O Jana Hromádková

Mgr. Jana Hromádková, jana.hromadkova@fzs-chlupa.cz 1.st, učebna: přízemí oranžová chodba

5. C TP Český jazyk – samostudium na dny 13. – 17. 4. 2020

Moji milí žáci,

pokračujeme dále ve Vašem samostudiu a společných videohovorech. Prosím, pište cvičení do sešitů (školních nebo domácích nebo těch, které máte doma).

Pondělí 13. 4. – Velikonoce (svátek, videohovory se nekonají, uvidíme se ve středu, s ostatními podle stále stejného časového rozvrhu).

ČJ – procvičování

učebnice str. 103/cv. 9 – 4 řádky (končíte větou Máte sebou/s sebou vidličky a nože?)

učebnice str. 104/cv. 13 – 4 řádky (končíte větou Pojedou s nám_ na prázdniny.)

Nové učivo – skloňování zájmen on, ona, ono. Učebnice str. 105 – přečíst modrou tabulku.

učebnice str. 105/cv. 15 – celé, cv. 16 – 4 řádky

učebnice str. 107/cv. 5 – celé

Aplikace „umimeto“ – domácí úkol: Druhy zájmen

Přeji hodně úspěchů a stále pevné zdraví!
JH

5. A TP – samostudium 13. – 17. 4. 2020

Moji milí žáci,

pokračujeme dále ve Vašem samostudiu a společných videohovorech. Prosím, pište cvičení do sešitů (školních nebo domácích nebo těch, které máte doma).

Pondělí 13. 4. – Velikonoce (svátek, videohovory se nekonají, uvidíme se ve středu, s ostatními podle stále stejného časového rozvrhu).

ČJ – procvičování

učebnice str. 103/cv. 9 – 4 řádky (končíte větou Máte sebou/s sebou vidličky a nože?)

učebnice str. 104/cv. 13 – 4 řádky (končíte větou Pojedou s nám_ na prázdniny.)

Nové učivo – skloňování zájmen on, ona, ono. Učebnice str. 105 – přečíst modrou tabulku.

učebnice str. 105/cv. 15 – celé, cv. 16 – 4 řádky

učebnice str. 107/cv. 5 – celé

Aplikace „umimeto“ – domácí úkol: Druhy zájmen

ČJS – Z: Rumunsko, Dánsko, Slovinsko (pokračování v zápisech do sešitu podle dané osnovy – název státu, hlavní město, povrch, vodstvo, průmysl, města, zajímavosti).
ČJS – D: zelená učeb. str. 41 – Źivot za 1. republiky, str. 42 – Cesta k zániku ČSR – přečíst, zapsat do sešitu stručný zápis ze str. 41 a 42.
ČJS – Př: učebnice str. 41 – přečíst

Přeji hodně úspěchů a stále pevné zdraví!
JH

5. C TP Český jazyk – samostudium na dny 6. – 10. 4. 2020

Moji milí žáci,

tento týden bude kratší, neboť ve čtvrtek a pátek jsou velikonoční prázdniny. Proto videohovory ve čtvrtek i v pátek jsou dobrovolné a záleží jen na Vás, jestli se k nim přihlásíte.

Český jazyk

učeb. str. 53/cv. 6a) – celé
učeb. str. 56/cv. 15 a) – 4 řádky
učeb. str. 103/cv. 8 a) – 4 řádky

Nové učivo – skloňování zájmen my, vy – učeb. str. 104 – přečtěte si obě tabulky, naučte se vyskloňovat obě zájmena.
učeb. str. 104/cv. 11 – 7 vět
učeb. str. 104/cv. 12 – 4 řádky

V aplikaci „umimeto“ – 1 cvičení jako domácí úkol.

Čtvrtek 9. 4. a v pátek 10. 4. jsou velikonoční prázdniny.

Přeji všem příjemné a klidné prožití velikonočních svátků.

JH

5. A TP – samostudium na dny 6. – 10. 4. 2020

Moji milí žáci,

tento týden bude kratší, neboť ve čtvrtek a pátek jsou velikonoční prázdniny. Proto videohovory ve čtvrtek i v pátek jsou dobrovolné a záleží jen na Vás, jestli se k nim přihlásíte. A bude i méně učiva.

Český jazyk

učeb. str. 53/cv. 6a) – celé
učeb. str. 56/cv. 15 a) – 4 řádky
učeb. str. 103/cv. 8 a) – 4 řádky

Nové učivo – skloňování zájmen my, vy – učeb. str. 104 – přečtěte si obě tabulky, naučte se vyskloňovat obě zájmena.
učeb. str. 104/cv. 11 – 7 vět
učeb. str. 104/cv. 12 – 4 řádky

V aplikaci „umimeto“ – 1 cvičení jako domácí úkol.

ČJS – dokončete vše, co jste nestihli v minulém období. Chválím všechny, co mají hotovo. Ti mohou procvičovat své znalolosti v „umimeto“ – fakta, určitě si najdete něco zajímavého.

Čtvrtek 9. 4. a v pátek 10. 4. jsou velikonoční prázdniny.

Přeji všem příjemné a klidné prožití velikonočních svátků.

JH

5. C TP Český jazyk – samostudium na dny 30. 3. – 3. 4. 2020

Moji milí žáci,

jsem ráda, že se všichni poctivě učíte a plníte zadané úkoly.
V tomto týdnu se zaměříme na procvičování učiva, abychom si upevnili znalosti.
Především si, prosím, zkontrolujte podle zaslaného „řešení“ úkoly a cvičení. Řešení úkolů z minuléjo týdne Vám pošlu v průběhu tohoto týdne.
Zahájíme tento týden spolu videohovory a to v pátek od 10 – do 12 hodin, kdo bude mít zájem. Prosím, napište mi e-mail, pošlu Vám ještě pozvánku na Vaši e-mailovou adresu nebo na adresu Vašich rodičů. Proklik: https://meet.google.com/iba-msto-deu

Polovina třídy je už přihlášena k procvičování učiva na „umimeto.org“ a co ti ostatní? Prosím, přihlaste se, co nejdříve. Už jsem Vám zadala v této aplikaci 2 cvičení za domácí úkol. Kdo nemáte přístup k internetu, uděláte si úkoly později.

Český jazyk – opakování: úkoly píšete do sešitu nebo do bloku (pokud už máte sešit popsaný)

učeb. str. 49/cv. 21 – druhá část (první část cvičení jste psali v minulém týdnu) – začínáte větou Tatranský kamzík ……, cvičení dopíšete do konce, je to celkem něco přes 3 řádky.

učeb. str. 49/cv. 22 a) b)

učeb. str. 49/cv. 23 a) b) (Pokud si nevíte rady, vyhledejte slova v Pravidlech českého pravopisu)

učeb. str. 49/cv. 24 a) – 4 řádky (končíte větou: Ob_vatelé dodržují mnoho ob_čejů.)

učeb. str. 51/cv. 5 – sloveso dělat nahradíte jedním, výstižnějším slovesem v každém slovním spojení.

Novější učivo na procvičování:

učeb. str. 142 (někdo možná má na str. 140)/cv. 7 – necelých 6 řádků (končíte větou: S chutí jsem si přečetl (Jirásek) Psohlavce.)

učeb. str. 101 – tabulka nahoře – skloňování zájmena se – přečíst, naučit.

učeb. str. 102/cv. 4 – 4 řádky (končíte větou: Je (mě/mně) špatně od žaludku, ale hlava už (mě/mně) nebolí.

učeb. str. 102/cv. 5 – 4 řádky (končíte větou: V galerii (mě/mně) nejvíce zaujaly Muchov(i/y) obrazy s historickou tematikou.

učeb. str. 103/cv. 7 – 4 řádky (končíte větou: Dej mi (sebou/s sebou) láhev limonády.)

Na stránkách „umimeto“ (umimecesky) jsem Vám zadala 2 domácí úkoly – jeden úkol je zaměřen na procvičování zájmena já – tvary mě/mně a druhý úkol je zaměřen na koncovky -ovi a -ovy.
Tento týden Vám nechám ještě čas na seznámení se s jednotlivými cvičeními v této aplikaci, můžete si řešit cvičení, která budete chtít. To bude pro Vás rozšiřující cvičení.

Přeji všem pevné zdraví a mnoho úspěchů ve školní práci.
JH

5. A TP samostudia na dny 30. 3. – 3. 4. 2020

Moji milí žáci,

jsem ráda, že se všichni poctivě učíte a plníte zadané úkoly.
V tomto týdnu se zaměříme na procvičování učiva, abychom si upevnili znalosti.
Především si, prosím, zkontrolujte podle zaslaného „řešení“ úkoly a cvičení. Řešení úkolů z minuléjo týdne Vám pošlu v průběhu tohoto týdne.
Všechny videohovory budou pokračovat na stejném odkazu a ve stejných, s Vámi domluvených časech. Polovina třídy je už přihlášena k procvičování učiva na „umimeto.org“ a co ti ostatní? Prosím, přihlaste se, co nejdříve. Už jsem Vám zadala v této aplikaci 2 cvičení za domácí úkol. Kdo nemáte přístup k internetu, uděláte si úkoly později.

Český jazyk – opakování: úkoly píšete do sešitu nebo do bloku (pokud už máte sešit popsaný)

učeb. str. 49/cv. 21 – druhá část (první část cvičení jste psali v minulém týdnu) – začínáte větou Tatranský kamzík ……, cvičení dopíšete do konce, je to celkem něco přes 3 řádky.

učeb. str. 49/cv. 22 a) b)

učeb. str. 49/cv. 23 a) b) (Pokud si nevíte rady, vyhledejte slova v Pravidlech českého pravopisu)

učeb. str. 49/cv. 24 a) – 4 řádky (končíte větou: Ob_vatelé dodržují mnoho ob_čejů.)

učeb. str. 51/cv. 5 – sloveso dělat nahradíte jedním, výstižnějším slovesem v každém slovním spojení.

Novější učivo na procvičování:

učeb. str. 142 (někdo možná má na str. 140)/cv. 7 – necelých 6 řádků (končíte větou: S chutí jsem si přečetl (Jirásek) Psohlavce.)

učeb. str. 101 – tabulka nahoře – skloňování zájmena se – přečíst, naučit.

učeb. str. 102/cv. 4 – 4 řádky (končíte větou: Je (mě/mně) špatně od žaludku, ale hlava už (mě/mně) nebolí.

učeb. str. 102/cv. 5 – 4 řádky (končíte větou: V galerii (mě/mně) nejvíce zaujaly Muchov(i/y) obrazy s historickou tematikou.

učeb. str. 103/cv. 7 – 4 řádky (končíte větou: Dej mi (sebou/s sebou) láhev limonády.)

Na stránkách „umimeto“ (umimecesky) jsem Vám zadala 2 domácí úkoly – jeden úkol je zaměřen na procvičování zájmena já – tvary mě/mně a druhý úkol je zaměřen na koncovky -ovi a -ovy.
Tento týden Vám nechám ještě čas na seznámení se s jednotlivými cvičeními v této aplikaci, můžete si řešit cvičení, která budete chtít. To bude pro Vás rozšiřující cvičení.

ČJS – Z: pokračujeme v zápisu podle osnovy, státy – Nizozemí, Ukrajina, Moldávie.

ČJS – D: zelená učebnice str. 40 – 41 Tvář Československé republiky – přečíst, zapsat si stručně do sešitu několik poznámek. Život za první republiky už ne (to necháme na příště.)

ČJS – Př: učeb. str. 39 – 40 – přečíst. Můžete si některá fakta doplnit do projektů.

Přeji všem pevné zdraví a mnoho úspěchů ve školní práci.
JH