O Jana Hromádková

Mgr. Jana Hromádková, jana.hromadkova@fzs-chlupa.cz 1.st, učebna: přízemí oranžová chodba

5. C Český jazyk 7. – 11. 10. 2019

ČJ – procvičování psaní i/y v koncovkách podstatných jmen rodu mužského. Slovo a jeho stavba, tvoření slov (učeb. str. 14 – 15). Stále budeme opakovat vyjmenovaná slova a slova s nimi příbuzná. Budeme i procvičovat psaní i/y v koncovkách podstatných jmen rodu středního a ženského (budou krátké testíky nebo diktáty). Sloh – dokončení vypravování, prezentace prací žáků v pátek 11. 10. (děti mají za úkol dokončit své vypravování, kdo nestihl napsat při vyučování).

5. A Týdenní plán 7. – 11. 10. 2019

ČJ – procvičování psaní i/y v koncovkách podstatných jmen rodu mužského. Slovo a jeho stavba, tvoření slov (učeb. str. 14 – 15). Stále budeme opakovat vyjmenovaná slova a slova s nimi příbuzná. Budeme i procvičovat psaní i/y v koncovkách podstatných jmen rodu středního a ženského (budou krátké testíky nebo diktáty). Sloh – dokončení vypravování, prezentace prací žáků v pátek 11. 10. (děti mají za úkol dokončit své vypravování, kdo nestihl napsat při vyučování). Čtení s porozuměním, orientace v textu.

ČJS – Z: Hranice Evropy, poloostrovy, ostrovy. D: Blýskání na lepší časy – Marie Terezie, Josef II. Př: Železné rudy – železo, magnetit. Drahé kovy – zlato, stříbro.

5. A Týdenní plán 30. 9. – 4. 10. 2019

ČJ – procvičování vyjmenovaných slov a slov s nimi příbuzných. Procvičování psaní koncovek podstatných jmen rodu středního a ženského, zdůvodňování vzorem. Synonyma, antonyma (nestihli jsme v minulém týdnu). Rozlišování předložky a předpony. Sloh – vypravování. Čtení s porozuměním, orientace v textu.

ČJS – Z: časová pásma na Zemi. Evropa – hranice, ostrovy, poloostrovy. D: Život poddaných. Př: Nerudní suroviny – pískovec, žula, vápenec.

V úterý začíná „Duhová čeština“.

5. C – Český jazyk 23. – 27. 9. 2019

ČJ – procvičování psaní i/y ve vyjmenovaných slovech a slovech s nimi příbuzných (B, L, M, P, S, V, Z) – každý den bude krátký testík. Opakování – synonyma, antonyma. Psaní měkkého i po tvrdé souhlásce ve slovech přejatých. Podstatná jména – koncovky podle vzorů (rod střední a ženský). Sloh – vypravování.

5. A Týdenní plán 23. – 27. 9. 2019

ČJ – procvičování psaní i/y ve vyjmenovaných slovech a slovech s nimi příbuzných (B, L, M, P, S, V, Z) – každý den bude krátký testík. Opakování – synonyma, antonyma. Psaní měkkého i po tvrdé souhlásce ve slovech přejatých. Podstatná jména – koncovky podle vzorů (rod střední a ženský). Sloh – vypravování.

ČJS – Př – nerosty a horniny, nerudní suroviny. Z – světadíly, podnebné pásy, časová pásma na Zemi. Opakování – ČR.