní/mladý, shoda přísudku s podmetěm)

ČJS – Z: státy Bosna a Hercegovina, Makedonie, Albánie – pokračovat v zápisech podle zadané osnovy.
ČJS- D: zelená učebnice str. 43, 44 – Vyhlášení protektorátu, 2. světová válka – udělat stručný zápis do sešitu.
ČJS – Př: učebnice str. 42 – 43 – přečíst, ČR – oblast mírného podnebného pásu – napsat stručný zápis do sešitu, na str. 43 zkuste pojmenovat rostliny a živočichy na obrázcích (nikam nepište, řekneme si to pak při videohovoru).

Přeji úspěšné plnění úkolů a hodně zdraví všem.
JH